Levanger sentrum.

Sjarmerende enebolig med romslig bakhage. Garasje og svært god lagringsplass. Kort vei til alle servicefasiliteter.

Sjøgata 8 , 7600 Levanger

VISNINGER

29. juni onsdag kl. 16:00-16:45

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Simen Børseth Fostad
Simen Børseth Fostad Eiendomsmegler
Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 134 m²
Bruksareal 184 m²
Tomt 332 m² / Eiet tomt
Soverom 3
Byggeår 1950
Gårdsnummer 315
Bruksnummer 88
Energimerking G
FINN.no 263125656
Sist endret 23.06.2022 10:10
Prisantydning 2 600 000,-
Totalpris 2 678 992,-

Beregnet totalkostnad

2 600 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 78 992,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 678 992,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Boligen inneholder følgende rom:
Loft: Stue, 2. stk soverom og gang.
1. etasje: Bad, kjøkken, stue, soverom, trapperom, gang, trapperom 2 og entrè.
Kjeller: 3. stk kjellerrom og hvelvet kjellerrom.

Det finnes ikke tegninger over boligens 2 etg i kommunens arkiv. Megler kan da ikke bekrefte om dagens bruk samsvarer med godkjent bruk. Kjøper overtar ansvar og forpliktelser rundt dette.

I tillegg er det en garasje på eiendommen.

Standard

overflater:
Loft.
Gulv- Trefiberplater.
Vegger- Panel, malt panel, pusset murvegg,
malt strie.
Himling- Panel, malt panel.

1.etg.
Gulv- Laminat, flis, tre-gulv, parkett, belegg.
Vegger- Malt panel, pusset og malt mur-
vegger, flis, panel malt strie.
Himling- Panel, malt panel, malt overflate.

Kjeller
Gulv- Malt betong-gulv.
Vegger- Pusset og malt mur-vegger.
Himling- Malt panel, pusset himling.

Hvelvet kjellerrom.
Gulv- Stein / skifer.
Vegger og himling- Pusset og malt
murkonstruksjon.

Eldre, noe vedlikeholdt eiendom. Imidlertid har fortsatt de fleste bygningsdeler og overflater preg av alder og bruksslitasje. Det må generelt påregnes kostnader vedr. oppgradering og oppussing.

Kjøkken

Kjøkkenet har belegg på gulv, malt panel på vegger og malt panel i himling. Innredning med folierte skrog av spon, heltre fronter, laminat benkeplater og nedfelt stål oppvaskbeslag, fliser over benk. Opplegg for oppvaskmaskin og avsatt plass til komfyr og kjøleskap. Mekanisk avtrekk over stekesonen.

Det gjøres oppmerksom på at det er registert avvik, TG3, på kjøkken. Se tilstandsrapport i prospekt.

Bad

Badet har flis på gulv, flis og panel på vegger samt panel i himling. Rommet inneholder åpen dusj med forheng, gulvmontert wc og servant i innredning, opplegg for vaskemaskin. Det er sluk av plast type med fall til dette, overrenningshøyde ved dørterskel er ok. Rommet ventileres via mekanisk avtrekk i vegg, ingen tilluftsmulighet.

Det gjøres oppmerksom på at det er registert avvik, TG3, på bad. Se tilstandsrapport i prospekt.

Beliggenhet

Boligen ligger i Levanger sentrum.
Umiddelbar nærhet offentlige kontorer, banker, forretninger, jernbane, skole, etc.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrad 3:
Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Avtrekksvifte startet ikke ved enkel test på befaringsdagen. Kostnadsestimat : Under 10 000

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Avtrekksvifte på kjøkken startet ikke ved enkel test på befaringsdagen. Kostnadsestimat : Under 10 000

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrad 2:
Utvendig > Taktekking
Ved visuell kontroll ble det registrert at taktekkingen er falmet i farge. Værpåkjent og fuktpåkjente vindskier.

Utvendig > Nedløp og beslag
Ved visuell kontroll ble det ikke registrert spesielle forhold som skal bemerkes. Takrenner, nedløp og beslag vurderes til å være i grei
stand. Tilstandsgrad settes ihht. alder og forventet levetid.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Kledning er noe solbleket. Oppsprukket kledning.

Utvendig > Vinduer
Ved visuell kontroll og enkel funksjonstest samt åpning av tilfeldig valgte vinduer ble det generell aldersslitasje på boligens vinduer. Malingsavflassing. Takvinduer. Ved visuell kontroll ble det registrert mose mellom glass og beslag på vinduer. Malingavflassing. Lav / mose i beslag utvendig.

Utvendig > Vinduer - 2
Råte registrert i kjellervindu. Råte registrert i takvindu. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Dører
Ytterdører 1.etg. Ved visuell kontroll ble det registrert generell aldersslitasje på dørene. Løs pakning på dør ut mot gata. Dør inn mot bakgård tar i terskel.

Innvendig > Overflater
Generell aldersslitasje.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Ved visuell kontroll ble det lokale skjevheter og ujevnheter registrert på gulv. Knirk i gulv. Etasjeskiller er etablert mot blindkjeller. Det presiseres at en slik konstruksjon er en risikokonstruksjon, som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Det anmerkes at deler av etasjeskille ikke lot seg inspisere grunnet manglende adkomst til blindkjeller. Adkomst anbefales etablert og løpende observasjon anbefales.

Innvendig > Pipe og ildsted
Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Manglende ubrennbar plate på gulv i stue.

Innvendig > Rom Under Terreng
Saltutslag og avflassinger registrert stedvis på fritt eksponerte flater på grunnmuren innvendig. Ved visuell kontroll av grunnmuren utvendig ble det
registrert malingavflassing. Ved stikkprøvekontroll med fuktindikator på fritt eksponerte flater og erfaringsmessig utsatte steder ble det registrert forhøyede fuktindikasjoner i gulv og grunnmuren. Det anbefales på generelt grunnlag å unngå lagring av fukt ømfintlige materialer/ gjenstander direkte mot murflater. Dette for å unngå fare for angrep av mugg / råtesopp. Fukt i grunnmuren skyldes sannsynlig kapillærsug (fuktopptrekk) fra grunn. Dette på grunn av manglende fuktsikring mot grunn samt manglende / sviktende fuktsikring og drenering rundt boligen.

Innvendig > Innvendige trapper
Innvendig trapp fra 1.etg. til loft. Ved visuell kontroll ble det registrert at det mangler håndlist på vegg. Lav høyde i trappestikk.
Innvendig trapp fra 1.etg. til kjeller. Ved visuell kontroll ble det registrert at det mangler håndlist på vegg. Store åpninger i rekkverk. Lav høyde i trappestikk. Innvendig trapp fra entre opp til gang. Ved visuell kontroll ble det registrert at det mangler håndlist på vegg. Slitasje i trinn.

Innvendig > Innvendige dører
Ved visuell kontroll og enkel funksjonstest av tilfeldig valgte dører ble det registrert generelt bruksslitasje på innerdører.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det ble registrert generell alders- og bruks-slitasje på innredning. Skade i front, manglende knott, løs skapdør. Oppsvellet benkeplate i underkant vask.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør - 2
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap etablert i kjeller. Sikringsskapet inneholder automatsikringer og strømmåler. Det er installert ny strømmåler i boligen. De nye målerne registrerer strømforbruket hver time og sender informasjonen automatisk til nettselskapet. Strømmåleren ble etablert i 2017.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt.

Det gjøres oppmerksom på at følgende ikke er undersøkt:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

Utvendig > Utvendige trapper

Utvendig > Andre utvendige forhold

Innvendig > Krypkjeller

Se tilstandsrapport i prospekt for mer dataljert informasjon.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Pkt. 1: Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
"Vet ikke. Har aldri bodd i boligen."

Pkt. 12: Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
"Ja, kun av ufaglært/ egeninnsats. Beising av hus for ca. 5-7 år siden av familie."

Pkt. 14: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Ja. Har hatt el-kontroll for kort tid siden, ikke fått rapport enda."

Se vedlagt egenerklæring i prospekt.

Boligens areal

Bruksareal (BRA): ca. 184 m²
Primærareal (P-rom): ca. 134 m²
Sekundærareal (S-rom): ca. 50 m²

Følgende rom inngår i primærareal:
Loft: Stue, 2. stk soverom og gang.
1. etasje: bad, kjøkken, stue, soverom, trapperom, gang og entrè.

Følgende rom inngår i sekundærareal:
1. etasje: trapperom.
Kjeller: 3. stk kjellerrom og hvelvet kjellerrom.

Garasjen er på 27 m². Sekundærareal.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Areal: 332 kvm, Eierform: Eiet tomt

Terrengforholdene rundt boligen er flat. Eiendommen har opparbeidet hage med plen og beplantning.

Garasje / Parkering

Parkering på egen eiendom samt i egen garasje.

Byggemåte

Enebolig er oppført i 1 1/2 etasje over kjeller og gammel "Hvelv" kjeller. Grunnmur er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon er oppført murkonstruksjon og er kledd med stående og liggende kledning. Taket er et saltak og er tekket med profilerte plater av metall. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags glass.
Boligen opplyses å være oppført i 1950 og er oppført med den byggeskikk og byggematerialer som var vanlige på den tiden. Boligen ble tilbygd i ca. 1958.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 12.01.1950. Følger vedlagt.

Ingen ferdigattest for garasje.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med strøm og vedfyring.

Det er etablert luft til luft varmepumpe i boligen.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Kommunale avgifter

Kr. 20 334,50 pr. år Feiing/ tilsyn: Kr. 875,- Vann: Kr. 3 906,- Avløp: Kr. 6 357,- Vann fastgebyr: Kr. 937,5,- Fastgebyr avløp: Kr. 1 500,- Eiendomsskatt: Kr. 3 948,- Innherred renovasjon: Kr. 2 811,-

Eiendomsskatt

Det er i Levanger kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør X promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 694 209 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 499 152 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Boligen er registrert i SEFRAK-registerert. Det vil si bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er fredet etter Kulturminneloven. I enkelte kommuner og fylker (f.eks. Finnmark) er grensen for registrering satt lenger inn på 1900-tallet. Utover det som er nevnt under 'formål' knytter det seg ingen spesielle restriksjoner til det at en bygning er SEFRAK-registrert. Mange av dem vil likevel kunne ha lokal eller regional verneverdi, og det vil som regel være lurt å kontakte regional kulturminne-myndighet også i de tilfellene der bygningen ikke er formelt meldepliktig.

Regulering

Eiendommen  er regulert til bolig/forretning/ kontor.
 
Plankart med reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Offentlige planer

Reguleringsbestemmelser for områderegulering Levanger sentrum.
Plan id: L2012014
Ikrafttredelse: 28.05.2014.

Delareal 8 m². Formål Fortau
RPHensynsonenavn: H570_16
Sone med angitte særlige hensyn: Bevaring kulturmiljø
Delareal 325 m²: Formål: Bolig/forretning/kontor

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1994/10650-3/67  Best. om adkomstrett  
24.10.1994  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:315 Bnr:243  

2018/1610813-1/200  Fredningsvedtak  
28.11.2018 21:00  Kongelig resolusjon om fredning av Levanger kulturmiljø
Gjelder denne registerenheten med flere

Dette har til formål å sikre og bevare et bymiljø av nasjonal verdi som viser et godt eksempel på urbane trehusmiljø slik de fremsto ved inngangen til det tyvende århundret.
 
Rettigheter på 5037-315/243
Rettigheter i festerett
1994/11349-1/67  Erklæring/avtale  
14.11.1994  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:315 Bnr:88  
Bestemmelse om garasje
Gjelder feste

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Levanger kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til Simen.Fostad@partners.no eller SMS: 97 97 61 72 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Sjøgata 8, 7600, Levanger, Gnr. 315 bnr. 88 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-22-0176

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.