Gjøvik

Næringseiendom i ærverdig bygård i Gjøvik sentrum med god beliggenhet og eksponering mot gaten

Nedre Torvgate 12 , 2815 Gjøvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Runi Bjerke
Runi Bjerke Salgsleder / Partner / Eiendomsmegler
Nina Hellenæs
Nina Hellenæs Partner / Backoffice
Type / Eierform Forretning / Eierseksjon
Bruksareal 370 m²
Bruttoareal 400 m²
Tomt 764 m² / Fellestomt
Byggeår 1850
Gårdsnummer 67
Bruksnummer 947
FINN.no 305714665
Sist endret 02.10.2023 12:36
Prisantydning 6 900 000,-
Totalpris 7 082 861,-
Fellesutgifter 4 439,-

Beregnet totalkostnad

6 900 000,- (Prisantydning) 8 789,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 6 908 789,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 172 700,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 6 908 789,-)) -------------------------------------------------------- 174 072,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 7 082 861,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Nedre Torvgate er en ærverdig bygård fra ca 1850. Det er ikke mange slike igjen på Gjøvik. I dag drives spesialsportsbutikken Gamletorvet Sport på eiendommen. Her finner du to etasjer med salgslokaler med meget god eksponering og i tillegg kjeller og loft. Andre etasje er regulert til bolig. Lokalene har store flater og innslag av rustikke tømmervegger. Det er både kontor og toalettrom tilknyttet lokalene. I bakgården finnes en flott gammel svalgang med trapp ned til bakkeplan.

Innhold

Eiendommen inneholder i 1. etasje butikklokaler og i 2. etasje butikklokaler, toalett, kontor og gang og i kjeller lager og boder. I tillegg loft med lager/loft.

Standard

Eiendommen har normal standard, og har kurrant planløsning tilpasset virksomheten. Bygget er betydelig oppgradert utvendig de senere år. Innvendig har lokalene moderniseringsbehov, avhengig av bruk.

Det er opplyst om følgende tilbygg/moderniseringer på eiendommen:
1900: Bygget er tilbygget
2007: Ny kledning, flere nye vinduer og ny taktekking med tilhørende renner, nedløp og beslag.
2018: Nytt vanninntak og avløp fra bygget.
2021: Utvendig malt bygget

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende sentralt i Gjøvik i krysset Nedre Torvgate og Sommerfeldts gate. Det er gode parkeringsmuligheter på kommunal grunn i nærheten og gateparkering rundt kvartalet. Gågata ligger 50 meter unna. Gjøvik har et yrende kultur og uteliv, og småhandel i bygatene. Det er ca 2 timer fra Oslo, enten med tog eller med bil.

Løpende kostnader

Det må påregnes kostnader til fellesutgifter, strøm, kommunale avgifter, forsikring, tv/internett, vedlikehold mv.

Sameie

Sameie: Eierseksjonssameiet Nedre Torvgate 12 - 16,

Hva skjer i gården / vedlikehold etc.

Det er i følge forretningsfører ingen planer i sameiet som kan medføre økning i felleskostnader.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Hvis nei, gå til punkt 3. Ja, kun av ufaglært / egeninnsats
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Lagt fliser på toalett
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Nei

3. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende? Ja
Kommentar:  Vannlekasje på vannledning ute i sommerfeldts gate. 6 år siden, nytt vann inn / vann ut gjort i den forbindelse. utført av Rørlegger Amundsen

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja
Kommentar: Litt vann i kjeller nå under graving i Sommerfelds gate Vinter 2023.

7. Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja
Kommentar: Det er et bygg fra 1850 / 1900 så noe skevheter er det.

9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende? Ja
Kommentar: Ja mus har det vært vinter 2022

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun faglært
Firmanavn: Byggmester Rotstigen
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Under oppussingen av eiendommen i 2005/6

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Hvis nei, gå til punkt 14. Ja, kun faglært J
Firmanavn: Jostad Elektriske / Elektropartner
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Nytt Lys i tak, Nye kurser og sikringsskap i 2. etage. Ny 32 Amp kurs til kjeller og øvrig vedlikehold av el. anlegg

13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)? Ja
Kommentar: Har vært sjekket av El tilsyn

14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja
Kommentar: Har vært sjekket av El tilsyn

28. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende? Ja
Kommentar: Ja mus og rotter har det vært i forbindelse med søppeldunker i bakgården. Tiltak mot dette har vært iverksatt av sameiet.

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Boligens areal

Bruksareal: 370 kvm, Bruttoareal: 400 kvm

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 60 m².
Følgende rom er oppgitt som bruksareal: Lager og boder

1. etasje:
Bruksareal: 125 m².
Følgende rom er oppgitt som bruksareal: Butikklokaler

2. etasje:
Bruksareal: 125 m².
Følgende rom er oppgitt som bruksareal:  Butikklokaler, toalett, kontor og gang¨

Loft:
Bruksareal: 60 m².
Følgende rom er oppgitt som bruksareal: Lager/loft

Se vedlagte verditakst  for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Ferdigattest / brukstillatelse

I følge Gjøvik kommune foreligger følgende ferdigattester/brukstillatelser på eiendommen:
20.12.2006: Midlertidig brukstillatelse for 8 leiligheter.
25.01.2012: Ferdigattest for bygningsarbeider i forbindelse med bruksendring/ombygging

Øvrige brukstillatelser eller ferdigattester foreligger ikke.

Oppvarming

Oppvarming med luft til luft varmepumpe, elektrisitet og ved.

I følge Gjøvik kommune er varslet tilsyn med pipe/fyringsanlegg samt feiing, den 24.09.2021 ikke utført.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Gjeldende arealplan er.
Kommuneplanens arealdel 2020 - 2032, vedtatt 29.10.2020 med følgende formål:
Bebyggelse og anlegg, Nåværende sentrumsformål
Bestemmelsesområde
Infrastruktursone: Krav vedrørende infrastruktur
Bygningsvern og tilhørende fysisk utvikling i Gjøvik sentrum - verneplan gjelder foran kommuneplanen.
Se merknadsfelt og bestemmelsene ang. dette forholdet

Kommunedelplan for Bygningsvern og tilhørende fysisk utvikling i Gjøvik sentrum - verneplan, vedtatt 29.10.1998 med følgende formål:
Sone V egne bestemmelser
Bygning vernegrad 2

Er det oppgitt både KP/KDP og RP/BP vil KP/KDP gjelde foran eldre RP/BP ved evt. konflikt mellom disse.
Se plan- og bygningslovens § 1-5.

Merknad:
§ 1-2 Forholdet til kommunedelplaner Disse kommunedelplanene skal fortsatt gjelde foran kommuneplanens arealdel for alle bygge- og tiltakssaker innenfor planenes begrensning: KDP19980001 - Bygningsvern og tilhørende fysisk utvikling i Gjøvik sentrum (Verneplan)

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.
Selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 99 55 26 26 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte verditakst. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, ta kontakt med megler.

Adresse og matrikkel

Nedre Torvgate 12, 2815, Gjøvik, Gnr. 67 bnr. 947 snr. 3 i Gjøvik kommune

Oppdragsnummer

6-23-0089

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, verditakst, egenerklæringsskjema selger mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.