Brandsfjord

NY PRIS! Koselig hytte med flere bygninger - Rolig og naturskjønne omgivelser-Bilvei helt frem-Jakt og fiskemuligheter

Storskardveien 231 , 7194 Brandsfjord

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Aleksander Buvarp
Aleksander Buvarp Eiendomsmegler
Silje Leikvold
Silje Leikvold Fagansvarlig / Eiendomsmegler
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 44 m²
Bruksareal 46 m²
Tomt 1 039 m² / Eiet tomt
Soverom 3
Byggeår 1996
Gårdsnummer 152
Bruksnummer 37
FINN.no 305455731
Sist endret 30.08.2023 13:45
Prisantydning 590 000,-
Totalpris 615 992,-

Beregnet totalkostnad

590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 25 992,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 615 992,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Tømmerhytte: Stue, kjøkken, sov/seng, hems. Utvendige boder.

Anneks: Gang, 2 stk. soverom, bad og badstue.

I tillegg er det utedo, vedskjul, utebod og gapahuk.

Standard

Øvrige rom: Her vurderes om det er riss/sprekker. Det undersøkes også om det er fuktskjolder, støvkondens og heksesot, samt svertesopp og
generell slitasje.

Kjøkken: Kjøkken er besiktiget uten vesentlige avvik av det man kan forvente av alder og normal bruksslitasje.

Bad og badstue: Baderommet fremstår i god stand og våtrommets tettesjikt er ivaretatt. Det er etablert sluk i gulvet. Våtrommet innehar vask
med skap og tett dusjkabinett. Varmtvannstank med oppvarming av gass. Vann er koblet på yttervegg og det er kun
sommervann til hyttevegg. Våtrommets overflater eksponeres ikke mot fukt. Avløpsvann går i grunn.
Badstue innehar sluk på gulv og benker i tre. Oppvarming består av badstueovn / vedovn med stålpipe.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i landlige og naturskjønne omgivelser i Åfjord. Ca. 30 min med bil til Årnes sentrum, som er kommunesenteret i Åfjord. Her har du alle tjenester og servicetilbud som skoler, barnehage og offentlig administrasjon. Årnes sentrum er betydelig fornyet den siste tiden. Kjøpesentret Parken er et kjøpesenter på tre etasjer med mange spennende butikker og egen fotballbane på taket. Det er planlagt flere nybygg i sentrum som vil gjøre Åfjord til et populært og intimt sentrum. Åfjord er en bygd i vekst. Her er også Åfjordshallen med stor håndballbane og klatrevegg. Like utenfor har man en moderne fotballbane med kunstgress og løpebaner rundt. Åfjord kommune har også store områder med uberørt natur, og er et ypperlig utgangspunkt for fiske og friluftsliv. Det er også flere småbåtmarinaer i nærområdet hvor man har tilgang til flott skjærgård og gode muligheter fiske- og båtliv.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm, bygg- og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste kommunale avgifter, renovasjon og veiavgift. Strøm og innbo varierer utifra personlig forbruk og ønsker.

Forsikring

If forsikring

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 1:
- Kjøkken: Her vurderes om det er riss/sprekker. Det undersøkes også om det er fuktskjolder, støvkondens og heksesot, samt svertesopp og
generell slitasje.

- Øvrige rom: Her vurderes om det er riss/sprekker. Det undersøkes også om det er fuktskjolder, støvkondens og heksesot, samt svertesopp og
generell slitasje.

- bad og badstue: Her vurderes om det er riss/sprekker. Det undersøkes også om det er fuktskjolder, støvkondens og heksesot, samt svertesopp og
generell slitasje.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
-Grunnmur / fundamenter: Bygningene er oppført på pilarer i tre. Noe skjeve pilarer/stolper under bygg registreres.
Undersøkelse av murer viser ingen tegn til sprekker eller skader som vurderes å være av konstruksjonsmessig
betydning.

- Krypkjeller: Manglende tiltak for å sikre konstruksjonen mot fuktskader registreres. Det registreres at
stubbloftsplater er buet og har tiltrekt seg fuktighet. Det anbefales tiltak for sikring av stubbloft/gulv mot grunn. Det
registreres under dimensjonering av midt-drager/bærebjelke under anneks. Tiltak må påregnes.

-Takkonstruksjon: Takkonstruksjonen er kontrollert uten at det er funnet noen vesentlige avvik utover normalen. Det
registreres råteskader i taktro utvendig på tømmerhytte. Anbefaler utskifting av taktro.

-Etasjeskiller/gulv på grunn: Det er ikke registrert forhold som tyder på svekkelser i konstruksjonen. TG 2 grunnet
underdimensjonering av bærekonstruksjon. Tiltak anbefales.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
-Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller
lignende?
Ja, pga. telegang

- Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen?
Ja, Ned stikk på tak tømmerhytta

Boligens areal

Primærrom: 44 kvm, Bruksareal: 46 kvm

Tømmerhytte:
Bruksareal: 18 kvm.
Primærrom: 16 kvm.
Sekundærrom: 2 kvm.

Følgende rom er oppgitt som primærrom: Ett rom, stue, kjøkken, sov/seng og hems.
Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Utvendige boder utenfor ytterdør.

Anneks
Bruksareal: 28 kvm.
Primærrom: 28 kvm.
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, 2stk soverom, bad og badstue.

Utedo:
Bruksareal: 3 kvm.
Primærrom: 3 kvm.
Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Utedo.

Vedskjul:
Bruksareal: 6 kvm.
Sekundærrom: 6 kvm.
Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Bod/vedskjul.

Utebod/sportsbod:
Sekundærrom: 5 kvm.
Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Bod

Gapahuk:
Primærrom: 8 kvm.
Følgenderom er oppgitt som primærrom: Gapahuk.

Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.ntf.no og www.nitotakst.no

Adkomst

Se vedlagte kart.
Det vil bli skiltet i regi av Lokalmegleren &Partners under felles visning. Velkommen!

Tomt

Stort sett naturtomt på ca. 1 039 kvm, bestående av trær og busker.
Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Parkering på egen tomt.

Byggemåte

Laftet tømmerhytte med torvtak og hengslede vinduer i tre. Eiendommen har flere bygg som er oppsatt i
trekonstruksjoner med bindingsverk av tre og stående villmarkskledning.
Se ellers vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av boligens byggemåte og tilstand.

Ferdigattest / brukstillatelse

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

Det er utstedt ferdigattest på annekset datert 13.01.2015.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Oppvarming

Vedfyring.

Energimerking


Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 2 007,52 pr. år

De kommunale avgiftene fordeles på følgende poster:
- Hytterenovasjon container kr. 1615, -
- Kommunal andel renovasjon kr. 62.52, -
- Branntilsyn, feiing kr. 330,-

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 132 493 pr. 31.12.2021

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel for Åfjord kommune er avsatt som et LNFR-område.
LNFR-område er en forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, jf. Plan- og bygningslovens § 11-7 nr. 5. I landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift er det kun tillatt med tiltak som er knyttet til stedbunden næring/nødvendig for drift av landbrukseiendom.
Dette vil være ulike typer driftsbygninger og nødvendige boliger knyttet til landbruksdriften. Tiltak for nye bygninger, tilbygg, bruksendringer av bygninger eller deler av bygninger, m.v., til andre formål enn landbruksvirksomhet, vil i slike områder kreve at det gis dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Grunndata:
1997/2924-1/63Registrering av grunn
Tinglyst 07.07.1997
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:5058 Gnr:152 Bnr:5

Rettigheter:

Rettigheter på 5058-152/5:
Tingl. 13.06.2014, dagboknummer 480017
Bestemmelse om veg
Rettighetshaver:Knr:5058 Gnr:152 Bnr:37  
Med flere bestemmelser

Tingl. 13.06.2014, dagboknummer 480017
Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:5058 Gnr:152 Bnr:37

Tingl. 13.06.2014, dagboknummer 480017
Bestemmelse ifølge. skjøte
Rettighetshaver:Knr:5058 Gnr:152 Bnr:37  
Bestemmelse om brensel

Vei/vann/avløp

Vann: Eiendommen har ikke innlagt vann. Det er tinglyst rett til vann. Vannet kommer fra bekken som går på oversiden av eiendommen. Der er det lagt slange med pumpe som fører vann til uttakene. Dette stenges på vinteren. Bekkene rundt hytta kommer fra de ulike vannene i fjellet.

Avløp: Eiendommen har utedo.

Vei: Det er privat vei frem til eiendomsgrense. Det er tinglyst veirett. Veiavgift innbetales ved behov i samråd med grunneier og øvrige hyttenaboer

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 97 14 83 36 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Det foreligger ikke opprinnelig godkjente plan og fasadetegninger på fritidsboligen eller de andre byggene i kommunens arkiver. Derved kan det ikke sies noe om hvorvidt boligen er bygget i forhold til godkjente tegninger eller ikke.
Det foreligger tegninger av anneks og tilbygg, disse følger vedlagt.

Det er tinglyst rett til uttak av ved til eget bruk.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren &Partners samarbeider med Lokalbank som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Storskardveien 231, 7194, Brandsfjord, Gnr. 152 bnr. 37 i Åfjord kommune

Oppdragsnummer

69-23-0024

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners avd Fosen sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.