Jonsvatnet

2 av 5 kjedede familieboliger, tilrettelagt for utleie. Egen takterrasse, garasje og hage. Utsikt. (3 SOLGT)

Stokkåsen 80 - 88 , 7057 Jonsvatnet

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM

NABOLAGSPROFIL

81%

eier sin egen bolig

87%

av eiendommene har pris over 5 mill

73%

har bolig på over 120 kvm

42%

av boligene er nyere enn 20 år

45%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Byggeår 2024
Gårdsnummer 39
Bruksnummer 77
FINN.no 323912600
Sist endret 04.12.2023 11:04
Prisantydning 9 895 000,-
Totalpris 10 028 369,-
Fellesutgifter 200,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
82 5 180 m2 9 895 000,-
86 5 180 m2 9 895 000,-

Beskrivelse av prosjektet

På pynten av Stokkåsen i Trondheim lanseres nå 5 stk. moderne familieboliger med egen garasje. Boligene vil få egen skjermet hage mot Estenstadmarka, og har flott utsikt mot Tautra og Trondheimsfjorden. Boligene er med naturen og dens fasiliteter tett på!

Det blir moderne og innholdsrike boliger over tre plan med 3 soverom og ekstra tv-stue + ungdomsavdeling (soverom og eget bad. Ungdomsavdelingen tilrettelegges til hybel-leilighet. Husene blir levert med omfangsrik leveranse - se vedlagte leveransebeskrivelse.
  
  • Fasader i vedlikeholdsvennlig, royalimpregnert kledning og Cemrit fasadeplater.
  • Egen takterrasse med forbindelse til markterrasse og hage.
  • Hoveddel består av:
    Romslig og åpen stue-kjøkken løsning med utgang til takterrasse - tilknyttet hage.
    3 soverom, stort bad og tv-stue (evt. 4 soverom), med utgang til markterrasse/hage.
    Stor flislagt entrè, samt separat wc og separat vaskerom.
  • Ungdomsavdeling består av:
    Soverom/hybel, klargjort for hybelkjøkken, samt eget flislagt bad.
  • Gulv leveres med èn-stavs, hvitpigmentert eikeparkett - flis med gulvvarme i entrè (60x60 cm).
  • Bad leveres flislagt med gulvvarme og flis på vegger (60x60 flis). Mosaikkflis i dusjsjone.
  • Vaskerom leveres flislagt med gulvvarme og våtromsplater på vegger.
  • Kjøkken- og baderoms-innredning fra Fossline, i hvit glatt utførelse med integrerte hvitevarer fra Elektrolux (komfyr, induksjonstopp,  oppvaskmaskin og kombi kjøl-fryseskap).
  • Stålpipe med ildsted av type Sargas 1 fra Schiedel eller lignende.

Boligene vil ha arealeffektive planløsninger, moderne uttrykk og funksjonelle løsninger.

Forventet fremdrift

3 boliger er allerede solgt, og bygging er igangsatt.

Planlagt overtagelse er før jul 2024, forutsatt problemfri byggeperiode - dog senest påska 2025 (Byggetid er anslått til 12-16 mnd).

Beliggenhet

I enden av en blindvei mellom Jakobsli og Estenstadmarka er det etablert et nytt boligområde med småhusbebyggelse i Trondheim - Stokkåsen.

Stokkåsen ligger i Sæterbakken, grensende mot Estenstadmarka, på oversiden av Fortunalia.

De prosjekterte boligene ligger på pynten av boligfeltet med svært gode sol- og utsiktsforhold. Boligene vil ligge i et attraktivt og barnevennlig område med naturen på alle kanter. Her har man direkte adgang til Estenstadmarka med lysløyper og turstier, samt umiddelbar nærhet til Stokkan Alpinanlegg. Vikarauntjønna ligger også i umiddelbar nærhet - et lite vann som på vinterstid er populært som skjøytebane.

Solbakken barneskole ligger i gangavstand, med gang- og sykkelbane helt frem. Her er også en kunstgressbane for idrett og lek. Markaplassen ungdomsskole ligger heller ikke lagt unna. Det er god offentlig kommunikasjon i området.

Adkomst

Slik finner du frem til Stokkåsen:
Følg Jonsvannsveien fra Bergheim/Vegamot østover, forbi NTNU Dragvoll i retning Jonsvatnet. I rundkjøringen ovenfor Jakobsli tar du til høyre, og følger veien forbi Fortunalia boligfelt. Ta deretter til høyre ca. 200 meter etter bakketoppen, inn den nye rundkjøringen til høyre.

Stokkåsen ligger på toppen/i enden av denne veien ved enda en ny rundkjøring. Ta til høyre i rundkjøringen, forbi de nye boligene som er oppført/under oppføring. Boligene ligger på pynten - mot Trondheimsfjorden.

Areal

Totalt bruksareal (BRA): ca. 180 kvm.
Total primærareal (P-rom): ca. 176 kvm.

Det vil være mindre avvik på størrelse på de enkelte boligene.

Følgende rom vil inngå i primærareal:
Første etasje: Entrè, wc, vaskerom og ungdomsavdeling (soverom og bad).
Andre etasje: Gang, 3 soverom, bad og tv-stue.
Tredje etasje: Stue/kjøkken

Følgende rom vil inngå i sekundærareal:
Første etasje: Areal under trapp, ca. 3 kvm
Andre etasje: Garderoberom på ca. 4 kvm.

Arealer fremgår av prosjektets tegninger i denne salgsoppgaven, og er fremlagt/ beregnet av selgers arkitekt.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Arealer fremgår av prosjektets tegninger i denne salgsoppgaven, og er fremlagt/beregnet av selger.

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsmateriell er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærareal (P-rom). Bruksarealet er arealet innenfor boligenhetens omsluttende vegger og inklusive delevegger, sjakter og faste innredninger/installasjoner. Medregnet i oppgitt bruksareal er også eventuell innvendig bod. Primærrom er lik bruksareal minus eventuelle innvendige boder.

Arealene er å betrakte som omtrentlig areal, og kan være avrundet til nærmeste hele kvadratmeter. Som følge av eventuell gjenstående detaljprosjektering, vil det kunne forekomme arealavvik. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et cirka areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Tomt / Tomteareal

Den enkelte bolig vil bli levert med egen selveid tomt (egen matrikkel):

Stokkåsen 80: Ca. 380 kvm
Stokkåsen 82: Ca. 275 kvm
Stokkåsen 84: Ca. 230 kvm
Stokkåsen 86: Ca. 215 kvm
Stokkåsen 88: Ca. 235 kvm

Tomtene er planlagt delt, iht. utomhus-salgstegning, vedlagt denne salgsoppgave. Størrelse på de enkelte boligene/tomtene er p.t. derfor ikke endelig fastsatt. Oppgitte tomtearealer kan i den forbindelse bli mindre eller større enn oppgitt (opptil 20 % avvik) i forbindelse med endelig utstikking. En slik justering gir ikke kjøper rett til kompensasjon/erstatning - idet tomtestørrelser ikke er vektlagt ved fastsetting av pris for den enkelte bolig.

Parkering

Boligene leveres med garasje og biloppstillingsplass foran boligen.

Boder

Boligen leveres med en utvendig sportsbod, i tillegg til innvendig garderoberom og bod under trapp.

Utenomhusarealer

Opparbeidelse av tomten:
Gårdsplass (forside av huset) grovavrettes med stedlige masser og subus som topplag.

Grøntareal (bakside av huset) grovavrettes med stedlige masser, topplag med matjord som såes med plenfrø.

Velforening

Pliktig medlemsskap i Huseierforening med kontigent pt. på kr. 2.000,- pr. år.
Dekker i all hovedsak snøbrøyting av privat stikkveg i Stokkåsen (fra den øverste rundkjøringen).

Adgang til utleie

Hver av boligene er godkjent med 1 boenhet, hvor det er tilrettelagt for utleie av en uselvstendig del av boligen - "ungdomsavdeling".

For øvrig kan hele boligen leies ut.

Vei/Vann/Avløp

Privat veg frem til offenlig veg, organisert via Huseierlag. Tilknyttet offentlig vann og avløp via privat stikkanlegg

Betalingsbetingelser/finansiering

Hele kjøpesum betales ved overtagelse/innflytting.

Kjøper plikter å fremlegge finansieringsbevis ved kjøp.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevel selges etter bustadoppføringslova. Dersom eiendommen er ferdigstilt ved budaksept reguleres handelen av avhendingslova (i slike tilfeller gjelder ny salgsoppgave).

Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.