Ytterøy

Sjarmerende fritidsbolig med privat og skjermet beliggenhet. Grenser mot badestrand. Stor tomt på ca 3 mål.

Nordvegen 288 , 7629 Ytterøy

VISNINGER

22. mai søndag kl. 12:45-13:45

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Simen Børseth Fostad
Simen Børseth Fostad Eiendomsmegler
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 56 m²
Bruksareal 56 m²
Tomt 2 981 m² / Eiet tomt
Soverom 3
Byggeår 1920
Gårdsnummer 361
Bruksnummer 5
Energimerking G
FINN.no 224649947
Sist endret 02.05.2022 15:01
Prisantydning 2 290 000,-
Totalpris 2 358 492,-

Beregnet totalkostnad

2 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 68 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 358 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Boligen inneholder følgende rom:
1.etasje: Dusj, kjøkken, entré, gang, trapperom, stue, toalett.
Loft: Trapperom, 3 soverom og bod.

Standard

Innvendige overflater:
1. etasje:
Gulv- Gulvbelegg og parkett.
Vegger- Malt panel, malt strie, tapet og flis.Himling- Malt panel.

Loft:
Gulv- Teppegulv og gulvbelegg.
Vegger- Malt panel og tapet.
Himling- Malt panel og malte plater.

Av forhold registrert av byggesakskyndig nevnes:
- Fukt og råte i etasjeskiller i 1 . etasje.
- Våtrom har passert forventet levetid.
- Ikke godkjente rømningsveier fra soverom

Konklusjon:
Eldre, noe vedlikeholdt eiendom. Imidlertid har fortsatt de fleste bygningsdeler og overflater preg av alder og bruksslitasje. Det må generelt påregnes kostnader vedr. oppgradering og oppussing. De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15- 40 år, fortløpende vedlikehold må derfor påregnes.

For detaljerte og øvrige opplysninger henvises til rapportens enkeltpunkter.

Kjøkken

Kjøkken i 1. etasje har gulv med gulvbelegg, vegger har malt panel og i himling er det malt panel. Flis på vegg over benker. Kjøkkeninnredning med tre skrog og profilerte, malte fronter. Laminat benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag i stål. Avsatt plass og opplegg for komfyr og et kjøleskap.
Ingen avtrekksvifte fra komfyr.

Bad

Hytten har et eget rom som benyttes til dusj i 1.etasje. Gulv og vegger er belagt med ukjent plast- materiale. Innredet med dusjarmatur. Plastsluk i golv og naturlig avtrekk.

Beliggenhet

Eiendom beliggende landlig til på Nordsiden av Ytterøya. Ca. 3,5-4 km. til fergeleiet med skyss over til Levanger sentrum med offentlige kontorer, banker, forretninger, jernbane, etc. Utsikt mot omkringliggende bebyggelse, sjøen med Skarnsundbrua og bygder.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

If Forsikring Polisenummer: 4408762

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

Utvendig > Nedløp og beslag, TG2:
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Veggkonstruksjon, TG2:
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Tilstandsgrad for innebygde konstruksjoner er basert på alder og visuell besiktigelse av veggoverflater. Alder for konstruksjonen er inne i en periode der det er naturlig og forvente utbedringer/vedlikehold.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - 2, TG2:
Det er ikke undertak samt at det er lysinslipp ved raft. Observert ekskrementer av mus. Ukjent isolasjonstykkelse. Det er observert råte i en takbjelke ved takutstikk.

Utvendig > Vinduer, TG2:
Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Utvendige omrammingsbord på vinduer er stedvis satt helt ned på sålbenkbeslaget. Dette er en skadeutsatt løsning med fare for fuktopptrekk og påfølgende råteskader.

Utvendig > Dører, TG2:
Ytterdør:
Ved visuell kontroll ble det registret slarke og slitasje i lukkemekanisme. Ytterdør tetter dårlig mot pakninger og har behov for justering. Generelt alders og brukslitasjer, fortløpende utskiftninger må påregnes.
Balkongdør:
Dørhåndtak er montert feil vei. Balkongdør vurderes til å være i tilfredsstillende stand.

Innvendig > Overflater, TG2:
Det er påvist skader på overflater.

Innvendig > Radon, TG2:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted, TG2:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det er påvist riss i overflate. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke
på pipe.

Innvendig > Innvendige dører, TG2:
Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken, TG2:
Håndtak er løse og skuffer trenger justering. Hvitevarer er ikke funksjonstestet og omfattes ikke av tilstandsvurdering. Generell alders og bruksslitasje på innredning. Registrert at skjærekant i benkeplata for vask samt ved komfyr mangler fuktsikring. Observert folieslipp i benkeplate ved komfyr.
Sprekk i flis over benkeplate. Det ble ikke registrert problemer med dette på befaringsdagen men forholdet anbefales utbedret som et preventivt tiltak.
Alder har en vesentlig betydning i forhold til lekkasjer og skader. Alle materialer og tetteanordninger har levetidsbetingelser og følgelig naturlig slitasje.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc, TG2:
Det er påvist skader på innredning. Det er observert ekskrementer fra mus på toalettet.

Tekniske installasjoner > Vannledninger, TG2:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør, TG2:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon, TG2:
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank, TG2:
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg, TG2

Tomteforhold > Drenering, TG2:
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter, TG2:
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert løs puss på muroverflater.

Tomteforhold > Septiktank, TG2:
Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn, TG2:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Krypkjeller, TG3:
Det er konstatert fukt/råteskader. Det er begrenset inspeksjonsmulighet i krypkjeller, vurdering basert på inspeksjon fra lukeområde. Ved befaring ble det observert råte i gulvkonstruksjonen fra en åpning i grunnmuren. Ved piggmålinger i gulvkonstruksjon ble det registrert fuktverdier opp mot 22,5%, noe som indikerer på fuktig trevirke og skjulte skader kan ikke utelukkes. Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i
vektprosent. 0-17% betegnes som tørt trevirke. 17-21% Fare for utvikling av sopp og råte. 21-30% Stor fare for sopp og råte (Trevirket er
fibermettet ved 28 %) Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000,-.

Innvendig > Innvendige trapper, TG3:
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det er ikke montert rekkverk.
For stor åpning mellom stusstrinn iht. dagens krav. Normale alders og bruksslitasjer som bruk over tid vil gi. Knirk registret i trinn. Trappen er noe smal og bratt, men i funksjonell stand. Kostnadsestimat : Under 10 000,-.

Våtrom > Generell > Bad, TG3:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Dusjrommet har passert forventet levetid. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000,-.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken, TG3:
Rommet har ingen ventilasjon.

Boligens areal

Bruksareal (BRA): ca. 56 m²
Primærareal (P-rom): ca. 56 m²

Følgende rom inngår i primærareal:
1. etasje: Bad, stue, soverom, gang, entrè, kjøkken og wc.
2. etasje: 3. stk soverom og trapperom.

Følgende rom inngår i sekunderareal:
2. etasje: Bod.

Lav takhøyde i stue og kjøkken. Høyder mellom 185-195cm. Arealet for hele 1. etasje er medregnet. Ikke målbart areal på to soverom grunnet takhøyde under 1,9m.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Areal: 2 981 kvm, Eierform: Eiet tomt

Terrengforholdene rundt hytten er skrånende. Tomt som er opparbeidet og beplantet med plen, trær og buskvekster.

Opplyses om at naustet er plassert på en festetomt.

Garasje / Parkering

Parkering på egen eiendom.

Byggemåte

Taksert objekt er en hytte på en etasje pluss loft, oppsatt i ca. 1920. Hytten har grunnmur av betong og murt naturstein. Overbygning av laftet tømmer og bindingsverk, utvendig kledd med tømmermannskledning. Sperretak med saltakform, tekket med profilerte takplater. Eldste del av hytta er en eldre tømmerkasse som i følge matrikkel og være flyttet til nåværende tomt i 1920. I henhold til matrikkel er hytten tilbygd mot vest og nord i 1986.

Ferdigattest / brukstillatelse

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med strøm og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Kommunale avgifter

Kr. 2 491 pr. år Eiendomsskatt kr. 1 061,- Renovasjon kr. 1 430,-

Eiendomsskatt

Det er i Levanger kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør X promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Det var ikke mulig å innhente formueverdi på eiendommen.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Reguleringsbestemmelser for Osnebben hytteområde
Ikrafttredelse 04.05.2005 med Id L2003018
Delareal 27 m Formål Jord- og skogbruk
Delareal 2 955 m Formål Fritidsbebyggelse

Det gjøres oppmerksom på at følgende bygninger på eiendommen er registert i SEFRAK med ID
Bygninger som er SEFRAK-registrerte er ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsko om at det bør gjøres en lokal vurdering av verneverdien før man eventuelt gir tillatelse til å rive, flytte eller endre bygningen. For bygninger som er eldre enn 1850, er det lovfestet(Kulturminnelova §25)) at en slik vurdering må gjøres før bygge- eller rivingssøknad blir godkjent. Det er likevel mulig for kommunen å gi tillatelse til riving selv om kulturminnemyndighetene (fylkeskommunen) tilrår at bygget bør vernes

Konsesjon / Odel

Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Ingen odel.

Vei/vann/avløp

Ikke tilkoblet offentlig vann og avløp. Privat veg.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til Simen.Fostad@partners.no eller SMS: 97 97 61 72 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Nordvegen 288, 7629, Ytterøy, Gnr. 361 bnr. 5 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-21-0081

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.