Indre Fosen

Idyllisk beliggende småbruk/fritidseiendom i naturskjønne omgivelser. Fine solforhold - Flott beliggenhet

Skjeldbreiveien 298 , 7120 Leksvik

VISNINGER

22. mai søndag kl. 13:00-14:00

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Aleksander Buvarp
Aleksander Buvarp Eiendomsmegler
Silje Leikvold
Silje Leikvold Fagansvarlig / Eiendomsmegler
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 99 m²
Bruksareal 122 m²
Bruttoareal 142 m²
Tomt 70 645 m² / Eiet tomt
Soverom 4
Byggeår 1932
Gårdsnummer 282
Bruksnummer 3
Energimerking G
FINN.no 258009977
Sist endret 11.05.2022 10:50
Prisantydning 890 000,-
Totalpris 923 492,-

Beregnet totalkostnad

890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 22 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 33 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 923 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Finn.no: Visningstekst

Sammen skal vi sikre trygge visninger og ivareta smittevern. Derfor inviterer vi nå kun til individuelle visninger etter gitte forholdsregler. Kontakt megler i god tid før visning for avtale om tidspunkt, så finner vi gode løsninger.

Finn.no: Lokalområde Indre Fosen

Standard


1. etasje:
Entré: Malt overflate på gulv og malt panel på vegger. Malt overflate i himling.

Kjøkken: Malt overflate på gulv og malt panel på vegger. Malt overflate i himling.

Stue: Malt overflate på gulv og malt panel på vegger. Malt overflate i himling.

Kott: Malt overflate på gulv, og malt overflate og malt panel på vegger. Malt overflate i himling. Bereder.

2. etasje:
Gang 1: Malte trebord på gulv, malt panel på vegger og malt trehimling. Sikringsskap.

Gang 2: Malte trebord på gulv, malt panel på vegger og malt trehimling.

Soverom 1: Malte trebord på gulv, malt panel på vegger og malt trehimling.

Soverom 2: Malt overflate på gulv og panel på vegger. Trehimling.

Soverom 3: Malt overflate på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Trehimling.

Soverom 4: Malt overflate på gulv og tapet på vegger. Trehimling.

Loft:
Uinnredet kaldloft: Trebord på gulv og sperrekonstruksjon med taktro i himling.

Bebyggelse

Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

Areal

1.etasje:
Bruksareal (BRA): ca. 52 kvm.
Primærareal (P-rom): ca. 49 kvm.
Sekundærareal (S-rom): ca. 3 kvm.

Følgende rom inngår i primærareal: Entré, kjøkken og stue.

Følgende rom inngår i sekundærareal: Kott.

2. etasje:
Bruksareal (BRA): ca. 50 kvm.
Primærareal (P-rom): ca. 50 kvm.

Følgende rom inngår i primærareal: Gang, 4 soverom og gang/trapp.

Loft:
Bruksareal (BRA): ca. 20 kvm.
Sekundærareal (S-rom): ca. 20 kvm.

Følgende rom inngår i sekundærareal: Uinnredet kaldloft.

Kommentar fra takstmann: Areal på loft må ikke forvenksles med netto gulvareal. Deler av arealet er ikke måleverdig pga skråhimlinger/lav takhøyde. Eventuelle dokumenter for eiendommen i kommunalt arkiv er ikke kontrollert av undertegnede. Rombenevnelsen er iht dagens bruk.

Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.ntf.no og www.nitotakst.no

P-rom: Stue, gang og kjøkken, 4stk soverom og 2stk gang.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Tilstandsgrad 2:
Grunnmur / fundamenter: Noe mindre riss og sprekker ble avdekket på grunnmuren, ytterligere undersøkelser og tiltak er påregnelig.

Yttervegger / fasader: Isoleringen må antas være fra byggetiden og tilfredsstiller ikke dagens krav til isolering. Oppgraderinger av yttervegger, isolasjon, panel og overfLater må påregnes. Lufting er ikke iht. dagens anbefalte løsninger. Det registreres stedvis manglende musetetting. Ytterveggkonstruksjonen er fra byggeår. Konstruksjonen utført av tre over ringmur. Enkelte tegn til de punkter som nevnt over. Utvendig inspeksjon viser tegn til fLere fLater/ bord med råte og uttørking. Det observeres lite lufting i konstruksjonen. Det registreres noe soltørking i form av sprekker på enkelte bord og behov for vedlikehold og utskifting av skadde bord må påregnes. Eldre yttervegger kan erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt ved grunnmur og vinduer/dører samt andre overganger.

Vinduer / dører: Det ble ikke registrert noen punkterte vindusglass på befaringsdagen selv om dette kan til tider være vanskelig å avdekke kun ved visuell kontroll. Det ble foretatt en enkel funksjonstest av tilfeldig valgte vinduer i boligen. Det ble registrert noe slitte pakninger og trege vridere på vinduer fra byggeåret. Utskifting av disse anbefales på sikt. Tilstandsgrad 2 er satt pga kort gjenværende brukstid på vinduer og dører.

Takkonstruksjon: Taket er oppbygd som et saltak uten tegn til svai og konstruksjonsfeil. Det bemerkes at store deler
av taket var snølagt så det oppfordres eventuelle kjøpere og undersøke de punkter som nevnt over under egen befaring.

Loft: Taket er oppbygd som et saltak uten tegn til svai og konstruksjonsfeil. Det bemerkes at store deler av taket var snølagt så det oppfordres eventuelle kjøpere og undersøke de punkter som nevnt over under egen befaring. Det ble registrert stedvis manglende isolasjon. Manglende isolering av taket fører til varmetap i boligen.

Taktekking og beslag: Det ble ikke avdekket vesentlige skader på tekkingen på befaringsdagen. Tekkingen vurderes å ha oppnådd forventet levetid.

Takrenner og nedløp: Det gjøres oppmerksom på at det ikke regnet på befaringsdagen, slik at eventuelle svekkelser på rennerskjøter og rundt nedløpskum ikke var mulig å avdekke. Takrenner og nedløp har passert normalt forventet levetid. Selv om de har passert normalt forventet levetid kan de virke i fLere år med godt vedlikehold.

Piper / ildsteder: Avstand til brennbart materiale er ikke ivaretatt. Undertegnede har ikke spesiell kompetanse vedrørende vurdering av piper og ildsteders forskriftsmessige tilstand. For detaljert informasjon og krav, anbefales kontakt med lokalt feievesen. Teglsteinspipe.

Etasjeskiller/gulv på grunn: Etasjeskillere av tre. Generelt store skjevheter i alle etasjer grunnet alder. Det ble ikke målt med krysslaser. Stedvis knirk. Stedvis ujevnheter i etasjeskillere er påregnelig grunnet alder og byggemetode.

Trapp: På grunn av trappens alder er det lite trolig at den tilfredsstiller dagens krav for høyde av rekkverk og barnesikring. Ingen avvik utover dette. Det bemerkes at rekkverkhøyde på trappen ikke oppfyller dagens krav.

Øvrige rom: øvrige rom er besiktiget og vurdert til høy bruksslitasje.

Kjøkken: Det bemerkes at automatisk vannstopper og komfyrvakt ikke er etablert. Anbefales etablert som et sikkerhetstiltak. Det registreres en del slitasje på innredningen.

VVS: Varmtvannsbereder er installert i rom uten lekkasjesikring eller sluk. Ingen avtrekk over stekesone på kjøkken. Komfyrvakt ikke installert.

Uthus: Det ble avdekket en del slitasje og etterslep på vedlikehold. Tiltak er påregnelig.

Tilstandsgrad 3:
Drenering: Det ble registrert funksjonssvikt på drenering og fuktsikring av grunnmuren. Strakstiltak må påregnes. Det ble avdekket tilsig av vann i kjeller/sokkeletasjen.
Kostnadsestimat: Tiltak mellom 50.000 - 100.000

Krypkjeller/jordkjeller med ståhøyde: Det er usikkert i hvilken grad det er etablert drenering etter som at boligen er oppført over ringmur. Slik utførelsen er i dag vil det være påregnelig med avdunsting av fuktighet fra grunn og tilsig av fuktighet fra grunnmasser. God utlufting av krypkjelleren anbefales. Det anbefales også å etablere fuktsperre på grunn hvis dette ikke allerede er på plass. Det ble avdekket høy luftfuktighet i kryperommet. Det kreves strakstiltak for å sikre bjelkelaget under kryperommet. Kryperom/kjeller er på ca. 19,4m2
Kostnadsestimat: Tiltak mellom 50.000 - 100.000

Låve: Bygget fremstår som slitt og har stort etterslep på vedlikehold. Strakstiltak må påregnes. Bygget er konstruksjonsmessig svekket og videre bruk frarådes. Utvendige målinger viser ca. BTA på 105m2
Kostnadsestimat: Tiltak over 300.000

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
- Mus, enkelte år.
- Selger viser til tilstandsrapport ved flere anledninger.

Interessenter oppfordres til å lese tilstandsrapport nøye.

Utstyr

Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

Oppvarming

Elektrisk.

Tomten

Eiendommen er på ca. 70 645 kvm. fordelt slik:
Fulldyrka jord: 10,8 dekar
Innmarksbeite: 6,9 dekar
Produktiv skog: 41,2 dekar
Annet markslag: 11,8 dekar
Bebygd: 1,8 dekar

Se vedlagt gårdskart for mer informasjon.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er skylddelt, og at oppgitt areal må betraktes som en omtrentlig angivelse. Partene har derfor intet krav mot hverandre dersom tomten ved en senere oppmåling skulle vise seg å være mindre/større enn oppgitt.

Parkering

Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

Offentlige/kommunale avgifter

Kr. 5 399 pr. år Inkluderer: Vannavgift Leksvik vassverk: 3010,- Eiendomsskatt: 814,- Hytterenovasjon Container: 1481,24,- Kommunal andel renov: 93,76,-

Fosen Renovasjon har 4 terminer i året. Gebyret kan variere fra en termin til en annen.

Det er fyringsforbud i skorstein. Skorsteinen er blendet av og det betales derfor ikke avgift for feiing.

Faste løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter, renovasjon og vannavgift. Utgifter til strøm og forsikring varierer utifra personlig forbruk og ønsker.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

Indre Fosen kommune opplyser om at det finnes søknad for tilbygg og restaurering i kommunens arkiver.

Utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Konsesjon

Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel for Indre Fosen kommune er avsatt som et LNFR-område.
LNFR-område er en forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, jf. Plan- og bygningslovens § 11-7 nr. 5. I landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift er det kun tillatt med tiltak som er knyttet til stedbunden næring/nødvendig for drift av landbrukseiendom.
Dette vil være ulike typer driftsbygninger og nødvendige boliger knyttet til landbruksdriften. Tiltak for nye bygninger, tilbygg, bruksendringer av bygninger eller deler av bygninger, m.v., til andre formål enn landbruksvirksomhet, vil i slike områder kreve at det gis dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Løsøre og tilbehør

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Vederlag og rett til dekning av utlegg


Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 14 900,-, markedsføring kr. 13 500,- oppgjør kr. 4 950,- og visninger kr. 1 900,- pr. stk. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.