Averøy

Leilighet Averøyveien 62

Averøyveien 62 , 6530 Averøy

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Terje Rindal
Terje Rindal Daglig leder / Fagansvarlig / Partner / Eiendomsmegler
Magnus Nordli
Magnus Nordli Eiendomsmeglerfullmektig

NABOLAGSPROFIL

80%

eier sin egen bolig

30%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

73%

har bolig på over 120 kvm

36%

av boligene er nyere enn 20 år

24%

er barnefamilier

Type / Eierform Leilighet / Selveier
Bruksareal 60 m²
Soverom 2
Etasje 1
Byggeår 2022
Gårdsnummer 53
Bruksnummer 16
FINN.no 229899452
Sist endret 27.08.2021 13:25
Prisantydning 2 590 000
Totalpris 2 603 269

Beregnet totalkostnad

2 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 1 900,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 76 923,-)) 10 000,- (Startkapital) -------------------------------------------------------- 13 269,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 603 269,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Den historiske bygningen "Varde" ble bygget i 1919/1920 og har gjennom årene vært brukt til bl.a. skole, sykehjem og kommunalt administrasjonsbygg. Under annen verdenskrig huset den tyske krigsfanger.
Prosjektet vil bestå av 13 selveierleiligheter fra 2-roms til 4-roms. Alle med egen uteplass og parkeringsplass.
Det er planlagt spa-senter i nabobygget til bruk og hygge for beboere! Bygget ligger tett ved idylliske Straumsvågen.
Prosjektet ligger i et svært attraktivt og barnevennlig område med nærhet til både byen, fjorden og marka. Her finnes gode barnehager, anerkjente skoler og en rekke idrettstilbud rett i nærheten, samt offentlig transport og varehandel. Kun en kort kjøretur unna Kristiansund.
 
Det legges opp til høy standard innvendig. Her kan du flytte rett inn i nytt, helt uten bekymring!

Beliggenhet

Averøy ligger helt ut mot havet på Nordmørskysten. Bruhagen Varde ligger ligger nydelig og sentralt til ved kommunesenteret på Bruhagen med tilhørende barnehager, Bruhagen skole (1-7 trinn), Averøy ungdomsskole (8-10 trinn) og butikker. Det er kort vei til Kristiansund via Atlanterhavstunnellen og Atlanterhavsveien. Her nyter du en flott kjøretur med idyllisk havutsikt! Det er populære turmuligheter i umiddelbar tilknytning.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Estimerte felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene.
Vanlige poster som vil inngå er bl.a. kommunale avgifter, forsikring av bygget (ikke innbo), strøm i fellesarealer, vedlikehold og drift av heis, styrehonorar og forretningsførsel.
Kostnader til varmtvann og oppvarming av den enkelte leilighet kan avhengig av de løsninger som velges og bli omfattet av felleskostnadene i sameiet, eventuelt a-konto.
Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

Adgang til utleie

Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt iht. eierseksjonsloven §24. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Boligen kan fritt leies ut utover dette.

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Eiendommen er avsatt til bolig/tjenesteyting i reguleringsplan for Bruhagen sentrum.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Forsikring

Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes bygningsforsikring gjennom sameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 gang folketrygdens grunnbeløp.

Garasje / Parkering

Det leveres en biloppstilltingsplass per leilighet. Det vil bli avsatt tre plasser til gjesteparkering.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til tr@schalapartners.no eller SMS: 95 19 51 35 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.