Sandvika/ Midtre Finnvola.

Fin og trivelig hytte beliggende i populært hytteområde

Midtre Finnvola 24 , 7660 Vuku

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 42 m²
Bruksareal 42 m²
Soverom 1
Byggeår 2002
Gårdsnummer 234
Bruksnummer 1
Energimerking D
FINN.no 328610415
Sist endret 23.11.2023 18:03
Prisantydning 1 480 000,-
Totalpris 1 534 592,-

Beregnet totalkostnad

1 480 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 480 000,-)) 3 700,- (Overføring av feste) 12 550,- (Boligkjøperpakke (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 54 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 534 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Hytta inneholder følgende rom:
Vindfang, do, stue, kjøkken, soverom, bod (innredet som soverom, ikke godkjent) og vaskekott med dusj.

Ved hytten ligger også et uthus.

Standard

Informasjon gitt av byggesakskyndig:
Vedlikeholdt eiendom. De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15- 40 år, fortløpende vedlikehold må derfor påregnes. Bemerkes om alder på taktekking, forventet levetid er snart passert og må følges opp.

Innvendige overflater:
Gulv: Lakkert tregulv og laminat.
Vegger: Panel og malt panel.
Himlinger: Panel.

Godt vedlikeholdte overflater. Normale alders og brukslitasjer som må kunne forventes. Noe økende slitasje på tregulv, med oppsprekkinger etc.

Vindfang og do er pusset opp i 2022.

Beliggenhet

Fritidsbolig beliggende i Sandvika/ Midtre Finnvola. Like i nærheten til Svenskegrensa, ca. 50- 55 km til Verdal sentrum.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter, festeavgift og avgift til hytteforening. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Kostand for hytteforening er pr. nå kr. 5 500,- pr. år og inkluderer vedlikehold av vei, brøyting og vann avgift. Avgift vedtar på årsmøte i hytteforeningen.

Forsikring

Fremtind Polisenummer: 9094583

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:
Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Alder over 20 år er oppnådd. Taktekking er snødekt og derfor ikke nærmere
vurdert.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik: Stedvis løse bord. Iht. registreringer er det ikke krysslektet bak kledning. Råte i søyle for overbygd område ut fra stue. Utvendige omramningsbord er satt helt ned på vannbrett rundt vinduer, reduserer levetiden.

Utvendig > Vinduer
Det er avvik: Noe fuktmerker i rammer. Skade i pakning på et vindu registrert ved tilfeldig kontroll.

Utvendig > Dører
Det er avvik: Mindre justering må påregnes. Liten utetthet i øvre del av yttetdør mot pakning. Skade i pakning på balkongdør, liten utetthet i nedre
del.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Innvendig > Andre innvendige forhold
Det er avvik: Ikke bygd opp som et våtrom og varsomhet må utføres. Ingen sluk eller tette overflater. Defekt vannpumpe ved befaring og ikke
funksjonstestet. Ingen skader eller utslag ved fuktsøk ved befaring. Ingen ventilering eller tilluft etablert i rommet.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap er plassert på do. Skapet inneholder automatsikringer og måler.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Fuktmerker rundt pipeløp, tørre måleverdier ved befaring.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.

Tekniske installasjoner > Andre installasjoner

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

Fullstendig og detaljert tilstandsrapport ligger vedlagt i prospekt.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
"Ja, kun av ufaglært/ egeninnsats. Lite baderom opprettet ved oppdeling av hovedsoverom i 2012 (egeninnsats). Vera vannsystem installert med 60 l vanntank, 230V vannpumpe, 15 l varmtvannsbereder, dusjkabinett og servant med avløp til drenering. Dette er ikke et ordinært våtrom med membran og sluk etc. Vanntank må fylles manuelt med vann fra vannpost ved hyttevegg."

Pkt. 3: Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
"Ja. Vannpumpa fungerer ikke."

Pkt. 7: Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
"Ja. Noe oppsprekking av tregulv enkelte steder (ved langsgående gulvdrager."

Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
"Ja. Taklekkasje i tilbygg (inngang og do) - utbedret i 2022."

Pkt. 12: Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
"Ja, kun av ufaglært/ egeninnsats. Tettet lekkasje i et hjørne ved overgang mellom hovedtak og tak på tilbygg (over inngang). Fjernet shingel og la nytt Isola takbelegg på hele tilbygget. Fjernet alt innvendig panel, tregulv og isolasjon og erstattet med ny isolasjon, fuktsperre og trepanel i vegger og tak. Ny isolasjon, sponplater og laminat på gulv. Alle stendere, takbjelker og gulvbjelker var ok. Satte opp delingsvegg med dør mellom inngang og do. Installerte forbrenningstoalett med urinal. Alt dette gjort med egeninnsats i 2022."

Pkt. 13: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Ja, kun faglært. NTE. Alt elektrikerarbeid utført av NTE i 2001 og senere ved montering av utelys med fotocelle, installasjon av stikkontakter og lys i bod, samt ny kurs til baderom (varmtvannsbereder) i 2012 . I forbindelse med riving av veggpanel på do har jeg løsnet på elektriske ledninger, koblingsboks og lysbryter for så å feste dem igjen på nytt veggpanel (2022)."

Pkt. 13.1: Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?
"Ja. Foreligger ikke for første gangs installasjon av anlegget i 2001, men for alt som er gjort i ettertid."

Pkt. 16: Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc.)?
"Ja. Bygging av bod utført ved egeninnsats. Isolasjon i gulv, vegger og ytterdør. Sponplater på gulv med tregolv over. Kan omgjøres til anneks ved å bygge innvendig tak. Har satt inn et nytt lite vindu på soverommet."

Pkt. 18: Kjenner du til forslag til- eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser?
"Ja. Reguleringsplanen er til vurdering av Verdal kommune. Gjelder blant annet hyttestørrelser og vegadkomster. Jeg er usikker på status, så anbefaler å kontakte kommunen om dette."

Tilleggskommentar:
"Ny Cinderella Comfort forbrenningstoalett med urinal installert i 2022. Plattinger er fra byggetidspunktet (2001) og noe slitt. Riper etter hund på noen dører og gulv."

Fullstendig og detaljert egenerklæring ligger vedlagt i prospekt.

Boligens areal

Primærrom: 42 kvm, Bruksareal: 42 kvm

Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, do, stue, kjøkken, 2. stk soverom og vaskekott med dusj.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Eierform: Festet tomt.
Festeavgift: Kr. 3 258 ,- pr. år.
Utløpsår feste: 2078. Det er rett til fornyelse av festekontrakten.
Neste regulering av festeavgift er i 2024.
Bortfester opplyser at i flg. avtale kan kontrakten m- reguleres hvert 20. år. Deres policy er KPI regulering. M-regulering i 2039.
Det kreves samtykke fra bortfester ved overdragelse.
Det er ikke mulig å innløse tomten.

Garasje / Parkering

Parkering på felles parkeringsplass ca. 100m fra hytte.

Byggemåte

Taksert objekt er en hytte på en etasje pluss en liten hems. Hytten er fundamentert ned på pilarer og har overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med villmarkskledning. Sperretak med saltakform, tekket med shingel.

Ferdigattest / brukstillatelse

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med strøm og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 3 127 pr. år Eiendomsskatt: Kr. 1 602,- Renovasjon (ekstern leverandør): Kr. 1 525,-

Eiendomsskatt

Det er i Verdal kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør X promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 146 410 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til hyttetomt med møneretning.
Plankart med reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Reguleringsplan, Finnvola Midtre, hytteplan.
Plan id: 1997016.
Eldre reguleringsplan.
Ikrafttredelse: 29.06.1998.

Kommuneplan
Plan id: 2008008.
Ikrafttredelse: 26.04.2011.
Delareal: 500m²
Arealbruk: LNFR areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens resursgrunnlag, nåværende.

Kummuneplan under arbeid:
Plan id: 2022001.
Planforslag.

Selger opplyser i sin egenerklæring at reguleringsplanen er til vurdering av Verdal kommune. Gjelder blant annet hyttestørrelser og vegadkomster. Selger er usikker på status, og det anbefaler og kontakte kommunen vedrørende dette.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

2008/243355-2/200  Festekontrakt - vilkår  
27.03.2008 
gjelder fra dato: 01.01.1999
ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 1.900
Pant for forfalt festeavgift
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelser om regulering av leien
Med flere bestemmelser
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Hytta er ikke tilkoblet offentlig vei, vann og avløp.

Hytta har vann på vegg fra borehull som er felles for hytteforeningen. Avgift for vann er ink i årlig kostnad til hytteforeningen.

Cinderella comfort etablert på do av selger selv i 2022.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Sammen med Tryg har vi skreddersydd boligkjøperpakke slik at du kan være trygg på at du har alle forsikringene du trenger - enten du har kjøpt hus, leilighet eller hytte. Denne gunstige pakken fra Tryg inkluderer også juridisk hjelp hvis du oppdager feil og mangler ved boligen utover det som er opplyst om. Boligkjøperpakken inneholder innboforsikring, renteforsikring - for situasjoner der kjøper ikke får solgt nåværende bolig - samt en flytteforsikring for alle de tre boligtypene. For hus og hytte omfatter den i tillegg bygningsforsikring hvor kostnader for å reparere eller gjenoppbygge huset ditt er inkludert. Les mer om forsikringen i produktark for Boligkjøperpakke som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Boligkjøperpakken må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøte. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken siden kostnaden det første året legges til oppgjøret for kjøpesummen for boligen. Megler/meglerforetak mottar honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 17 18 19 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Det gjøres oppmerksom på at det er avvik mellom byggemeldte tegninger og dagens bruk av hytta. Bad er brukt som soverom, et soverom er avdelt og bad/vaskekott er etablert i rommet. Bod brukes som et do. Innsatt ekstra vindu. Rom innredet som soverom med tilkomst til bad har ikke godkjent vindu for lysinnslipp og rømning, og er derfor ikke et godkjent soverom.  Kjøper påtar seg evt. risiko både for fremtidig fortsatt bruk og evt. pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Midtre Finnvola 24, 7660, Vuku, Gnr. 234 bnr. 1 Fnr. 288 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

71-23-0173

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.