Frosta Sentrum

Nyere leilighet i populære Bergslia. Endebeliggenhet. 25 m² markterrasse med sol fra 7-18. Flislagt bad. Eget vaskerom.

Øvre Bergslivegen 12 , 7633 Frosta

VISNINGER

5. juli tirsdag kl. 17:00-17:45

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Håvard Garberg
Håvard Garberg Eiendomsmegler
Type / Eierform Tomannsbolig / Eierseksjon
Primærrom 62 m²
Bruksareal 62 m²
Oppholdsrom 1
Soverom 1
Etasje 1
Byggeår 2005
Gårdsnummer 42
Bruksnummer 68
Energimerking D
FINN.no 263131311
Sist endret 27.06.2022 10:49
Prisantydning 1 790 000,-
Totalpris 1 843 742,-
Fellesutgifter 800,-

Beregnet totalkostnad

1 790 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 44 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 790 000,-)) 7 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 53 742,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 843 742,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Boligen inneholder:
Kjøkken, stue, gang, bad, bod/vaskerom og soverom.

I tillegg utvendig sportsbod.

Standard

Overflater innvendig:
Gulv: Parkett, belegg og flis.
Vegger: Malt strie og flis.
Himling: Malte plater.

Kjøkken

Kjøkkenet er fra byggeåret.
På gulv er det parkett, vegger har strie og i himling er det malte plater.
Plater på vegg over benker. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte
fronter, glass i noen overskap. Laminat benkeplater med et nedfelt
oppvaskbeslag i stål. Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin,
komfyr og et kjøleskap. Mekanisk avtrekk over kokeplass.

Bad

Badet er fra byggeåret.
Rommet har gulv med gulvvarme. Avslått ved befaring, opplyses og fungere.
Gulv er belagt med flis, vegger har flis og himling har malte plater.
Innredet med et gulvmontert wc, et dusjhjørne med vendbare dusjdører og en
baderomsinnredning. Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Plastsluk i gulv.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Våtrom > Overflater Gulv > Bad 
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
Bom i flere gulvfliser.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på membranløsningen

Våtrom > Ventilasjon > Bad 
Det mangler styrt tilluftsventilering.

Vaskerom

Vaskerommet er fra byggeåret.
Rommet har gulv uten gulvvarme. Gulv er belagt med belegg, vegger har strie og
himling har takplater. Innredet med en VVB, uttak til vaskemaskin og
en utslagsvask. Ingen avtrekk eller tilluft. Plastsluk i gulv.

Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom 
Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet.
Lite hull i belegget. Utett overgang inn mot inntak av vann.
Noe utett skjøt av belegget ca. midt i rommet. Utslag ved fuktsøk på gulvet,
økende ved inntak av vann.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom 
Rommet har ingen ventilasjon.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbar tiltak:
Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet
hvor vann ikke vil gå til sluk.
Utett belegg ved hovedinntaket for vann.

Felleskostnader

Kr. 800,- pr. mnd.
Kostnadene er bestående av felles husforsikring og avsetning til vedlikehold.
I tillegg kommer pliktig medlemsskap i verlforening kr. 4000,- pr. år. Dette inkl. plenklipp, brøyting, strøing, og avsetning til nødvendig vedlikehold av fellesområder, innvendige veier, søppelskur etc

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Sameie

Sameie: Sameiet Bergslia 3,

Fellesgjeld / lånevilkår

I en tolkningsuttalelse har toll og avgiftsdirektoratet lagt til grunn at salgsverdi pluss andel fellesgjeld er seksjonens fulle verdi. Det skal følgelig beregnes, og betales, dokumentavgift også for seksjonens andel av fellesgjeld i sameiet.

Forsikring

KLP

Vedtekter / husordensregler

Vedtektene  følger som vedlegg.

Husdyrhold

Det er tillatt å ha kjæledyr (f.eks hund og katt) så lenge de ikke er til sjenanse for andre i boligområdet.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Rom Under Terreng 
Det er avvik:
Utslag ved fuktsøk på gulv i vaskerom. Utforede og kledd yttervegger i kjellere er
erfaringsmessig en risikokonstruksjon, ofte beheftet med skjulte skader. Ingen målbare eller visuelle tegn
til skader, men det kan likevel ikke utelukkes. Piggmålinger med hammerelektrode i utforet vegg
mot terreng viser verdier opp mot 15 %. Dette betraktes som tørt trevirke.
Via påboret hull i utfored vegg ble det registrert plast, før isolasjon og svartpapp. Ingen tegn til skader, noe
lukt av fuktighet. Bruk av svartpapp i sjiktet mellom grunnmur og isolasjon var normalt da denne boligen ble bygd,
ikke anbefalt løsning i dag grunnet økt fare for kondensering.

Innvendig > Innvendige dører - 2 
Det er avvik:
Folieslipp/ skader på døren.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Det er avvik:
Avlåst vannskap, ingen nøkkel funnet.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon 
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank 
Det er avvik:
Forventet levetid er 15-20 år.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Sikringsskap er plassert på vaskerommet. Inneholder automatsikringer og måler.
Det elektriske anlegget bør ha en utvidet el-kontroll

Tomteforhold > Drenering  
Det er avvik:
Klemlist mangler. Utvendig pålagt hvit isopor mot grunnmuren, med påfølgende fasadeplater.
Utette overganger mellom kledning og fasadeplater, fukt vil trenge inn i isopor og mot grunnmur.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, kun faglært.
Firmanavn: Frosta VVS.
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Skiftet toalett. Usikker når, men 2018 kanskje.

2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
Nei.
Kommentar: Finnes eventuelt hos Frosta VVS

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe, f.eks dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?
Nei.
Kommentar: Ilsted ikke installert.

9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur, eller lignende?
Ja.
Kommentar: Det var mus i utvendig bod når leiligheten ble kjøpt, men ikke sett eller tatt noe i felle i de senere årene.

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av ufaglært/egeninnsats.
Firmanavn: Oss selv.
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Oss selv: Utvidet terrasse på mark utenfor inngangsparti.

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun faglært.
Firmanavn: Teknobygg Tekniske AS.
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Montasje av stikk over stuevindu - styres av bryter, samt tilkobling av motorisert persienne. Dette ble utført i 2009.

13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?
Ja. Kommentar: Ligger i sikringsskapet.

27. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedrørende eiendommen som kan medføre felleskostander/økt fellesgjeld?
Nei. Kommentar: Borettslaget skal innhente tilbud om maling av alle husene, men om dette medfører økt felleskostnad vites ikke.

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Boligens areal

Primærrom: 62 kvm, Bruksareal: 62 kvm

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Kjøkken, stue, gang, bad, vaskerom, 2 soverom

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Se kart.

Fra Frosta sentrum, ta til høyre før kommunehuset, følg Bergsvegen 100 m, ta deretter til høyre inn på Bergslivegen og deretter til venstre på Øvre Bergslivegen. Leiligheten ligger i øverste del av feltet, innerst i veien.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Parkering foran leiligheten på sameiets tomt.

Byggemåte

Taksert objekt er en seksjon i sokkeletasjen av en horisontaldelt tomannsbolig.
Utvendig kledd med stående trekledning, saltak tekket med takstein.
Grunnmur mot terreng.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen.

Adgang til utleie

Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensningene som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon

Oppvarming

Oppvarming med strøm

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 16 499,40 pr. år Eiendomsskatt kr. 3 105,90 Avløpsgebyr (under 90 m²) kr. 3 695,- Avløp fastgebyr kr. 1 165,- Vannavgift kr. 5 081,25 Renovasjon kr. 3 451,25

Eiendomsskatt

Det er i Frosta kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 369 813 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 331 325 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DEL AV EIENDOMMEN BERG
G.NR. 42 B.NR. 1, FROSTA KOMMUNE
Reguleringsplan datert: 10.07.02
Siste revisjon: 04.10.06
Godkjenning i kommunestyret, sak 40/03
Eiendommen er regulert til boligformål

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1972/620-1/67  Rettighet  
01.02.1972  Rettighetshaver:FROSTA VASSVERK SA  
Org.nr: 846451072 LEIEAVTALE
ÅRLIG AVGIFT NOK 350
Overført fra: 5036-42/68
Gjelder denne registerenheten med flere

2005/3043-1/67  Seksjonering  
31.03.2005  opprettet seksjoner: snr: 4
formål: Bolig
sameiebrøk: 61/254
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.

Vei/vann/avløp

Vann fra Frosta Vassverk
Tilkoblet offentlig avløp

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til Havard.garberg@partners.no eller SMS: 95 77 15 39 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Det er avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente. Boden benyttes som vaskerom, deler av bad inngår i opprinnelig bod, og det er etablert ekstra soverom med vindu, der hvor det opprinnelige soverommet og boden lå. Hall/gang er i tillegg flyttet slik at soverom er blitt større og gang er blitt smalere. Vindu er satt inn på nordvegg. Iflg selger er det ikke gjort endringer på planløsningen siden leiligheten var ny, men ifølge kommunen må det søkes om bruksendring for soverom 2, da deler av det opprinnelig har vært bod. Kjøper overtar alt ansvar, eventuell risiko og kostand forbundet med dette. Eventuell bruksendring må søkes kommunen for kjøpers regning og risiko.

Markterrasse foran boligen står på sameiets fellesarealer. Markterrassen er ikke tinglyst som tillegsareal til seksjonen.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt

Heftelser

Legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Øvre Bergslivegen 12, 7633, Frosta, Gnr. 42 bnr. 68 snr. 4 i Frosta kommune

Oppdragsnummer

71-22-0159

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.