Lysøysundet

Koselig hytte med flott utsyn - Terrasse - Rolig og naturskjønne omgivelser - Bilvei helt frem - Skjermet beliggenhet

Lysøysundveien 289 , 7168 Lysøysundet

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Aleksander Buvarp
Aleksander Buvarp Eiendomsmegler
Silje Leikvold
Silje Leikvold Fagansvarlig / Eiendomsmegler
Type / Eierform Hytte / Selveier
Primærrom 53 m²
Bruksareal 105 m²
Tomt 1 511 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 2
Byggeår 1977
Gårdsnummer 73
Bruksnummer 64
FINN.no 303491068
Sist endret 01.06.2023 10:29
Prisantydning 850 000,-
Totalpris 882 492,-

Beregnet totalkostnad

850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 32 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 882 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

1.etasje
Vindfang, stue, kjøkken, 2 stk. soverom, bad og bod.

Kjeller/ garasje
Teknisk rom / bod og garasje

Standard

Takstmanns overordnede faglige vurdering:
Boligen er i hovedsak som fra byggeåret og fremstår i teknisk god stand. Det gjøres oppmerksom på at enkelte elementer har passert normal forventet levetid, slik at vedlikehold/utbedring må påregnes i tiden som kommer. Forøvrig vises til beskrivelser og vurderinger for de enkelte bygningsdeler i rapporten.

Kjøkken

Kjøkkenet har folierte skrog med profilerte fronter og laminert benkeplate. Det er etablert mekanisk avtrekk i egen kanal gjennom yttervegg. Det er kun etablert komfyrvakt over stekesonen. Det anbefales etablert lekkasjevakt under skrog med vanninnstallasjoner.

Ved stikkprøvekontroll med fuktindikator på erfaringsmessig utsatte steder ble det ikke registrert negative fuktindikasjoner. Kjøkkenet vurderes å være i bruksmessig god stand med normal bruksslitasje. Hvitevarer ble ikke funksjonstestet. Det anbefales etablering av lekkasjevakt/ lekkasjesikring under innredningen med vanninnstallasjoner.

Bad

Badet har våtromsbelegg på gulv, trepanel på vegg og i himling og våtromsplater i dusj.
Da det er bemerket begynnelse på svertesopp i silikonfug i dusjsone, kan dette skyldes manglende ventilasjon (avtrekk/tilluft). Det kan også være av at silikonens ytterste belegg er vasket bort og lager grunnlag for vekstvilkår av svertesopp. Det er anbefalt at silikonen fjernes og ny etableres, og kontroll over luftsirkulasjonen. Det nevnes at svertesopp ikke er en farlig vekst og at den er helt vanlig i norske hjem. Overflatene begynner å ha oppnådd forventet levetid og tiltak må påregnes på sikt.

Det er etablert plastsluk i dusjsonen, under dusjkabinett. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. TG 2 er gitt på bakgrunn av alder på fuktsikringen.
Det registreres fuktskader på plater i dusj, tiltak med våtrommets tettesjikt anbefales.
Det er ingen tegn til avtrekk på våtrommet. Det er ingen tegn til tilluft til våtrommet. Vannførende installasjoner begynner å ha oppnådd forventet levetid og utskifting anbefales. Det kan ikke utelukkes at det er svikt i tettesjikt, da det ble avdekket symptomer på dette i dusjsone.

Beliggenhet

I Lysøysund kan man finne en Coop dagligvareforretning, bensinstasjon og et utsalg for byggevarer via Kystbygg. Ankeret, som restaurant og uteplass. Ellers kan man finne alt av tjenester og servicetilbud i Bjugn som er kommunesenteret, kun 15 minutters kjøring fra eiendommen. Handelssenteret Brekstad i Ørland, har et rikt tilbud innen varehandel og tjenester. Ørland huser også Norges nye kampflybase; Ørland Hovedflystasjon, kun 30 min kjøring fra eiendommen.

Lysøysund er kjent for sitt ville og vakre kystlandskap. Det er et populært friluftsområde for innbyggerne og en god del fritidsinnbyggere har satt opp fritidseiendom i området. Lysøysund har historisk sett alltid vært nært tilknyttet havet med fiskeri og havbruk. Det er et rikt natur og dyreliv i området og området er et naturlig utgangspunkt for fiske og båtliv. Havområdene utenfor er rikt på fisk og skalldyr. Ypperlig område for dykking.

Hvert år i starten av august arrangeres Kystkulturdagene i Lysøysund. Da fylles bygda med tilreisende fra fjern og nær. Dette er årets store begivenhet i Lysøysundet hvor det arrangeres martna og seilas rundt Lysøya. Det er et yrende liv på dagtid og konserter på kveldstid. Venter man storinnrykk av besøkende har man også muligheter for å leie rorbuer ved Lysøya Småbåthavn.

Lysøysund har et rikt tilbud innenfor lag og foreninger, både for voksne og barn. Lysøysund har bl.a. et eget idrettslag.

Nærmeste barneskole er Fagerenget Montessori skole knappe 2 km fra boligen med klassetrinn fra 1. til 7. klasse. Nærmeste barnehage er Solkysten barnehage med to avdelinger som man finner i sentrum av Lysøysund like ved boligen. Nærmeste ungdomsskole er Botngård skole i Bjugn. Her finner man også Fosen Videregående skole med et rikt tilbud av linjer og studieretninger. Det er organisert busstransport for skoleelever. Se AtBs hjemmesider for ruteopplysninger: www.atb.no

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm, bygg- og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste kommunale avgifter og renovasjon. Strøm og innbo varierer utifra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:

-Yttervegger / fasader: Det registreres noe soltørking i form av sprekker nederst på enkelte bord og behov for vedlikehold og utskifting av skadde bord må påregnes. Bygget etter de forskrifter og normer som var gjeldene på oppføringstidspunktet. Konstruksjonsoppbyggingen er dårligere enn dagens krav. Eldre yttervegger kan
erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt ved grunnmur og vinduer/dører samt andre overganger. Stedvis bærer kledningen preg av alder og oppsprekking. Utskifting av enkeltbord må påregnes. I den forbindelse anbefales det en kontroll av bakenforliggende konstruksjon for eventuelle følgeskader.

-Vinduer / dører: Vinduer fra byggeår med 2-lags isolerglass fremstår med elde og slitasje for alder. Enkelte vinduer tar i karm og anbefales justert. Det registreres harde pakninger med påfølgende nedsatt tettefunksjon. TG2 er gitt pga. alder/slitasje på vinduer, vedlikehold/utskifting av vinduer må påregnes i tiden som kommer. Tilstandsgrad settes ut fra de eldre vinduene. Ytterdør fra byggeår. Ved enkel funksjonstest fungerte lukke- og låsemekanisme som normalt. Det er påvist noen glassruter som er punktert. Det må påregnes noe vedlikehold og utskifting av enkelte vindusglass/vinduer i tiden som kommer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Vinduene bærer
preg av manglende vedlikehold.

-Bad - Totalvurdering av overflater: Overflatene begynner å ha oppnådd forventet levetid og tiltak må påregnes på sikt.

-Bad - Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. TG 2 er gitt på bakgrunn av alder på fuktsikringen. Det registreres fuktskader på plater i dusj, tiltak med våtrommets tettesjikt anbefales.

-Bad - Totalvurdering av sanitært utstyr og ventilasjon: Vannførende installasjoner begynner å ha oppnådd forventet levetid og utskifting anbefales.

-Bad - Totalvurdering av fuktsøk: Det kan ikke utelukkes at det er svikt i tettesjikt, da det ble avdekket symptomer på dette i dusjsone.

-Piper / ildsteder: Teglsteinspipe fra byggeåret. Det er fyringsforbud i peis. Vedovn kan benyttes. Overtak mangler det adkomst/takstige.

-VVS: TG-2 er satt med bakgrunn i alder på eldre rør og avløps installasjoner, som har oppnådd forventet normal brukstid. Eldre vannrør av kobber kan over tid få svekkelser innvendig (groptæring). Det anbefales på generelt grunnlag en gjennomgang av rørstrekk, bend og eventuelle skjøter på vannrør som er over 30 år. Mangelfull ventilering av badet. Komfyrvakt ikke installert.

-Anneks: Det ble avdekket en del slitasje og etterslep på vedlikehold. Tiltak er påregnelig Takplater er lagt direkte på taktro uten lufting. Må påberegne å legge tak på nytt.

-Uthus: Det ble avdekket en del slitasje og etterslep på vedlikehold. Tiltak er påregnelig Det er en pågående taklekkasje i hobbyrom/bod. Takplater må legges på nytt, da det bør etableres luftesjikt mellom takplater og undertak.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:

-Taktekking og beslag: Det ble registrert feil oppbygging av yttertak. Det er lagt takplater rett på eksisterende undertak, uten lufting. Dette kan gi råteskader på undertak og konsekvensene av denne type oppbygning kan gi store kostnader på sikt. Det anbefales å demontere alle takplater som ligger direkte på undertak/taktro/takshingel, for så å
lekte opp yttertaket og legge takplater på nytt. TG 3 grunnet dette. Det må påregnes utbedringer av undertak og lekting. Vedlikehold/utbedring av tekkingen må påregnes på sikt. Det registreres stedvis værslitasje og av flassende belegg/lakk på takplater.
Kostnadsestimat: Tiltak mellom 50.000 - 100.000

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
- Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
"Vi stenger vann og tapper ned kraner på vinter. Opplevd spekte vannrør."

-Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
"Hytten er bygd på berg, synlig berg i kjeller med naturlig fuktinnslag."

-Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?
"Fyringsforbud i peis, kan fyre i ovn. Videre er det avvik om at det mangler tilkomst stige på tak. Årsak til fyringsforbud er at baksiden av peisen er kledd med panel slik at mur ikke kan kontrolleres."

-Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Rissa kraftlag SA v/ Jørn Pedersen. 2023, etter el-tilsyn ble det elektriske anlegget gjennomgått av elektriker og nytt sikringsskap og kurser er ordnet for å lukke avvik etter overnevnte tilsyn. El-anlegget ellers er i siden hytten var ny."

-Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Nevnt ovenfor."

-Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag?
"Men gjort klart for enkel montasje av ladeboks med ny kurs."

-Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc.)?
"Ja, hytte oppfører av mine forferder."

-Tilleggskommentar:
"Deler av egenerklæringsskjemaet passer ikke inn i salg av hytten. Den ble bygd i 1977 av mine forfedre, og jeg kjenner ikke til hytten sin hele historie og vi har kun hatt denne i 5 år."

Boligens areal

Primærrom: 53 kvm, Bruksareal: 105 kvm

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 50 kvm.
Sekundærrom: 50 kvm.
Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Teknisk rom / bod og garasje.

1. etasje:
Bruksareal: 55 kvm.
Primærrom: 53 kvm.
Sekundærrom: 2 kvm.
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, stue, kjøkken 2stk soverom og bad.
Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Bod.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.
"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.ntf.no og www.nitotakst.no

Adkomst

Se vedlagte kart.
Det vil bli skiltet i regi av Lokalmegleren &Partners under felles visning. Velkommen!

Tomt

Areal: 1 511 kvm, Eierform: Eiet tomt

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er skylddelt, og at oppgitt areal må betraktes som en omtrentlig angivelse. Partene har derfor intet krav mot hverandre dersom tomten ved en senere oppmåling skulle vise seg å være mindre/større enn oppgitt.

Garasje / Parkering

Biloppstillingsplasser på egen tomt.

Byggemåte

Fritidsbolig med kjeller oppført i trekonstruksjon over støpte pilarer. Stående kledning av trepanel, saltaksform tekket med lakkerte stålplater. Vinduer er gjennomgående fra byggeår med 2-lags glass.
Se ellers vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av boligens byggemåte og tilstand.

Ferdigattest / brukstillatelse

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming via panelovner/ varmekabler og vedovn (fyringsforbud pt.).
Avvik til fyringsanlegget: Åpen peis - Ildstedet står for nære brennbart materiale. Mangler takstige.

Energimerking

Selger har ikke energimerket bygningen, og interessenten må derfor legge til grunn at bygningen har energiattest G. (laveste klasifisering). Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Dette følger av forskrift om energimerking §5(3).

Kommunale avgifter

Kr. 5 130 pr. år

De kommunale avgiftene fordeles på følgende poster:
Vann ca. kr. 2 920,-
Feiing ca. kr. 470,-
Hytterennovasjon container ca. kr. 1 615,-
Kommunal andel renov. ca. kr. 125,-

Det er 4 terminer i året. Gebyrene kan variere fra en termin til en annen.

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 198 190 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Nei.

Regulering

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel for Ørland Kommune er avsatt som et LNFR-område.
LNFR-område er en forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, jf. Plan- og bygningslovens § 11-7 nr. 5. I landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift er det kun tillatt med tiltak som er knyttet til stedbunden næring/nødvendig for drift av landbrukseiendom.
Dette vil være ulike typer driftsbygninger og nødvendige boliger knyttet til landbruksdriften. Tiltak for nye bygninger, tilbygg, bruksendringer av bygninger eller deler av bygninger, m.v., til andre formål enn landbruksvirksomhet, vil i slike områder kreve at det gis dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Følgende er tinglyst på eiendommens grunnboksblad:

1986/4044-1/63 FORKJØPSRETT TINGLYST
04.08.1986
RETTIGHETSHAVER: Knr:5057 Gnr:73 Bnr:31
Megler vil forsøkte å slette denne heftelsen. Dersom dette ikke lar seg gjøre overtar kjøper heftelsen som den fremgår av dokumentet.

2018/1023769-2/200 BRUKSRETT TINGLYST
13.07.2018 21:00
RETTIGHETSHAVER:Olden Kirsten Håbrekke
Fnr:
Megler vil forsøkte å slette denne heftelsen. Dersom dette ikke lar seg gjøre overtar kjøper heftelsen som den fremgår av dokumentet.

2018/1023769-3/200 BRUKSRETT TINGLYST
13.07.2018 21:00
RETTIGHETSHAVER:Olden Øivind
Fnr:
Megler vil forsøkte å slette denne heftelsen. Dersom dette ikke lar seg gjøre overtar kjøper heftelsen som den fremgår av dokumentet.

Grunndata:

1977/1282-1/63 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
23.03.1977
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA:Knr:5057 Gnr:73 Bnr:31

2002/3014-1/63 SAMMENSLÅING TINGLYST
26.06.2002
DENNE MATRIKKELENHETEN ER SAMMENSLÅTT MED:Knr:1627 Gnr:73 Bnr:96


Rettigheter på andre eiendommer:

1979/6357-1/63 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
14.12.1979
:Knr:5057 Gnr:73 Bnr:64

1986/4044-2/63 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
04.08.1986
:Knr:5057 Gnr:73 Bnr:64

2002/1003-2/63 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
25.02.2002
OVERFØRT FRA: 1627-73/96
:Knr:1627 Gnr:73 Bnr:96
:Knr:5057 Gnr:73 Bnr:64
OVERFØRT FRA: 1627-73/96

Vei/vann/avløp

Offentlig vann med private stikkledninger. Det er privat vei over gnr. 73 bnr. 31  frem til eiendomsgrense. Tinglyst veirett følger vedlagt

Boligen er ikke tilknyttet avløpsnett. Avløp fra boligen er ført i terreng/grunn.
Dagens løsning tilfredstiller ikke dagens krav til avløpanlegg/slamavskiller.
Det gjøres oppmerksom at det kan pålegges oppretting av godkjent avløpsløsning.
Kjøper overtar alt av ansvar og risiko, herunder alle økonomiske forpliktelser dette måtte medføre. Konf. Megler.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 97 14 83 36 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Siste feiing ble utført 20.06.2022. Det ble registrert avvik og det er innført fyringsforbud inntil avviket er utbedret:
- Åpen peis - Ildstedet står for nære brennbart materiale. Takstige mangler.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at det er store avvik mellom godkjente byggetegninger og dagens planløsning. Konferer megler.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren &Partners samarbeider med Lokalbank som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Lysøysundveien 289, 7168, Lysøysundet, Gnr. 73 bnr. 64 i Ørland kommune

Oppdragsnummer

69-23-0045

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners avd Fosen sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.