Levanger

Nye eneboliger med mulighet for tilpasninger. Utleie, carport og romslig sportsbod. Kort gange til sentrum og sykehuset.

Katrines Minde , 7600 Levanger

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Simen Børseth Fostad
Simen Børseth Fostad Eiendomsmegler
Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 134 m²
Bruksareal 146 m²
Bruttoareal 146 m²
Tomt 224-240 m² / Eiet tomt
Soverom 4
Byggeår 2020
Gårdsnummer 276
Bruksnummer 172
FINN.no 186918935
Sist endret 26.10.2022 08:29
Prisantydning 5 990 000 - 6 490 000,-
Totalpris 6 032 592 - 6 532 592,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
11 4 134 m2 146 m2 5 990 000,-
17 4 134 m2 146 m2 6 190 000,-
19 4 134 m2 146 m2 6 190 000,-
21 4 134 m2 146 m2 6 390 000,-
23 4 134 m2 146 m2 6 490 000,-
9 4 134 m2 146 m2 5 990 000,-

Forventet fremdrift

Boligen er forventet ferdigstilt 10-12 måneder etter at selgers forbehold er frafalt. 

Beliggenhet

Eneboligene ligger i et populært område på Bruborg. Området oppleves som fredelig og rolig, med store grøntarealer som gjør dette til et familievennlig sted.

Byggemåte og standard

Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK 17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Areal

BRA: Ca. 146 m² P-rom: Ca . 134 m²

For oversikt over de ulike boligenes areal, se vedlagte plantegninger og/eller prisliste.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Arealer fremgår av prosjektets tegninger i denne salgsoppgaven, og er fremlagt/beregnet av selger/arkitekt, og er oppmålt etter tegninger.

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsmateriell er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærareal (P-rom). Bruksarealet er arealet innenfor boligenhetens omsluttende vegger og inklusive delevegger, sjakter og faste innredninger/installasjoner. Medregnet i oppgitt bruksareal er også eventuell innvendig bod. Primærrom er lik bruksareal minus eventuelle innvendige boder. I tillegg til bruksarealet kommer ev. bod utenfor leiligheten, ev. parkeringsplass og ev. balkong/markterrasse.

Arealene er å betrakte som omtrentlig areal, og kan være avrundet til nærmeste hele kvadratmeter. Som følge av eventuell gjenstående detaljprosjektering, vil det kunne forekomme arealavvik. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et cirkaareal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Tomt/tomteareal

Eiertomt. Stipulert tomteareal for hver enkelt eiendom fremgår av prisliste vedlagt prospekt.

Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal.

Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsoppgaven ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer kan forekomme.

Internett/TV

Det er trukket fiberrør fra inn i svakstrømskap. Kjøper er selv ansvarlig for bestilling av oppkobling og kostnad forbundet med dette. Selger har på vegne av kjøper anledning til å inngå bindende avtale vedrørende serviceavtaler og andre avtaler med leverandør av TV og bredbånd.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Kjøper vil bli informert om frist for tilvalg/endringsbestillinger. Denne fristen er endelig. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og eventuell fristforlengelse som følge av endringene. Dersom selger vil påberope seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller tilleggsarbeidene. Det gjøres oppmerksom på at selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv., jf. bustadoppføringslova § 44.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider;
a)            som vil endre kontraktssummen med 15% eller mer,
b)            som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller
c)             som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.

Priser

Fra kr 5 990 000,- til kr 6 490 000,- eks. omkostninger. Se prisliste. 

Kjøpesum for den enkelte bolig fremkommer av prisliste som er vedlagt salgsoppgaven.

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi  kr    22 875,-
Tinglysingsgebyr skjøte p.t.                   kr         585,-
Tinglysingsgebyr pantedokument p.t: kr         585,-
Panteattest                                               kr         172,-
Startkapital realsameie                          kr   15 000,-
Totalt                                                          kr   39 217,-


Dokumentavgiften utgjør 2,5% av tomtens salgsverdi på tinglysningstidspunktet for den enkelte bolig. Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget fra kjøpstidspunktet aksepteres, og dersom grunnlaget skulle bli endret vil dette være kjøpers ansvar og risiko.

Det tas forbehold om endringer i omkostningsbeløpene som følge av offentlige vedtak. Eventuell økning dekkes av kjøper.