Sentrum - Levanger Brygge

Helt ny 3-roms endeleilighet med takterrasse på over 100m². Unike sol- og utsiktsforhold. Parkeringskjeller og heis.

Gunnlaug Ormstunges gate 6R , 7600 Levanger

VISNINGER

5. juli tirsdag kl. 17:00-18:00

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Simen Børseth Fostad
Simen Børseth Fostad Eiendomsmegler
Type / Eierform Leilighet / Borettslag
Primærrom 108 m²
Bruksareal 108 m²
Tomt 1 396 m² / Fellestomt
Oppholdsrom 1
Soverom 2
Etasje 4
Byggeår 2020
Gårdsnummer 315
Bruksnummer 112
Energimerking C
FINN.no 263160951
Sist endret 23.06.2022 15:46
Prisantydning 5 065 000,-
Totalpris 8 997 982,-
Fellesutgifter 15 119,-

Beregnet totalkostnad

5 065 000,- (Prisantydning) 3 925 000,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 8 990 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 7 982,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 8 997 982,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Leiligheten ligger i 4. etg og inneholder følgende rom:
Gang, 2 soverom, bad, kjøkken/vaskerom, stue.

Standard

Innvendige overflater:
Gulv: Flis, parkett.
Vegger: malte betong- og gipsvegger, flis.
Himling: Malte overflater.

Leiligheten sto ferdig i 2020, og fremstår som ny da selger ikke selv har bebodd boligen. Både bad og kjøkken er oppgradert, i tillegg er det også gjort oppgraderinger på lys.
Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

Beliggenhet

Særdeles flott beliggenhet på bryggekanten sentralt i Levanger.

Leiligheten ligger i 4.etasje og nyter en fantastisk utsikt mot bl.a. Levangersundet, byen, fjorden, og Nesset. Fra ditt nye hjem på Levanger Brygge har man gangavstand til alt byen har å by på av turstier, rekreasjonsområder, kaie, restauranter, butikker og sjøen med all dens muligheter.

Felleskostnader

Felleskostnadene vil fra 01.08.2022 være:
15 119 pr. mnd.

Fordelt slik:
Felleskostnad driftsdel kr.3273,-
Felleskostnad renter kr.10 402,-
Parkering kr.200,-
Medlemskontingent TOBB kr.25,-
Kostnad målingsbasert avregning kr.70,-
Tillegg elektroniske fellesavtaler kr.509,-
Oppvarming A konto Varme  kr.640,-

Felleskostnader etter avdragsfri periode

Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 30.06.2031 utgjøre ca kr 7 935,00 per måned for denne boligen. Det vil si at felleskostnader etter avdragsfri periode vil, etter dagens lånebetingelser, være: Kr. 23 054,-.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste fellesutgifter. Utgifter til strøm og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.

Andel fellesgjeld

Kr. 3 925 000,- pr. 20.06.2022.

Andel formue

Kr. 39 725,- pr. 20.06.2022.

Borettslag

Borettslag: Borettslaget Levanger Brygge, Orgnr: 925166235

Det gjøres oppmerksom på at det er pliktig medlemskap i borettslaget. Kr. 400,- i innmelding deretter kr. 300,- påfølgende år.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnad.

Avtale om IN-ordning er vedtatt, men avtale er ikke signert.

Fellesgjeld / lånevilkår

Lånenummer: 90517310025, Handelsbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 20.06.2022: 2.2% pa.
Antall terminer til innfrielse: 77
Saldo per 20.06.2022: 122 535 000
Andel av saldo: 3 925 000
Første termin: 30.12.2021Neste avdrag: 30.06.2031 ( siste termin 30.06.2060 )
Flytende rente og avdragsfrihet til 31.12.2030

Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 30.06.2031
utgjøre ca kr 7 935,00 per måned for denne boligen

Rentekostnader fellesgjeld

Rentesats per 20.06.2022: 2.2% pa.
Rentekostnad pr. mnd: Kr. 10 402,-, etter 01.08.2022.

Forsikring

IF Skadeforsikring NUF Polisenummer: SP3130115

Vedtekter

Vedtektene følger som vedlegg i salgsoppgave.

Husdyrhold

Dyrehold er ikke regulert ihht vedtekter.
Dyrehold skal ikke være til sjenanse for andre beboere i borettslaget.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Pkt. 27: Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedrørende eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
"Ja. Liten økning pga oppgang rente felleslån."

Boligens areal

Bruksareal (BRA): ca. 108 m²
Primærareal (P-rom): ca. 108 m²

Følgende rom inngår i primærareal:
Gang, soverom, stue, kjøkken, bad.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Areal: 1 396 kvm, Eierform: Fellestomt

Garasje / Parkering

Parkeringsplass i felles parkeringskjeller.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedet for eiendommen den 18.03.2022. Følger vedlagt.
Merknad;
Rammetillatelsen av 05.02.2018 omfatter oppføring av boligblokk på 5 etasjer med næringsarealer i 1. etasje. Ferdigattesten gjelder kun for deler av tiltaket, da noen av næringslokalene mangler ferdigstillelse på bakgrunn av manglende leietakere. Lokalene som ikke omfattes av denne ferdigattesten er omtalt på plantegningene som H3-N1, N2, N3 og N4. Det må søkes egen ferdigattest for denne delen før lokalene tas i bruk. Utover de nevnte arealene omfattes tiltaket i sin helhet av ferdigattesten.

Adgang til utleie

Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Oppvarming

Det er vannbåren gulvvarme i stue og kjøkken tilknyttet sentralvarmeanlegg.
På bad og i entre under flis leveres elektriske varmekabler i gulv med termostat.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til bolig- og næringsformål. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Detaljregulering for Levanger Brygge, del av Gunnlaug ormstunges gate 6. Gnr. 315 Bnr. 112.
Planforslag er datert: 06.10.2016.
Dato for siste revisjon av plankart: 18.01.2017.
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.03.2017.
Dato for godkjennelse: 01.03.2017.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

På borettslagets eiendom er følgende tinglyst:

1886/900040-1/67  Bestemmelse om vannrett  
15.06.1886 
 rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:314 Bnr:1  
Overført fra: 5037-315/112
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1889/914484-1/67  Erklæring/avtale  
15.04.1889 
 Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: 5037-315/112
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1908/900128-1/67  Skjønn  
01.04.1908 
Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: 5037-315/112
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1988/4309-1/67  Erklæring/avtale  
20.04.1988 
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: 5037-315/112
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1991/7451-1/67  Erklæring/avtale  
27.08.1991  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: 5037-315/112
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1992/3934-1/67  Erklæring/avtale  
28.04.1992  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: 5037-315/112
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2012/910114-1/200  Erklæring/avtale  
30.10.2012  Rettighetshaver:TENSIO TN AS  
Org.nr: 988807648
Overenskomst om plassering av transformatoranlegg og tilhørende kabelanlegg.
Med flere bestemmelser

Overført fra: 5037-315/112
Gjelder denne registerenheten med flere
2013/357521-1/200  Erklæring/avtale  
03.05.2013  Rettighetshaver:LEVANGER BRYGGE UTBYGGING AS  
Org.nr: 921329539
Opsjon på å kjøpe areal på 9060 kvm
Gjelder i 5 år regnet fra 01.01.2012
Rettighetshaver skal betale 200 000 kr for opsjonen
Med flere bestemmelser
Overført fra: 5037-315/112

Gjelder denne registerenheten med flere
2019/809068-1/200   ** Nektet rettsstiftelse Nektet tinglyst 
11.07.2019 21:00 
2014/640389-1/200  Erklæring/avtale  
01.08.2014 
Rettighetshaver:TENSIO TN AS  
Org.nr: 988807648
Overenskomst om å legge kabel (gjelder ikke inntakskabler)
22kV fra nettstasjon 80760 Brusve bru til 80770 Varehuset, fra 807770 varehuset til skjøt.
Fra nettstasjon 80910 Jernbanegt 4-6 til 80750 Jernbanegt 11
Overført fra: 5037-315/112
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2019/1047222-1/200  Bestemmelse om nettstasjon  
09.09.2019 21:00  Rettighetshaver:TENSIO TN AS  
Org.nr: 988807648
Overenskomst om plassering av transformatoranlegg og tilhørende kabelanlegg
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: 5037-315/112
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2020/3461092-2/200  Bestemmelse om vann/kloakk  
09.12.2020 21:00  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:315 Bnr:383  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: 5037-315/112
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2020/3461092-4/200  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler  
09.12.2020 21:00  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:315 Bnr:383  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: 5037-315/112
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2020/3461092-6/200  Bestemmelse om bebyggelse  
09.12.2020 21:00 
rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:315 Bnr:383  
Overført fra: 5037-315/112
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2021/198255-1/200  Felles pantedok bor.innsk  
17.02.2021 21:00  BELØP: NOK 51.370.000
Panthaver:Borettslagets Andelseiere I Fellesskap  
Lnr: 20025318
 
2021/198255-2/200   ** Prioritetsbestemmelse  
17.02.2021 21:00  veket for: PANTEDOKUMENT 2021/198231-1/200
 2021/1500540-1/200   ** Prioritetsbestemmelse  
29.11.2021 21:00  veket for: PANTEDOKUMENT 2021/1422961-1/200
 
2021/1422961-1/200  Pantedokument  
11.11.2021 21:00 
BELØP: NOK 122.535.000
Panthaver:HANDELSBANKEN EIENDOMSKREDITT FILIA  
Org.nr: 991303995
Gjelder denne registerenheten med flere


2021/124180-1/200  Seksjonering  
01.02.2021 21:00 
opprettet seksjoner: snr: 1 formål: Samleseksjon bolig tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 2027/2809
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Levanger kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til Simen.Fostad@partners.no eller SMS: 97 97 61 72 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Borettslaget Levanger Brygge er eier av seksjon nr. 1 i Sameiet Levanger Brygge (gnr.315 bnr. 112/376). Sameiet består avborettslaget som samleseksjon bolig og næringsareal.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig.

Adresse og matrikkel

Gunnlaug Ormstunges gate 6R, 7600, Levanger, Gnr. 315 bnr. 112 snr. 1, andelsnr. 17 i Borettslaget Levanger Brygge med orgnr. 925166235 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-22-0187

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.