Vulusjøen/Munkebyvollen

Koselig og innholdsrik hytte med fantastisk beliggenhet. Svært gode sol- og utsiktsforhold. Enkel adkomst. Uthus

Vulusjøvegen 913 , 7608 Levanger

VISNINGER

30. september lørdag kl. 12:00-12:45

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Simen Børseth Fostad
Simen Børseth Fostad Eiendomsmegler
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 65 m²
Bruksareal 65 m²
Soverom 3
Byggeår 1988
Gårdsnummer 372
Bruksnummer 1
Energimerking F
FINN.no 296749509
Sist endret 18.09.2023 15:27
Prisantydning 2 490 000,-
Totalpris 2 567 577,-

Beregnet totalkostnad

2 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 3 500,- (Overføring av feste) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 585,- (Tinglysing av festekontrakt) -------------------------------------------------------- 77 577,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 567 577,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Hytta inneholder følgende rom:
Stue, kjøkken, gang, 3. stk soverom og vindfang.

I tillegg er det en utvendig bod.

Standard

Informasjon gitt av byggesakskyndig:

Eldre, noe vedlikeholdt eiendom. Imidlertid har fortsatt de fleste bygningsdeler og overflater preg av alder og bruksslitasje. Det må generelt påregnes kostnader vedr. oppgradering og oppussing. De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15- 40 år, fortløpende vedlikehold må derfor påregnes.

Innvendig er det gulv av lakkert furu. Veggene har trepanel. Innvendige tak har lakkert og malt trepanel. Etasjeskiller er av trebjelkelag med stubbloft.
Boligen har elementpipe. Malte, profilerte tredører.

Kjøkken i etasje er opplyst fra 2018. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter. Benkeplater med nedfelt vask. Avsatt plass og opplegg for komfyr og et kjøleskap. Mekanisk avtrekk over komfyr.

Vaskerom uten innlagt vann, rommet er ikke utført som et våtrom. Rommet har malt tregulv på trebjelkelag, vegger og himling har malt panel.
Oppvarming via panelovn på vegg. Innredet med innredning med heldekkende servanttopp, vegghengt skap og speil,
sikringsskap, dusjkabinett med fotpumpe. Naturlig avtrekk, ingen tilluft igjennom dør. Rommet har ikke sluk. Det er montert direkte avløp til grunnen fra vask og dusj. Det er naturlig ventilering.

Beliggenhet

Hytteeiendom beliggende i et flott hytteområde, ca. 2 km fra Vulusjøen i Heståsdalen i Levanger kommune. Avstand fra Levanger sentrum er ca. 20 - 25 km, med adkomst via Okkenhaug og privat bomveg merket Skallstuggu. Avgift for passering av bom for enkelttur m/personbil.

Hytteeiendommen ligger sentralt til i utfartsområde for Levanger og omegn både sommer og vinter. Felles parkeringsplass ved Vulusjøen på vinterstid, parkering ca. 150m fra hytta på sommeren. Utsikt mot omkringliggende skog og fjell

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter samt festeavgift. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Eika Polisenummer: 3745414

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er avvik: Registrert fukt på gulvet, ved pipe på vaskerom. Det var tørt i himlingen ved pipa, fukt er trolig kondens pga. utett stubbegulv. Det er ingen tilkomst under hytta for kontroll av stubbegulv og fundamenter. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det er avvik: Takrenner av tre viser tegn til alder og påbegynnende
råte, fortløpende vedlikehold og utskifting må påregnes.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik: Kledningen er værslitt og bærer generelt preg av alder. Det ble registrert lite/ingen lufting bak kledning. Bordkledning går langt ned mot terreng, en del misfarging og slitasje i nedre del. Flere steder har kledningen sprukket opp.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Enkelte vinduer er værslitt og viser tegn til påbegynnende råte. Enkelte omrammingsbord går nesten helt ned til beslag.

Utvendig > Dører
Det er avvik: Dørens pakninger er harde, det er usikkert hvor luft- tett døren er.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke
på pipe. Ildfast stein har sprekker. Vedovn står litt ustødig på underlaget.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører tar i karm og trenger justering.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
Det er avvik: Rommet er ikke utført som et våtrom og det er ikke innlagt vann.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
Det er avvik: Rommet har kun naturlig ventilasjon. Lite/ingen tilluft til rommet.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er avvik: Avtrekk går ikke over tak, men stopper ifølge eier på kald-loftet. Ved hyppig bruk, kan det føre til kondens/fukt og sopp/råteskader.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap er plassert på vaskerom. Skapet inneholder sikringer og måler.


Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
Utvendig > Taktekking
Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert. Materiale er kjent, men underliggende undertak og oppbygning er ukjent.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.

Utvendig > Utvendige trapper
Utvendige trapper er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom

Tomteforhold > Drenering

Tomteforhold > Terrengforhold
Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.

Fullstendig og detaljert tilstandsrapport ligger vedlagt i prospekt.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
"Ja, både av faglært og ufaglært/ egeninnsats. Vegard Munkeby. Satt inn dusjkabinett og servant i 2017."

Pkt. 2.1: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
"Ja. Vegard Munkeby. Nytt avløp til grunn"

Pkt. 4: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
"Ja, både av faglært og ufaglært. Vegard Munkeby. Nytt avløp til grunn."

Pkt. 7: Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
"Ja. Litt skjevt gulv i gang"

Pkt. 12: Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
"Ja, både av faglært og ufaglært/ egeninnsats.  Vegard Munkeby. Skiftet noen terassebord i 2022."

Pkt. 13: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Ja, kun av faglært. Elmann. Ny kurs til komfyr 2017, Elmann AS."

Detaljert og fullstendig erklæring ligger vedlagt i prospekt.

Boligens areal

Primærrom: 65 kvm, Bruksareal: 65 kvm

Bruksareal: 65 m².
Primærrom: 65 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue, kjøkken, gang, 3. stk soverom, vaskerom og vindfang.

Bod:
Bruksareal: 14 m².
Sekundærrom: 14 m²

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Eierform: Punktfestet tomt.
Festeavgift: 1885
Neste regulering av festeavgift: 01.01.2024. Reguleres i henhold til konsumprisindeks.
Festekontrakt utløper 31.12.2067. Rett til fornyelse.

Garasje / Parkering

Parkering på anvist parkeringsplass.

Byggemåte

Taksert objekt er en hytte på en etasje. Hytta har ukjent fundamentering. Overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med tømmermannskledning. Taket har saltakform og er belagt med torvtak. På siden av hytta er det etablert en enkel bod, med utedo og lagringsplass for ved og utstyr.

Ferdigattest / brukstillatelse

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Kommunale avgifter

Kr. 3 919 pr. år Eiendomsskatt: Kr. 2 394,- Renovasjon (ekstern leverandør): Kr. 1 525,-

Formuesverdi

Formueverdi er ikke mulig å innhente da eiendommen ikke er oppmålt og tinglyst.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til landbruksområde. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.
Plankart med reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Offentlige planer

Reguleringsplan, Munkebyvola- Reinsjø Statsalmenning.
Plan id: L1996003.
Plantype: eldre reguleringsplan.
Ikrefttredelse: 25.04.1996.

Kommunedelplanens arealdel
Plan id: L2021005.
Ikrefttredelse: 23.03.2022.
Delareal 700m²
KPHensynssonenavn: Munkebyvola.
KPDetaljering: Reguleringsplan skal fortsatt gjelde.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Eiendommen er ikke tlknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 97 97 61 72 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Vulusjøvegen 913, 7608, Levanger, Gnr. 372 bnr. 1 Fnr. 153 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-22-0289

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.