Høgberget

Pen og innholdsrik enebolig med fantastisk utsikt. Stor garasje med lagringsplass. Kr 9 500,- i leieinntekt.

Bjørnebærvegen 9 , 7606 Levanger

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Simen Børseth Fostad
Simen Børseth Fostad Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

85%

eier sin egen bolig

89%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

74%

har bolig på over 120 kvm

55%

av boligene er eldre enn 20 år

54%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 183 m²
Bruksareal 197 m²
Tomt 766 m² / Eiet tomt
Soverom 5
Byggeår 2002
Gårdsnummer 314
Bruksnummer 258
Energimerking C
FINN.no 329035749
Sist endret 20.11.2023 09:03
Prisantydning 4 850 000,-
Totalpris 4 987 642,-

Beregnet totalkostnad

4 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 121 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 850 000,-)) 15 050,- (Boligkjøperpakke (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 137 642,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 987 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Huset inneholder følgende rom:
Loft: Loftstue, 2. stk soverom og bad.
1. etasje: Entrè, gang, bad/ vaskerom, soverom, stue, kjøkken og 2. stk boder.
Sokkel: Gang, bad/ vaskerom, 2. stk soverom, stue, kjøkken og bod.

I tillegg er det garasje på eiendommen.

Standard

Informasjon fra byggesakskyndig:
Boligen er oppført i 2002 med den byggeskikk og materialbruk som var vanlig på den tiden. Normalt godt vedlikeholdt eiendom. Enkelte bygningsdeler og overflater bærer preg av alder og bruksslitasje. Det må generelt påregnes kostnader vedr. oppgradering og oppussing. De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15- 40 år, fortløpende vedlikehold må derfor påregnes. Dagens forskriftskrav til lyd- og brannbegrensning mellom boenheter er ikke vurdert i denne rapporten.

Innvendige overflater:
Sokkel:
Gulv: Belegg, flis
Vegger: Malte plater, flis
Himlinger: Himlingsplater

Hoveddel:
Gulv: Laminat, flis, belegg
Vegger: Malte plater, panel, flis, våtromsplater
Himlinger: Himlingsplater, panel

Flere overflater i hoveddel er oppgraderte i løpet av de senere år.

Beliggenhet

Eiendom beliggende i et etablert boligfelt på Høgberget. Ca. 5 km. til Levanger sentrum med offentlige kontorer, banker, forretninger, jernbane, etc.
Utsikt mot omkringliggende bebyggelse og bygder.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Fremtind forsikring Polisenummer: 24797980

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3 :
Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Det er registrert løse trinn og skader på tretrapp mellom veranda og hage. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap er plassert i gang i sokkel, og på bod i 1. etasje. Skapene inneholder automatsikringer og måler. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 :
Utvendig > Taktekking
Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Det er registrert økende overflateslitasjer, samt stedvis påkjente vindskier og isbord.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er avvik: Deformasjon med avvik i fallforhold i takrenne. Det er registrert økende alders- og værslitasje.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Det er avvik: Det er registrert stedvis manglende smådyrsperre bak kledning, samt lite lufting i nedre kant av kledning. Enkelte påkjente bord med økende slitasjer på utsatte steder.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik: Det er registrert utilstrekkelig tetting/utførelse av dampsperre, samt skader på denne, dette medfører økt fare for kondens.
Symptom på aktivitet av mus i kott på loft. Jf. opplysninger fra selger er det ikke observert mus inne i boligen. Mye lagret på kott ved befaring, ikke tilgjengelig for fullverdig inspeksjon. Nærmere undersøkelser anbefales.

Utvendig > Vinduer - 2
Det er avvik: Vinduet er stevis fuktpåkjent med mosebegroelse, samt stive pakninger.

Utvendig > Dører - 2
Det er avvik: Dører i sokkel er noe fuktpåkjente i nedre del, med avskalinger og svellinger. Balkongdør i 1. etasje har en del kloremerker. For øvrig normal bruksslitasje.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er avvik: Det er registrert stedvis påkjent trevirke, samt avskalinger. lokale skjevheter og ujevnheter i konstruksjoner.

Innvendig > Overflater
Det er avvik: Det er registrert normal bruksslitasje med hensyn til alder. Stedvise mindre skader, skruehull o.l. Skade i gulvbelegg på loft, dette bør utbedres.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert lokale skjevheter og ujevnheter.

Innvendig > Radon
Eier opplyser om at det har vært avholdt en radonmåling, men det foreligger ingen dokumentasjon på målingen.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast stein har sprekker.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er avvik: Utforede og kledde yttervegger og gulv i kjellere er erfaringsmessig en risikokonstruksjon, ofte beheftet med skjulte skader. Med en risikokonstruksjon menes at selv om det visuelt og eventuelt med bruk av enklere former for fuktsøkerinstrumenter / fuktindikasjonsinstrumenter
ikke er synlige skader, kan konstruksjonen eller omkringliggende områder likevel være påført skader. Årsaken er at det er svært små marginer for at skader oppstår. Hulltaking er foretatt på utforet yttervegg i soverom, uten å påvise unormale forhold.

Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik: Jf. opplysninger fra selger skal dør med kloremerker byttes ut. Det er registrert stedvise hakk og sår i dørblad, samt enkelte dører med behov for justeringer.

Våtrom > Sokkel > Bad/vaskerom > Overflater Gulv
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er avvik: Det er registrert stedvise misfarginger i fuger.

Våtrom > Sokkel > Bad/vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er passert. Det er nå
ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og
rengjøring.

Våtrom > Sokkel > Bad/vaskerom > Sanitærutstyr og innredning
Det er avvik: Det er registrert alders- og bruksslitasje på innredning, med enkelte sår og svellinger.

Våtrom > Loft > Bad > Overflater vegger og himling
Det er avvik: Det er registrert stedvise misfarginger i fuger. Lav takhøyde i dusjsone. Det er benyttet materialer i himling med begrenset kapasitet vedrørende fuktpåkjenning. Denne løsningen forutsetter forsiktig bruk av vann.

Våtrom > Loft > Bad > Sluk, membran og tettesjikt
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er passert. Det er nå
ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Våtrom > 1. Etasje > Bad/vaskerom > Overflater Gulv
Det er avvik: Det er registrert sprekk i gulvflis mot vegg, samt stedvise hakk og sår.

Våtrom > 1. Etasje > Bad/vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er passert. Det er ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og
rengjøring. Ingen synlig mansjett i sluk.

Kjøkken > Sokkel > Kjøkken > Overflater og innredning
Det er avvik: Det er registrert alders- og bruksslitasje på innredning. Enkelte hakk, sår og svellinger.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. På grunn av plassering av skrog og avløpsrør, er ikke fordelerskap i 1. etasje lett tilgjengelig for inspeksjon.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er avvik: Anlegget har oppnådd en alder over 20 år, begrenset restlevetid. Det er ikke kjent om det er foretatt filterbytte og service i løpet av det siste året.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Ingen dokumentasjon på service fremlagt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Tomteforhold > Drenering
Det er avvik: Grunnmursplast mangler topplist, og er delvis avsluttet under bakkenivå. Dette gir økt fare for fuktinntrengning.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik: Det anbefales på generelt grunnlag å sikre fall på utvendig terreng ut i fra grunnmur med et fallforhold på min. 1:50 i 3 meters bredde, dette for å unngå unødvendig fuktbelastning på grunnmuren. Dette er ikke opprettholdt alle steder. Det er registrert fall inn mot soveromsvindu i sokkel, som ligger lavt i terreng. Fare for fuktinntrengning med påfølgende skader.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
Tekniske installasjoner > Andre installasjoner

Fullstendig og detaljert egenerklæring ligger vedlagt i prospekt.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
Pkt. 1: Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
"Ja. Sprekk i en flis på baderom i hovedetasje"

Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
"Ja, kun faglært. Bademiljø Mesterrør AS.Toalett byttet av faglært rørlegger, tror det var i 2021"

Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
"Ja. Det har vært tilfelle av mus i vegg, satte opp felle i knevegg og ble kvitt mus. Aldri sett spore etter mus inne i huset."

Pkt. 12: Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
"Ja, kun faglært. Kjølen og nydal. Kjølen og Nydal bygget ny terrasse mellom hus og garasje, tror det var i 2016. Garasjeport og ytterdør byttet, dette er gjort selv."

Pkt. 13: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Ja, kun faglært. NTE og Eiternes. Solcelleanlegg ble montert, og blir fulgt opp av NTE Eiternes monterte spotter i tak på stue og kjøkken i 2017.
Varmepumpe montert i 2019 gjennom Coop tilbud."

Pkt. 13.1: Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?
"Ja. Ligger i sikringsskap."

Pkt. 18: Kjenner du til forslag til- eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser?
"Ja. Mottatt nabovarsel på tomter som ligger ned til høyre for min tomt ved to anledninger. Grenser så vidt med denne tomt. Det har ikke blitt noe av planlagte bygg."

Pkt. 20.1: Hvis ja, er rommene som benyttes til ovennevnte godkjent til beboelse (rom til varig opphold) av bygningsmyndighetene?
"Ja. Godkjent leilighet i sokkel."

Pkt. 23: Kjenner du til om det er foretatt radonmåling?
"Ja. Det ble foretatt radonmålinger i tråd med krav om dette ved utleie."

Fullstendig og detaljert egenerklæring ligger vedlagt i prosekt.

Boligens areal

Primærrom: 183 m²
Bruksareal: 197 m²
Sekundærrareal: 14 m²

1. etasje:
Bruksareal: 79 m².
Primærrom: 70 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entrè, gang, bad/ vaskerom, soverom, stue og kjøkken.
Sekundærrom: 9m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: 2. stk boder.

2. etasje:
Bruksareal: 41 m².
Primærrom: 41 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Lofstue, 2. stk soverom og bad.

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 77 m².
Primærrom: 72 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, bad/ vaskerom, 2. stk soverom, stue og kjøkken.
Sekundærrom: 5 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Bod.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 766 kvm, Eierform: Eiet tomt

Det gjøres oppmerksom på at deler av garasjen går over tomtegrense til nabo samt søppelkassestativ mot veg. Kjøper påtar seg alt ansvar og risiko vedrørende dette. Det gjøres også oppmerksom på at bygningsmasse fra nabo går over tomtegensen.

Garasje / Parkering

Parkering på egen gårdsplass samt i egen garasje.

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på en etasje pluss loftsetasje og sokkel. Boligen har grunnmur av betong og overbygning avtrekonstruksjoner, utvendig kledd med liggende kledning. Takkonstruksjon med saltaksform, tekket med takstein.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedet for bolighuset den 10.12.2002. Følger vedlagt i prospekt.

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på garasjen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av garasjen kan derfor ikke dokumenteres.

Adgang til utleie

Eiendommen er registert med 2. godkjente boenheter.

Oppvarming

Boligen har oppvarming med strøm, vedfyring og luft-til-luft varmepumpe.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter C

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 23 392,89 pr. år Feiing/ tilsyn: Kr. 875,- Vann fastgebyr: Kr. 1 280,- Vann akonto: Kr. 4 144,67,- Avløp fastgebyr: kr. 1 625,- Avløp akonto: Kr. 5 143,45,- Eiendomsskatt (2022): Kr. 5 171,01,- Renovasjon (ekstern leverandør): Kr. 5 153,76,-

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 1 295 512 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 4 663 841 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.
Plankart med planbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Kommunedelplan, Levanger sentrum.
Plan id: L2013007.
Ikrafttredelse: 16.10.2019.
Delareal: 767m².
Arealbruk: Boligbebygelse, nåværende.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

2001/4228-2/67  Rettigheter iflg. skjøte  
01.06.2001  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Levanger kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Sammen med Tryg har vi skreddersydd boligkjøperpakke slik at du kan være trygg på at du har alle forsikringene du trenger - enten du har kjøpt hus, leilighet eller hytte. Denne gunstige pakken fra Tryg inkluderer også juridisk hjelp hvis du oppdager feil og mangler ved boligen utover det som er opplyst om. Boligkjøperpakken inneholder innboforsikring, renteforsikring - for situasjoner der kjøper ikke får solgt nåværende bolig - samt en flytteforsikring for alle de tre boligtypene. For hus og hytte omfatter den i tillegg bygningsforsikring hvor kostnader for å reparere eller gjenoppbygge huset ditt er inkludert. Les mer om forsikringen i produktark for Boligkjøperpakke som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Boligkjøperpakken må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøte. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken siden kostnaden det første året legges til oppgjøret for kjøpesummen for boligen. Megler/meglerforetak mottar honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 97 97 61 72 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Det gjøres oppmerksom på at det er enkelte mindre endringer i planløsning. Jf. opplysninger i tidligere tilstandsrapport er boligen opprinnelig bygd med 2 boenheter. Tidligere eiere har
montert trapp mellom 1. etasje og sokkel. Nåværende eier har kledd igjen og delvis fjernet trappen. Trappeløp i sokkel forhindrer normal adkomst til bod.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Bjørnebærvegen 9, 7606, Levanger, Gnr. 314 bnr. 258 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-23-0174

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.