Reinsvoll

Minihus med smart og arealeffektiv planløsning. 1 sov - åpen stue/kjøkkenløsning - hems. Sentral beliggenhet.

Torvvegen 2-6 , 2840 Reinsvoll

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Kristian Løkken
Kristian Løkken Eiendomsmegler MNEF / Partner
Mette Aas Sivesind
Mette Aas Sivesind Eiendomsmegler MNEF / Partner / Backoffice

NABOLAGSPROFIL

80%

eier sin egen bolig

67%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

49%

har bolig på over 120 kvm

18%

av boligene er nyere enn 20 år

23%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 40 m²
Bruksareal 40 m²
Tomt 2 976 m² / Fellestomt
Oppholdsrom 1
Soverom 1
Byggeår 2023
Gårdsnummer 42
Bruksnummer 130
FINN.no 303410894
Sist endret 13.09.2023 14:41
Prisantydning 2 275 000,-
Totalpris 2 283 872 - 2 333 242,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
1 1 40 m2 40 m2 2 275 000,-
10 1 40 m2 40 m2 2 275 000,-
11 1 40 m2 40 m2 2 275 000,-
2 1 40 m2 40 m2 2 275 000,-
3 1 40 m2 40 m2 2 275 000,-
4 1 40 m2 40 m2 2 275 000,-
5 1 40 m2 40 m2 2 275 000,-
6 1 40 m2 40 m2 2 275 000,-
7 1 40 m2 40 m2 2 275 000,-
8 1 40 m2 40 m2 2 275 000,-
9 1 40 m2 40 m2 2 275 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Velkommen til Torvvegen 2-6 på Reinsvoll - et prosjekt som inneholder bygging av 11 smarte minihus til en fornuftig pris. Minihusene har en arealeffektiv og innholdsrik planløsning. 1.etg rommer hall m/trapp, bad, bod, teknisk rom, ett soverom og stue/kjøkken i åpen løsning. 2.etg rommer en praktisk hems. Ifm. inngangspartiet vil bli bygget platting med plass til hagemøbler. Med boligene følger en sportsbod, samt en biloppstillingsplass.

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen

Boligene får adresse Torvvegen 2-6, 2840 Reinsvoll.

Gnr. 42 og bnr. 130
Gnr. 42 og bnr. 131
Gnr. 42 og bnr. 132

Boligene ligger i Vestre Toten kommune.

Utbygger: Systemprosjekt Innlandet AS.

Forventet fremdrift

Byggestart høst/vinter 2023 hvis godkjenning foreligger. Venter på endelig godkjenning fra kommunen.

Byggetid: ca. 3-4 mnd. pr. minihus.
Dersom mange blir solgt samtidig, må det påregnes noe lenger byggetid. Det vil da bygges 3-4 boliger om gangen. Gjelder da fra grunnarbeid er ferdig. Alt grunnarbeid til alle boligene settes i gang når det er solgt 2 stk.

Beliggenhet

Torvvegen 2-6 ligger i et rolig og etablert boligområde på Reinsvoll, ikke langt fra Reinsvoll sentrum. Området består hovedsakelig av eneboliger og tomannsboliger, samt noen leiligheter. Tomtene ligger i et barnevennlig område. Langs en gangveg gjennom skogen har du trygg veg både til barneskole, samt barnehage. I tillegg ligger den nye multisposrthallen like ved. Det samme gjør fotballstadioen. Reinsvoll har også egen dagligvareforretning (Kiwi) som ligger kun 1-2 min kjøring unna. Her finnes også ladepunkt for el-biler. Holdeplass for buss B 46 og B 47 finnes innen gangavstand. Disse kan frakte deg rundt på Toten og Gjøvik. I tillegg finnes togstasjon for strekningen Gjøvik-Oslo her. Reinsvoll er også et eldorado for deg som er glad i naturen. Vinterstid finner du lysløype kun et steinkast fra boligen. I tillegg finnes milevis med turstier i skogen rundt. Setter du deg i bilen og kjører noen minutter er du på åsen som kan lokke med tur til Lauvhøgda, Trettrota, Mæhlumsætra mm.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Partners Eiendomsmegling ved fellesvisninger.

Areal

Primærrom: 40 kvm, Bruksareal: 40 kvm
1.etasje:
Bruksareal: 40 m².
Primærrom: 40 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entre, bad, soverom og stue/kjøkken.

Hems:
Gulvflate: 22kvm
Hems er ikke medtatt i målbart areal pga. lav takhøyde.

Arealene er hentet fra vedlagte tegninger.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert XX. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Eiet tom på ca. 1 033 kvm + 971,4 kvm + 971,9 kvm.

Pr. dags dato eies tomtene av Vestre Toten Kommune. Når kjøpere er på plass, vil tomtene overskjøtes.

Parkering

1 biloppstillingsplass pr. hus.

I tillegg er det 3 gjesteparkeringsplasser.

Boder

1 sportsbod pr. hus.

Utstyr

- Peisovn.
- 4 spottere.
- 5 vanlige taklamper.
- Gulvvarme på gang og bad.
- Komfyrvakt
- Ringeanlegg
- Seriekoblede røykvarslere
- Hems

Internett / TV

Kjøper er selv ansvarlig for bestilling og kostnad forbundet med dette.

Ventilasjon

Flexit balansert ventilasjon.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen. For nærmere informasjon, ta kontakt med megler.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil avrettes og klargjøres med matjord. Gruset innkjøring og parkering.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Sameiet / Forretningsfører

Boligene selges som eierseksjoner, og vil bli organisert som et eierseksjonssameie. Sameiet er planlagt å bestå av totalt 11 boligseksjoner. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Det vil bli fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse. Selger vil besørge eiendommen seksjonert i eierseksjoner, senest før overtakelse.

Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av lov om eierseksjoner og vedtektene. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Sameiets styre skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre bli valgt, samt en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og eventuelle husordensregler.

Kjøper kan ikke kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23.

Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere sameier, avhengig av hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og bruksrettigheter. Det gjøres oppmerksom på at vedtektene kan bli endret som følge av selgers valg av organisering av prosjektet.

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført byggeprosjektet, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.

Fra overtakelse må kjøper ha tegnet egen bygnings-, innbo- og løsøreforsikring.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.
Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes av skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".

Når boligen er overtatt, kan man gå inn på skatteetatens boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger under kommuneplanens arealdel 2012-2023 som trådde i kraft 27.11.2014.
Formål: boligbebyggelse.

I tillegg ligger eiendommen under reguleringsplan med navn "Presteseterfeltet" som trådde i kraft 13.09.1984
Formål: boliger.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Betalingsbetingelser/finansiering

Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Samtlige beløp skal innbetales til meglerforetakets klientkonto. Innbetaling skal kun skje fra kjøper og/eller kjøpers bankforbindelse. Eventuelt tilvalg faktureres direkte fra utbygger til kjøper.

De som ønsker å kjøpe boligen må før innlevering av tegningsskjema/kjøpebekreftelse, ha hatt kontakt med en finansieringsinstitusjon som kan bekrefte finansiering på innleveringstidspunktet.

Estimerte felleskostnader

Det må påregnes månedlige felleskostnader for å dekke bla. brøyting, renovasjon osv. Nøyaktig beløp er foreløpig ukjent.

Oppgjør

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til boligen være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges boligene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevel selges etter bustadoppføringslova. Dersom eiendommen er ferdigstilt ved budaksept reguleres handelen av avhendingslova (i slike tilfeller gjelder ny salgsoppgave).

Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp av bolig. Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt.

Akseptbrev vil da snarlig bli utstedt fra meglerforetaket. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgave med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og kjøpsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt. Inneholder salgsoppgave og kontraktsdokumenter bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgave og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger, mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, "møblerte" plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard vil fremkomme av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som "god standard" etc.

Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak med hjemmel i lov eller forskrift som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Herunder innbefattes endringer i offentlige myndigheters praktisering av lov- eller forskriftsverk som påfører selgeren uventede. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøperen om endringene og de konsekvenser dette innebærer for kjøperen.

Dersom kjøper har overtatt, hvor overskjøting er forsinket, gjøres kjøper oppmerksom på hans bo- og eiertid (skatteloven) ikke opparbeides før skjøte er tinglyst (gjelder problemstilling rundt skattefrihet ved salg av boligen etter 1 år).

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

Kjøper oppfordres til å ta kontakt med meglerforetaket dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

Reklamasjon/krav om mangler før overtakelse

Dersom kjøper blir gjort oppmerksom på at det foreligger en mulig mangel før overtakelse, må det reklameres på dette. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det gjøres oppmerksom på at det påhviler kjøper en plikt om snarlig varsling om reklamasjonskrav, regnet fra tidspunkt for når kjøper har blitt oppmerksom på mulig mangel - selv om overtakelse ikke har funnet sted. Sen varsling om eventuelle reklamasjoner/krav kan medføre bortfall av reklamasjonsrett, jf. foreldelse.

Reklamasjon etter overtakelse, retting av mangler

Dersom kjøper etter overtakelsen oppdager og vil gjøre gjeldende at det foreligger en mangel, må det reklameres skriftlig på dette. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Forbruker må til enhver tid gi selger mulighet for utbedring. Dersom selger etter 14 dagers varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen normal arbeidstid (07.00 til 16.30), vil forbrukeren kunne miste sin rett til utbedring. Forbruker har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve kostnadene dekket av selger, med mindre selger unnlater å rette mangler innen rimelig tid, og heller ikke har gjort dette etter at forbruker skriftlig har varslet, med 3 ukers varsel, om at arbeidet vil bli satt bort til andre.

Spesielle forhold i byggeperioden

Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun i følge av representant fra selger. Dette på grunn av selgers ansvar og forsikring for bygg og personer som oppholder seg på anleggsplassen.

Forsinkelse kjøper

For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til meglerforetaket i rett tid, svarer kjøper lovens forsinkelsesrente til selger. Påløpte forsinkelsesrenter avregnes fra avtalt overtakelse/forfall til betaling finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Ved vesentlig forsinkelse med å innbetale hele kjøpesummen og omkostningene, vil selger være berettiget til å kreve erstatning, heve kjøpet mm. (jf. buofl. kapittel VII). Partene er enige om at én måned anses som vesentlig mislighold.

Forsinkelser

Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.

Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger, jf. buofl. § 10.

Selger har rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i buofl. § 11.
Forhold som gjelder er:
-               Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
-               Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
-               Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet,
eller at selger/ entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
-               Dagmulkt.
-               Heve avtalen.
-               Kreve erstatning.
-               Tilbakeholde deler av kjøpesum.

Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.

Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med meglerforetaket dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved eventuelt salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Oppvarming

Boligen varmes opp via:
Gulvvarme på bad og gang, samt peisovn i stue.

Beskrivelse

Standard:
Vegger:
Innvendige vegger kles med gips som er sparklet og malt. 2 valgfrie farger inkludert. Vegger på bad kles med hvite våtromsplater fra Fibo av typen Denver White el.

Gulv:
Badet får våtromsbelegg på gulv i fargen grå eller svart. Øvrige gulv i boligene får laminatgulv fra Pergo av typen modern grey oak.

Himling:
Innvendig himling kles med gips som er sparklet og malt.

Lister:
Hvitt listverk.

Vinduer/dører:
Vinduer fra Natre. Svart ytterdør fra Bygg1. Innvendige dører av typen Bygg1 av typen sletten i fargen hvit. 

Garderobeskap:
Garderobeskap leveres ikke. Det er avsatt plass til garderobeskap på soverom, samt entre.

Kjøkken/bad:
Kjøkkenpakke fra JKE/nettoline til en verdi av 50 000,-.

Bad:
Badet får våtromsbelegg på gulv med varmekabler, samt Fibo baderomsplater på veggene. Badet innredes med 60 cm baderomsinnredning i svart eller hvit, standard blandebatteri, blanke dusjvegger i str. 90x90cm og vegghengt hvitt toalett. Standard takdusj. I tillegg er det opplegg for vaskemaskin.

Oppvarming:
Oppvarming via gulvvarme i entre og bad. Peisovn av typen Nordpeis Duo 5 monteres i stuen.

Ventilasjon:
Flexit balansert ventilasjon.

Elektro:
Boligen levers med 4 spottere og 5 vanlige taklamper. Installeres ihht. offentlige myndigheters forskriftskrav, dvs. NEK 400. Det er montert komfyrvakt på kjøkken. Alle kontaktpunkter er jordet. Det blir skjult anlegg. Antall elektriske punkter iht. forskrift. Det benyttes kun automatsikringer.

Byggemåte:
Minihus som bygges på påler støpt ned i fjell.

Ytterkledning fra Bergene Holm 19x148 60g - Tryr Skygrå.

Yttertak tekkes med takpapp.

Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Oppdragsnummer

6-23-9003

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.