Stokksund

Flott fritidseiendom med anneks og garasje - Kjøkken 2007 - Bad fra 2010 - Stor veranda med gode solforhold - Stor tomt

Bjørkansveien 138 , 7177 Revsnes

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 107 m²
Bruksareal 114 m²
Bruttoareal 124 m²
Tomt 36 337 m² / Eiet tomt
Soverom 4
Byggeår 1987
Gårdsnummer 97
Bruksnummer 4
Energimerking E
FINN.no 244574523
Sist endret 13.01.2022 11:17
Prisantydning 2 450 000,-
Totalpris 2 522 492,-

Beregnet totalkostnad

2 450 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 61 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 72 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 522 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Finn.no: Visningstekst

NB! Visningstidspunktet gjelder kun ved påmelding. Ønsker du en visning, bruk påmeldingsløsningen eller ta kontakt.

Sammen skal vi sikre trygge visninger og ivareta smittevern. Derfor inviterer vi nå kun til individuelle visninger etter gitte forholdsregler. Kontakt megler i god tid før visning for avtale om tidspunkt, så finner vi gode løsninger.

Finn.no: Lokalområde Stokksund

Standard


Entre:
Skifer på gulv og malt panel på vegger. Malt overflate i himling.
Sikringsskap.

Soverom 1:
Tregulv, og malt tapet og malt panel på vegger. Malt panel i himling.

Soverom 2:
Tregulv, og malte plater og malt tapet på vegger. Malt panel i himling.

Soverom 3:
Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling.

Bad:
Flis på gulv og våtromsplater på vegger. Panel i himling.
Gulvvarme. Utstyrt med dusjhjørne, wc, servantskap, bereder og opplegg for vaskemaskin.

Stue:
Tregulv og panel på vegger. Malt panel i himling.
Vedovn og varmepumpe. Utgang til terrasse.

Kjøkken:
Tregulv, og panel, malt tapet og flis på vegger. Malt panel i himling.
Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for vaskemaskin.

Bod:
Belegg på gulv og panel på vegger. Panel i himling.

Beliggenhet

Boligen ligger i naturskjønne omgivelser på Revsnes i Stokksund.
Aquarius Brygge ligger ca 3km unna eiendommen og tilbyr diverse servering og flere arrangementer i løpet av året

Det er ca. 11 km. til Hosensand en av landets fineste sandstrender. Deler av stranda og området opp til dyrkamarka er fredet av Fylkesmannen som landskapsvernområde bl.a. på grunn av tinnveden og flyvesandsområdet. Badestranden er barnevennlig pga. at det er så langgrunt. På andre delen av stranda finner man Stokkøya Sjøsenter, med forskjellige aktiviteter. Her er det overnatting og konferanserom i arkitektonisk spennende bygninger med Strandbaren, som er kjent som en av sommerens flotteste tilholdssteder.

Harbakhula er en naturlig berghule 130 meter dyp og ca. 40 meter høy ved huleåpningen. Fra huleåpningen er det en fantastisk utsikt utover havet og skjærgården.

Drageid gravfelt er et av landets største samlinger av bautasteiner og gravhauger. Funnene vitner om stor aktivitet i dette området fra år 400 e. Kr. Stedet er også et drageid, et sted der folk fra gammelt av trakk båtene over land mellom Skråfjorden og Åfjorden.

Bebyggelse

Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

Areal

Hytte
Bruksareal (BRA): ca. 114kvm.
Primærareal (P-rom): ca. 107kvm.
Sekundærareal (S-rom): ca. 7kvm.

Følgende rom inngår i primærareal:
Entre, 3 soverom, bad, stue og kjøkken.

Følgende rom inngår i sekundærareal:
Bod.

Anneks:
Bruksareal (BRA): ca. 25kvm.

Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

Utstyr

Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

Oppvarming

Varmepumpe (luft-til-luft), vedovn og elektrisk.

Tomten

Tomtens grunnareal: 36337 kvm.
Stor tomt i landlige omgivelser. En del av tomten er delvis klargjort for oppføring av en ny hytte.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er skylddelt, og at oppgitt areal må betraktes som en omtrentlig angivelse. Partene har derfor intet krav mot hverandre dersom tomten ved en senere oppmåling skulle vise seg å være mindre/større enn oppgitt.

Parkering

Garasje og oppstillingsplass på egen tomt.

Formuesverdi

Det er 2 formuesverdier på eiendommen.
Nr.1: Formuesverdi for inntektsåret 2018: kr 74 512,-
Nr.2: Formuesverdi for inntektsåret 2018: kr 106 445,-

Offentlige/kommunale avgifter

Kr. 10 220 pr. år

Feiing ca. kr.500,-
Slamtank 2m3 - hv. 2.år - Kr. 559,-
Kommunal andel slam - Kr. 138,-
Hytterenovasjon container - Kr. 1296,-
Kommunal andel renovasjon - Kr. 62,-

Det gjøres oppmerksom på at avgiftene varierer som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Faste løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer utifra personlig forbruk og ønsker.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.
I saker hvor det foreligger midlertidig brukstillatelse datert før 01.01.1998, vil det ikke bli utstedt ferdigattest.

Det er utstedt ferdigattest på tilbygget på eiendommen datert 22.05.2017.

Utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Konsesjon

Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.
Eiendommen ligger i et område regulert til LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag.

LNFR-område er en forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, jf. Plan- og bygningslovens § 11-7 nr. 5. I landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift er det kun tillatt med tiltak som er knyttet til stedbunden næring/nødvendig for drift av landbrukseiendom.

Kommuneplanens arealdel med bestemmelser kan ses ved hendelse til megler.

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Løsøre og tilbehør

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

Vederlag og rett til dekning av utlegg

Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 14 900,-, markedsføring kr. 13 500,- oppgjør kr. 4 950,- og visninger kr. 2 500,- pr. stk. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.