Malsådalen

Koslig hytte m/veg, strøm, hems og utedusj. Fine turområder sommer og vinter. Ta kontakt for påmelding til visning!

Malsådalen 52 , 7660 Vuku

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Sissel Åsvoll
Sissel Åsvoll Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 40 m²
Bruksareal 40 m²
Oppholdsrom 4
Soverom 2
Byggeår 1964
Gårdsnummer 174
Bruksnummer 1
FINN.no 229451495
Sist endret 10.06.2022 13:30
Prisantydning 750 000,-
Totalpris 770 092,-

Beregnet totalkostnad

750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 20 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 770 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Finn.no: Visningstekst

Sammen skal vi sikre trygge visninger. Derfor gjennomfører vi visninger etter gitte forholdsregler. Kontakt megler eller meld deg på visning i knappen «Visningspåmelding» før visning, så finner vi en løsning som passer for deg.

Finn.no: Lokalområde Malsådalen

Standard

Hytta har veldig god hyttestandard med oppusset kjøkken, beiset og vokset vegger og tak. Nytt gulv i stua. God størrelse på soverom og hems. Innlagt strøm. Effektiv peisovn med ny pipehatt.

Beliggenhet

Hytta ligger fint til i Malsådalen med bilveg helt fram sommer som vinter. Merkede stier til flere turområder som Høysjøen, Hærvola og Malså gruver. Fint utgangspunkt for fine friluftsområder. Det vil bli skiltet ved annonserte visninger.

Bebyggelse

Området består av spredt firtidsbebyggelse.

Areal

1.et:40x Bra

Følgende rom inngår i primærareal:
gang, 2 soverom, kjøkken og stue.
Hems er ikke med i målbart areal.

Utstyr

Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

Oppvarming

Strøm og vedfyring.

Tomten

Punktfestetomt.
Grunneier: Erlend Nessemo
Festeavgift kr 1 350,-
Neste regulering er avtalt i 2031

Parkering

Parkering ved hytta.

Offentlige/kommunale avgifter

Kr. 2 958 pr. år Feiing kr. 1000,- Eiendomsskatt kr. 560,- Renovasjon kr. 1398,-

Faste løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

Utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Konsesjon

Eiendommen er konsesjonsfri.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i et område som er regulert til fritidsbebyggelse.
Reguleringsplan for Sæter, datert: 23.10.2011

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Løsøre og tilbehør

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

Vederlag og rett til dekning av utlegg

Det er avtalt fast pris på vederlag tilsvarende kr.45.000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr.15.000,-, oppgjørshonorar kr.3.800,-, oppdragsgebyr kr.1.000,-, visninger kr.1.990,- og markedsføringspakke kr.12.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale ca kr. 8 283. Utleggene omfatter utlegg kommunal info, sikringsobligasjon og fotograf. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket samtlige utlegg.  Alle beløp er inkl. mva

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.