Amdal

Fin fritidseiendom med idyllisk beliggenhet og fantastisk utsikt - Solrik terrasse - Vei nesten helt fram

Amdalsvegen 341 , 7580 Selbu

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Thomas Nordeide Dyrstad
Thomas Nordeide Dyrstad Eiendomsmegler
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 43 m²
Bruksareal 43 m²
Bruttoareal 47 m²
Tomt 874 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 2
Byggeår 1989
Gårdsnummer 3
Bruksnummer 22
FINN.no 235989707
Sist endret 27.06.2022 16:22
Prisantydning 890 000,-
Totalpris 923 492,-

Beregnet totalkostnad

890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 22 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 33 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 923 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Finn.no: Visningstekst

Sammen skal vi sikre trygge visninger. Derfor gjennomfører vi visninger etter gitte forholdsregler. Kontakt megler eller meld deg på visning i knappen «Visningspåmelding» før visning, så finner vi en løsning som passer for deg.

Finn.no: Lokalområde Amdal

Standard


1. etasje

Stue: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Vedovn.
 
Kjøkken: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Hvitevarer på kjøkken medfølger, det gis ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 
Soverom 1: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling.
 
Soverom 2: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling.
 
Innredet rom: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Servant.
 
Entrè: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til på et høydedrag med storslagen utsikt mot Drakstsjøen og Selbusjøen. Landlig og naturskjønt, omkranset
av skog og uten innsyn fra andre eiendommer. I sommerhalvåret har man sol fra tidlig på dag til langt på  kveld.
Flott helårs turterreng i nærheten. Gode fiskemuligheter bl.a i Drakstsjøen, Selbusjøen og flere tjern i nærområdet. Det går
scooterløype i nærheten. Med bil bruker man ca. 40 minutter fra Trondheim og ca. 30 minutter fra Stjørdal.

Bebyggelse

Området består hovedsakelig av spredt bolig- og fritidsbyggelse samt gårdsbruk.

Areal

Bruksareal (BRA): ca.43 kvm
Primærareal (P-rom): ca.43 kvm
Sekundærareal (S-rom): ca. 0 kvm

Følgende rom inngår i primærareal:
Stue, kjøkken, 2 soverom, innredet rom, entrè.

Kommentar fra takstmann
Standard for oppmåling er ikke linket til byggeforskrift, og det presiseres at bruken og beskrivelse av rom i fritidsbolig ikke er
sammenstillende med bolighus. Rombenevnelse er ihht dagens bruk, uten hensyn til byggeforskriftens krav. Det er ikke framlagt godkjente
byggetegninger (meglerpakke) og det er ikke tatt stilling til hvorvidt arealer er byggemeldt og godkjent.
Utvendig bod er på ca. 6,5 kvm.

Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.ntf.no og www.nitotakst.no
Stue, kjøkken, 2 soverom, innredet rom, entrè.

Utstyr

Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

Oppvarming

Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.
Det er vedovn i fritidsboligen, takstmann kommenterer i tilstandsrapport at sotluke og vedovn er for nære brennbart materiale.
Selger opplyser om at det skal være befaring av feiervesen. Megler p.t. har ikke mottatt rapport etter tilsyn og interessenter oppfordres til å kontakte feievesen for opplysninger vedrørende evt. pålegg etter kontrollen

Tomten

Pent opparbeidet tomt på ca. 874 kvm.

Parkering

Nåværende eier har disponert en parkeringsplass i enden av privat vei etter muntlig avtale med grunneier.
Rettigheten er ikke tinglyst. Kjøper oppfordres til å kontakte grunneier for avtale om parkering.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt av Skatteetaten.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger, herunder boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmeterprissatser. Disse satsene utgjør henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2021. Formuesverdien fastsettes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA). For fritidseiendom settes formuesverdi til 30% av eiendommens markedsverdi.

Offentlige/kommunale avgifter

Kr. 1 398 pr. år
Det foreligger ingen kommunale avgifter foruten Innherred renovasjon.

Faste løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

Utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Konsesjon

Eiendommen er konsesjonsfri.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel for Selbu kommune er avsatt som et LNFR-område.
LNFR-område er en forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, jf. Plan- og bygningslovens § 11-7 nr. 5. I landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift er det kun tillatt med tiltak som er knyttet til stedbunden næring/nødvendig for drift av landbrukseiendom.
Dette vil være ulike typer driftsbygninger og nødvendige boliger knyttet til landbruksdriften. Tiltak for nye bygninger, tilbygg, bruksendringer av bygninger eller deler av bygninger, m.v., til andre formål enn landbruksvirksomhet, vil i slike områder kreve at det gis dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Løsøre og tilbehør

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

Vederlag og rett til dekning av utlegg

Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 900-, oppgjørshonorar kr 4 950,- og visninger kr 1 990, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 50 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Alle beløp er inkl. mva.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.