Selbu

Sjarmerende hytte med idyllisk belliggenhet | Egen strandlinje | Fantastisk utsikt | Innlagt strøm og vann | Solrikt

Selbuvegen 839 , 7580 Selbu

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Jonas Sønnesyn
Jonas Sønnesyn Eiendomsmegler
Type / Eierform Hytte / Selveier
Primærrom 28 m²
Bruksareal 28 m²
Tomt 894 m² / Festet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 1
Byggeår 1951
Gårdsnummer 63
Bruksnummer 226
Energimerking G
FINN.no 318861338
Sist endret 22.09.2023 12:59
Prisantydning 490 000,-
Totalpris 516 169,-

Beregnet totalkostnad

490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,-)) 12 550,- (Boligkjøperpakke (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 26 169,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 516 169,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Fritidsbolig på ett plan bestående av:
Entré, stue, kjøkken og soverom.

Utstyr

Selges møblert slik den fremstår på visning.
Hytta blir ikke ytterliggere ryddet eller rengjort etter visning.

Standard

Kjøkken
Åpen kjøkkenløsning. Innredningen er fra 1989. Innredning med glatte fronter.
Benkeplate av laminat. Nedfelt oppvaskkum med ett-greps kjøkkenarmatur(kaldtvann). Stikkontakt over kjøkkenbenk. Vannrør av kobber. Gulvflater belagt med heltre golv. Vegg- og himlingsflater i panel.

Øvrige rom
Gulvflater belagt med heltre gulv. Vegg- og himlingsflater med panel. Heltre innerdører. Naturlig ventilasjon via ventiler. Peisovn i stue.

Beliggenhet

Idyllisk og unik beliggenhet like ved Selbusjøen. Eiendommen ligger fint til med egen strandlinje. Her har man fantastisk utsikt over Selbusjøen og svært gode solforhold.

Noen sentrale avstander:
Ca. 3 min til B. Langseth med dagligvare, bensinstasjon og cafe.
Ca. 2 min til Selbu Restaurant og Bar på Tømra
Ca. 8 min til Mebonden (Sentrum i Selbu)
Ca. 26 min til Værnes
Ca. 55 min til Trondheim

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm, bygg- og innboforsikring, festeavgift i tillegg til tidligere opplyste kommunale avgifter. Strøm og innbo varierer utifra personlig forbruk og ønsker.

Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Fremtind forsikring Polisenummer: 1755882

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
-Kjøkken: Vannrør.
-Øvrige rom: Annet.
-Krypekjeller: Utvendig inspeksjon og innvendig inspeksjon.
-Etasjeskiller: Skjevhetsmåling.
-Tekniske anlegg, VVS anlegg (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): Vannrør (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom)
-Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon :Fasader ink. kledning.
-Yttertak: Helhetsvurdering.
-Balkonger, terrasser, veranda etc :Utkragede eller understøttede konstruksjoner (balkonger, verandaer).
-Drenering: Vann fra yttertak og bortledning og utvendig terreng, inkl fuktsikring av grunnmur. 

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:
-Grunnmur, fundamenter Fundamenter.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

-Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
"Hytta har ikke våtrom."

-Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
"Hytta er tilkoblet kommunalt vann, men har ikke avløp."

-Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
"AS Selbuhus. Rør og kraner er blitt skiftet på grunn av frostskader av rørlegger fra AS Selbuhus. Vann ført opp til kjøkken av rørlegger i 1992 av rørlegger fra AS Selbuhus."

-Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
"Hytta har ikke kjeller."

-Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?
"Avtrekk fra vedovn går via stålrør og over tak."

-Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
"Hytta står på pillarer og har skjevheter."

-Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
"Taket på kjøkkenet har hatt lekkasje, men er utbedret i 1981."

-Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
"Det er lagt nytt tak på hele hytta i 83/84 av klienter på Granbykollektivet i Selbu."

-Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Selbuhus AS. El-anlegg installert i hele hytta av elektrikere fra Selbuhus i 1991."

-Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?
"Ukjent for oss."

-Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Tilsyn utført 16.06.2023. Feil rettet 25.08.2023."

-Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc.)?
"Hytta har gjennomgått en del restaurering i årenes løp, kledning/vinduer/verandagolv/yttertrapp/nye takrenner/ny ytterdør/ automatisk strømmåler (2018), stoppekran for vannet i kjeller (2019)/ ny vedovn (2009)/nye vindskier (2020)."

-Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
"Hytta står på bygslet tomt."

-Tilleggskommentar: "Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig."

Boligens areal

1. etasje:
Bruksareal: 28 kvm.
Primærrom: 28 kvm.
Følgende rom er oppgitt som primærrom:Entré, stue, kjøkken og soverom.

Takstmanns kommentar til areal:
Boligen/eiendommen inneholder i tillegg: Krypkjeller/bod med lagringsplass. Arealet er ikke måleverdig grunnet lav romhøyde. Det er takstbransjens retningslinjer for arealmåling som er lagt til grunn, og rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. Bruken av rommet på befaringstidspunktet avgjør om rommet defineres som P-Rom eller S-Rom. Se mer utfyllende i rapportens premisser om areal. Diverse rørsjakter (med utforinger) er medregnet i boligens bruksareal, basert på takstbransjens retningslinjer for arealmåling.

Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.ntf.no og www.nitotakst.no

Adkomst

Se vedlagte kart.
Det vil bli skiltet i regi av Lokalmegleren &Partners under felles visning. Velkommen!

Tomt

Tomten er festet. Dersom transport av festekontrakt krever godkjennelse fra bortfester, er det en forutsetning for salget at bortfester gir godkjennelse.

Opplysninger om festeforhold:
Bortfester: Inger Aslaug Garberg
Årlig festeavgift kr. 2 976,- og betales forskuddsvis innen 15.mai hvert år.
I henhold til avtalen reguleres festeavgiften etter komsumprisindeksen
Bortfesters forkjøpsrett er avklart, og vil ikke bli benyttet.
Mulighet for innløsning av festetomt er regulert i festekontraktens pkt.11.

Pent opparbeidet tomt på ca. 894 kvm, med diverse beplantninger, plenareal, lekestue og strandlinje.

Garasje / Parkering

Parkering foregår etter avtale med bortfester, pt. parkering ved fylkesveg.

Byggemåte

Boligbygg oppført i 1951. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med krypkjeller. Støpte søyler og søyler i tre. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med stående trekledning. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med metallplater. Entrédør med sikkerhetslås. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass.

Se ellers vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av boligens byggemåte og tilstand.

Ferdigattest / brukstillatelse

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Oppvarming

Peisovn i stue.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 5 696,25 pr. år

De kommunale avgiftene fordeles på følgende poster:
Abn vann hytter/ fritidshus pr. boenhet tom 80 m²  BRA kr. 1 306,25
Vannavg. hytter/frittidshus pr. boenhhet tom 80 m² BRA ca.kr. 2 865,-
Årsgebyr renovasjon ca.kr. 1 525,-

Det er fire terminer i året.
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 30 000 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Nei.

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.
Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel for Selbu er avsatt som et LNFR-område.
LNFR-område er en forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, jf. Plan- og bygningslovens § 11-7 nr. 5. I landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift er det kun tillatt med tiltak som er knyttet til stedbunden næring/nødvendig for drift av landbrukseiendom.

I henhold til kommuneplanens arealdel er eiendommen avsatt til fritidsbebyggelse.
Eiendommen ligger i sin helhet innenfor hensynsone for flomfare. "Områder som ligger innenfor sonen, omfattes av 200-årsflom." ref. bestemmelser og retningslinjer, kommuneplanens arealdel.

Plankart med reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

For yttligere informasjon vedrørende kommuneplanens arealdel, ta kontakt med Selbu kommune.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Følgende er tinglyst på eiendommens grunnboksblad:
Heftelser
Pengeheftelser i eiendomsrett
2009/694161-2/200 FESTEKONTRAKT - VILKÅR TINGLYST
18.09.2009
GJELDER FRA DATO: 15.05.2000
TOMTEVERDI: NOK 40.000
ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 2.000
Bestemmelser om regulering av leien
Pant for forfalt festeavgift
Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser

Pengeheftelser i festerett
2009/694161-2/200 FESTEKONTRAKT - VILKÅR TINGLYST
18.09.2009
GJELDER FRA DATO: 15.05.2000
TOMTEVERDI: NOK 40.000
ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 2.000
Bestemmelser om regulering av leien
Pant for forfalt festeavgift
Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser
Gjelder feste

Grunndata
2006/3230-1/66 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
26.06.2006
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA:Knr:5032 Gnr:63 Bnr:6

Rettigheter på andre eiendommer
Rettigheter på 5032-63/6, 5032-63/278 i eiendomsrett
2009/694161-3/200 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST
18.09.2009
:Knr:5032 Gnr:63 Bnr:226 F
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter på 5032-63/6, 5032-63/278 i eiendomsrett
2009/694161-4/200 BESTEMMELSE OM BÅTPLASS TINGLYST
18.09.2009
:Knr:5032 Gnr:63 Bnr:226 F
Gjelder denne registerenheten med flere

Det gjøres oppmerksom på at kjøpers pantedokument vil få prioritet bak tinglyst festekontrakt.

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann. Eiendommen har ikke avløp, gråvann går i grunnen.
Eiendommen har gangadkomst fra parkering ved fylkesveg. Eiendommen har ikke vegadkomst.

I henhold til festekontrakten gis festeren rett til å benytte eksisterende veg på bortfesterens eiendom for å komme seg til sin hytte. Der det ikke er veg og adkomstveg blir anlagt, plikter festeren å være med å dekke opparbeidelseskostnadene.

Festeren plikter også å være med å dekke vedlikeholdskostnader for veg han bruker.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 97 51 61 02 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Det foreligger ikke opprinnelig godkjente plan og fasadetegninger på boligen i kommunens arkiver. Derved kan det ikke sies noe om hvorvidt boligen er bygget i forhold til godkjente tegninger eller ikke.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren &Partners samarbeider med Lokalbank som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Selbuvegen 839, 7580, Selbu, Gnr. 63 bnr. 226 i Selbu kommune

Oppdragsnummer

67-23-0211

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners avd Trondheim sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.