#BRAGERNES

Storslagen villa på over 1000 m2 boligareal - Enormt potensiale og herskapelig detaljer | | Garasje fra 2016

Hans Hansens vei 73 , 3021 Drammen

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Jannik Holm
Jannik Holm Eiendomsmeglerfullmektig

NABOLAGSPROFIL

75%

eier sin egen bolig

94%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

51%

har bolig på over 120 kvm

95%

av boligene er eldre enn 20 år

36%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 570 m²
Bruksareal 813 m²
Bruttoareal 1 030 m²
Tomt 2 006 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 7
Soverom 7
Byggeår 1899
Gårdsnummer 115
Bruksnummer 226
Energimerking G
FINN.no 180789133
Sist endret 22.04.2021 11:28
Prisantydning 14 900 000
Totalpris 15 288 519
Ligningsverdi 3 052 756,-

Beregnet totalkostnad

14 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 372 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 14 900 000,-)) 199,- (Pantattest kjøper) 14 650,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 388 519,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 15 288 519,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Oppdragsnummer

71-20-0019

Adresse og matrikkel

Hans Hansens vei 73, 3021, Drammen, Gnr. 115 bnr. 226 i Drammen kommune

Eier

Storfjell Holding AS

Tillegg

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Schala & Partners avd. Kalbakken sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

BRA/PROM

813 / 570 m²

Antall soverom

7

Eierform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Byggeår

1899

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Tomt

Areal: 2 006 kvm, Eierform: Eiet tomt
Det jobbes med arkitektforslag med mulighet for oppføring av enebolig som da er tiltenkt kommende seksjon 4. Tomten kan ikke skilles ut.
I tillegg er det en ubebygd tomt foran eiendommen med adresse i Heiaterrasse hvor det er mulighet for oppføring av en tomannsbolig. Denne kan kjøpes i tillegg om ønskelig.

Beliggenhet

Hans Hansens vei i Drammen skiller seg ut som et helhetlig og sammenhengende boligområde med godt bevarte villaer oppført i funksjonalisme. I Hans Hansens
vei var det bedrestilte og øvre middelklasse som hadde råd til å kjøpe tomt og bygge etter 1. verdenskrig. Området framstår fortsatt som et sjeldent
helhetlig område, som har fått nasjonal status gjennom oppføring i NB!-registeret.
Fra boligen har du umiddelbar nærhet til Hamborgstrømskogen og marka med utallige turmuligheter. På vinterstid er det i tillegg et fantastisk, preparert løypenett innover Drammen- og Finnemarka. Kort vei blant annet til Spiralen, Åspaviljongen og Landfalltjern. Drammen jernbanestasjon ligger i gangavstand unna, rett på andre siden av bybroen på Strømsø. Kort avstand til Øren barneskole som nylig har fått flott oppgradert idrettsanlegg samt Børresens ungdomsskole.
Se vedlagt nabolagsprofil for mer informasjon om området.

Garasje / Parkering

På tomten står det en frittstående garasje fra 2016 med plass til tre biler. Det er tiltenkt dobbelgarasje til hovedleiligheten, enkelgarasje til leilighet nr. 2 og biloppstillingsplass til den siste leiligheten.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 3 052 756 pr. 31.12.19 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 10 989 922 pr. 31.12.19 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Byggemåte

Bygget går over 2 etasjer pluss kjeller og loft. Fundamentert med støpt gulv i kjeller. Grunnmurer av naturstein. Del av kjeller er å betrakte som krypekjeller. Yttervegger i trekonstruksjon, med fasader av liggende trekledning. Takkonstruksjon av tre, med yttertekking av stålplater og betongtakstein.
Det gjøres oppmerksom på at boligen er godkjent med 2 boenheter. Det foreligger ingen søknader på flere boenheter hos kommunen. Kjøper bærer risiko for at dette blir godkjent ved oppdeling av flere boenheter.
Helhetsvurdering: Bygningen er under restaurering, og var ikke ferdigstilt på befaringsdagen. Det gjenstår omfattende arbeid, både innvendig og utvendig, før bygningen kan tas i bruk. Endel materiell som vinduer, dører, fliser, parkett og VVS-utstyr er kjøpt inn og lagret inne i bygget. El og rør er trukket.
Bad - Leilighet 1. TG3 - Badet er ikke ferdigstilt på befaringsdagen.
Bad - Leilighet 2. TG2 - Badet er ikke ferdigstilt.
Bad - Leilighet 3. TG2 - Bad påbegynt i 2016. Ikke ferdigstilt.
Bad - Leilighet 4. TG2 - Bad påbegynt i 2016. Ikke ferdigstilt.
Bad - Leilighet 5, første etasje - Bad påbegynt i 2016. Ikke ferdigstilt.
Bad - Leilighet 5, andre etasje - Bad påbegynt i 2016. Ikke ferdigstilt.
Takstmann har gitt en vurdering på flere av badene: Det er usikkert om etasjeskiller innehar den stabilitet som kreves av et såpass stort gulv med påstøpt av betong. Bør undersøkes ytterligere.
Brannskillevegger. TG3 - Boligen, slik den fremstår på befaringsdagen, er inndelt i 5 leiligheter. Det er usikkert om det foreligger brannprosjektering.
De veggene som på befaringsdagen fremstår som skillevegger mellom leilighetene, vurderes å ikke tilfredsstille krav til brannskillevegger. Dette bør undersøkes ytterligere.
Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon TG2 - Som en helhetsvurdering anbefales boligen renovert utvendig, med reparasjon av evt. råteskader i konstruksjoner og ny
ytterkledning.
Vinduer/ytterdører. TG2 - Vinduer og balkongdører fra 2016. Vinduer og dører er under fornying. Noen av elementene var ikke montert på befaringsdagen, med de er kjøpt inn og lagret inne i bygget. Omramming/ tetting rundt vinduer og dører er mangelfulle.
Yttertak TG3 - Observasjoner gjort fra bakkeplan indikerer at yttertaket trenger fornying pga. skader og slitasje. Det ble observert råte i takkonstruksjonen ved overbygget balkong mot nordvest. Takrenner og nedløp er i dårlig forfatning, og trenger fornying.
Balkonger og terrasser. TG3 - Balkonger og terrasse er preget av slitasje og råteskader. Det er betydelige skjevheter i konstruksjonene. Høyde på rekkverk er målt til langt lavere enn hva dagens forskriftskrav tilsier.
Drenering TG2 - På innsiden (kjellersiden) ble det enkelte steder sett salt/kalkutskillingsprodukter som har sammenheng med fukttilførsel. Dette vurderes å være et tegn på manglende drenssystem.

Ferdigattest / brukstillatelse

Bygningen er byggemeldt til kommunene, men det finnes ikke ferdigattest/brukstillatelse i deres arkiver. Dette var heller ikke vanlig på oppføringstidspunktet.

Boligens areal

Primærrom: 570 kvm, Bruksareal: 813 kvm, Bruttoareal: 1 030 kvm
Kjeller:
Bruksareal: 168 kvm.
Primærrom: 0 kvm.
Kjelleretasjen har god takhøyde og er tiltenkt delt opp i 3 seksjoner. Se vedlagt arkitekttegninger.
1. etasje:
Bruksareal: 340 kvm.
Primærrom: 310 kvm.
Sekundærrom: 30 kvm.
2. etasje:
Bruksareal: 305 kvm.
Primærrom: 260 kvm.
Sekundærrom: 45 kvm.
Garasje:
Bruksareal: 62 kvm.
I tillegg til de oppmålte arealene er det et frittstående uthus på ca. 35 kvm.
Leilighet nr. 1 (ca. 345 kvm) inneholder: Stor hall, bad, to store stuer med to flotte peiser (en med klebersten og den andre er en type Frogner peis), bibliotek som er tenkt omgjort til kombinert kjøkken med spisestue, balkong, herskapelig stor trapp opp til 2 etasje som inneholder et stort bad (mangler kun baderomsutstyr), tre soverom hvor det er tegnet inn to bad til som ikke er bygget og balkong.
Leilighet nr. 2 (135 kvm) inneholder: To soverom, 2 bad (ikke ferdigstilt), stort kjøkken med spiseplass og peis og en stor stue.
Leilighet nr. 3 (169 kvm) inneholder: To bad, to stuer, to soverom, luftebalkong og balkong med flott utsikt.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Oppvarming

Oppvarming er elektrisk og vedfyring. Gulvvarme på bad.

Løpende kostnader

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2019:
Avløp: 25.287,69 kr
Vann: 13.170,34 kr

Bevaringsverdig

Gården er registrert med høy verneverdi i Drammen kommunes kulturminneregistrering. Området er også oppført i Riksantikvarens NB!-register. NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål etter Kommuneplanens arealdel 2014-2036, datert 05.10.2015.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Servitutter / tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert fem servitutter/heftelser som følger eiendommen. Disse omhandler blant annet bestemmelser om bebyggelsen (1961) (1962),avtale angående byggemeldt villa på Heiaterrasse 24 (1966), bestemmelse om bygging av garasje nærmere offentlige ledninger enn to meter (2009) og vann- og kloakkledninger (2014).
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter overnevnte heftelser og servitutter.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Drammen kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger: Materialer som ligger i huset. Eks. på materialer er eksklusiv fiskebeinsparkett og vinduer til huset der de ikke er byttet.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til tr@schalapartners.no eller SMS: 95 19 51 35 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.
Ved budgiving gjøres det spesielt oppmerksom på at alle som eventuelt skal stå som eiere av boligen må signere budskjema, enten bud legges inn via skjema, nett eller app. Dersom man etter akseptert bud ønsker legge til en ny person som eier må dette godkjennes av selger. I slike tilfeller vil det også kunne tilkomme et gebyr fra forretningsfører for påføring av ny kjøper/eier. Dette gebyret faktureres kjøper.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Vedlagt i salgsoppgaven finnes 3D tegninger som illustrerer rom som ikke er pusset opp.
Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.
Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Tinglyst legalpant tilsvarende 2 G.