Åsen

Innholdsrik og velholdt enebolig med privat og skjermet beliggenhet. Panoramautsikt. Lang solgang. Dobbelgarasje.

Gamle Kongeveg Sør 173 , 7630 Åsen

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Simen Børseth Fostad
Simen Børseth Fostad Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

78%

eier sin egen bolig

50%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

84%

har bolig på over 120 kvm

8%

av boligene er nyere enn 20 år

35%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 251 m²
Bruksareal 335 m²
Bruttoareal 377 m²
Tomt 1 331 m² / Eiet tomt
Soverom 5
Byggeår 2004
Gårdsnummer 174
Bruksnummer 3
Energimerking C
FINN.no 304620591
Sist endret 25.05.2023 14:16
Prisantydning 5 250 000,-
Totalpris 5 397 242,-

Beregnet totalkostnad

5 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 131 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 250 000,-)) 14 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 147 242,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 5 397 242,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Boligen inneholder følgende rom:
1. etasje:
Entre, 2 stuer, kjøkken, bad, vaskerom, gang, soverom, garasjer, bod/verksted, garderrober og teknisk rom.

2. etasje:
Gang, bad og 4 soverom.

Beliggenhet

Boligen ligger landlig til på Åsen med ca. 4 km til Åsen sentrum. Nærhet til togstasjon, butikk og barne og ungdomsskole samt barnehage.
Det er ca. 20 km til Levanger sentrum med offentlig kontorer. Det er ca. 28 km til Stjørdal sentrum hvor Trondheim lufthavn er etablert.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
Yttervegger / fasader:
Det registreres begynende råte og soltørking i form av sprekker nederst på enkelte bord og
behov for vedlikehold og utskifting av skadde bord må påregnes. Det registreres tørkesprekker og stedvis råte i
kledningen, primært over vindu. Lufting er begrenset på grunn av konstruksjonsoppbygging. Det registreres likevel
ingen tegn på utilstrekkelig lufting.

Vinduer / dører:
Det ble ikke registrert noen punkterte vindusglass på befaringsdagen selv om dette kan til tider
være vanskelig å avdekke kun ved visuell kontroll. Det ble foretatt en enkel funksjonstest av tilfeldig valgte vinduer i
boligen. Det ble registrert noe slitte pakninger og trege vridere på vinduer og dører. Utbedring av disse anbefales.
Foldedører på stue mangler beslag i nedre del, som fører til eksponering av isolasjon bak grunnmursplater. Ved
slagregn vil dette kunne føre til vanninntrenging. Derfor TG2.

Uteareal:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Inntrukket balkong: Inntrukket balkongen er i tilknyttet leilighet over garasje og derfor ikke vurdert. TG 2 settes
likevell da balkong mangler rekkverk, og bruk av balkongen medfører vesentlig fare for fall.

Loft:
Muggvekst ses i sammenheng med utilstrekkelig lufting av konstruksjonen. Fuktroser i undertak ses i
sammenheng med utett utvendig tekking i disse områdene. Ingen indikasjon på fukt registrert på befaringsdagen.
Taktekking og beslag: Det ble dekket ere knekte og defekte takstein og manglende snøfangere på befaringsdagen.
Vedlikehold/utbedring av tekkingen må påregnes på sikt.

Bad 2. etasje - Totalvurdering av over ater:
Registreres avvik er tegn på elde og slitasje og bør ses i sammenheng
med rommets totale levetid. Noe riss i isfuger og iser ble avdekket på befaringsdagen. Badet fungerer med dagens
tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av over ater.

Bad 2. etasje - Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk:
TG 2 er gitt med bakgrunn i alder på fuktsikringen.
Smøremembran har en naturlig aldringsprosess i form av kjemisk uttørking. Normal forventet levetid på
smøremembran er 10-20 år. Ved å etablere dusjkabinett vil badet kunne vare i ere år enn den antatte gjenstående
levetiden. Det anbefales å etablere tett dusjkabinett. Sluk under badekar har begrenset mulighet for inspeksjon og
rengjøring.

Bad hovedetasje - Totalvurdering av over ater:
Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste
forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av over ater.

Bad hovedetasje - Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk:
TG 2 er gitt på bakgrunn av alder på
fuktsikringen og fuktsikring av rommet. Membran på rommet har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som
kommer. Ved å etablere dusjkabinett vil badet kunne vare i ere år enn den antatte gjenstående levetiden.
Bad hovedetasje - Totalvurdering av sanitært utstyr og ventilasjon: Ingen skader observeres på innredningen
eller sanitærutstyret. Toalettet er stabilt festet og spylefunksjonen fungerer normalt. Det registreres trykkstøt i
vannrør. På sikt kan gjentatte trykkstøt av en viss intensitet gi nedsatt levetid for tilhørende rør og rørdeler.

Vaskerom / teknisk rom - Totalvurdering av over ater:
Våtrommet fungerer med dagens tilstand, men på grunn
av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av over ater.
Vaskerom / teknisk rom - Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: TG 2 er gitt på bakgrunn av alder på
fuktsikringen og rommets rommets fuktsikring. Membran på rommet har nådd en alder som gjør tettheten usikker i
tiden som kommer.
Vaskerom / teknisk rom - Totalvurdering av sanitært utstyr og ventilasjon: Ingen skader observeres på
innredningen eller sanitærutstyret. Rommet er har kun naturlig ventilasjon. Derfor settes TG2

Etasjeskiller/gulv på grunn:
Det er registrert skjevheter i gang og soverom 2. etasje, hvor forskjellen mellom høyeste
og laveste punkt er målt til 22 mm. Det er registrert skjevheter stue hovedetasje, hvor forskjellen mellom høyeste og
laveste punkt er målt til 30 mm.

Trapp:
Trappen har ikke håndløper på begge sider. Av denne grunn oppfyller ikke trappen dagens krav.

Gulv og vegger 2. etasje:
Gulv ater er preget av knirk, svell og åpne skjøter.

Gulv og vegger hovedetasje :
Gulv er preget av høy slitasje. Det registreres stedvis bom i iser i entre og kjøkken.

Bygningsdeler med TG IU:
Vaskerom / teknisk rom - Totalvurdering av fuktsøk:
Det er ikke utført hulltaking mot våtrommets fuktsikring .
Dette på grunnlag av ingen tilgjengelige ater mot innvendige vanninstallasjoner.
VVS: Undertegnede har ikke kompetanse for å gjøre vurderinger av slike anlegg da dette krever spesiell kompetanse.

Fullstendig og detaljert tilstandsrapport ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
"Ja. En taksten løsnet slik at det kom inn litt vann ned langs veggen innvendig, dette er sjekket opp og det er ingen skader eller fukt i veggen."

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Hvis nei, gå til punkt 3.
"Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. Firmanavn: "Vennetjeneste" av faglært tømrer. Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Mai 2023 hadde vi faglært tømrer som demnoterte innredning, lister og vegg og fikk sjekket at det ikke var skade eller fukt i veggen."

2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
"Ja. Bilder."

9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
"Ja. Enkelttilfelle med en mus på loft."

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
"Ja, kun av ufaglært/ egeninnsats. Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Nytt rekkverk på veranda 1etg (2018) og 2etg (2021).

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,sentralfyr, ventilasjon)?
"Ja, kun faglært. Krøke AS. Redgjør for hva som ble gjort av hvem og når: Montert varmepumpe (luft - vann) på anlegget for vannbåren gulvvarme i 2013."

13.1.Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift omlavspenningsanlegg)?
"Ja. 16/02-04 installasjon av enebolig og 14/01-05 inst. Ny kurs til garasje og montert sikringsfordeling i garasje."

14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"27/02-04 av det lokale el-tilsyn - kontroll av det elektriske anlegget."

20.1. Hvis ja, er rommene som benyttes til ovennevnte godkjent til beboelse (rom til varig opphold) av bygningsmyndighetene?
"Ja. Usikker om der er godkjent utleie"

24. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller målinger?
"Ja. Rapporter ved salg 2011 og 2021."

25. Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
"Ja. Bruksrett på adkomstveg. Grunneieren har sakt at tomten kan utvides slik at garasjen og hagestuen er innafor tomtegrense."

Fullstendig og detaljert egenerklæring ligger vedlagt i prospekt.

Boligens areal

Primærrom: 251 kvm, Bruksareal: 335 kvm, Bruttoareal: 377 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 259 m².
Primærrom: 175 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entre, 2 stuer, kjøkken, bad, vaskerom, gang og soverom.
Sekundærrom: 84m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Garasjer, bod/verksted, garderrober og teknisk rom.

2. etasje:
Bruksareal: 76 m².
Primærrom: 76 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Gang, bad og 4 soverom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 1 331 kvm, Eierform: Eiet tomt

Det gjøres oppmerksom på at garasje går over tomtegrensen. Kjøper overtar alt ansvar og risiko vedrørende dette.

Garasje / Parkering

Parkering på egen tomt samt i garasje.

Byggemåte

Enebolig er oppført i 1 1/2 etasje. Grunnmur / ringmur er oppført av støpt betong. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med stående og liggende kledning. Taket er et saltak og er tekket med betongstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags glass.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.
Eiendommen er kun registert med en boenhet.

Oppvarming

Oppvarming med strøm og vedfyring.
Det er etablert en luft til vann varmepumpe med varmesentral inkl. varmtvannsbereder.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter C

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Kommunale avgifter

Kr. 19 147,81 pr. år Eiendomsskatt: Kr. 4 767,99,- Feiing/ tilsyn: Kr. 875,- Vann fastgebyr: kr. 1 280,- Vann akonto: kr. 4 874,82,- Årsgebyr renovasjon: kr. 5 379,- Slamanlegg: kr. 1 971,-

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 736 584 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 651 702 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.
Plankart med planbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Eiendommen ligger i et LNFR- område. LNFR- område (Landbruks-, natur-, friluftsområde og reindrift) i henhold til kommunedelplan. Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen.

Offentlige planer

Kommuneplan
Plan id: L2021005.
Ikrafttredelse: 23.03.2022.
Delareal: 1 331m²
Arealbruk: Spredt boligbebyggelse.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

2012/192666-2/200  Best. om adkomstrett  
07.03.2012  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:174 Bnr:3  

Rettigheter på 5037-174/1

Rettigheter i eiendomsrett
2012/192666-3/200  Best. om vann/kloakkledn.  
07.03.2012  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:174 Bnr:3

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann, Det er orivate stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Eiendommen er tilknyttet privat vei og avløp.

Det er etablert tinglyst adkomstrett.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 97 97 61 72 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Gamle Kongeveg Sør 173, 7630, Åsen, Gnr. 174 bnr. 3 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-23-0056

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.