Mulelia

Landbrukseiendom/småbruk på Salthammer Nordre. Jaktrettigheter, allmenningsrett.

Mulelia 232 , 7609 Levanger

VISNINGER

22. august mandag kl. 18:00-19:00

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Sissel Åsvoll
Sissel Åsvoll Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Landbrukseiendom / Selveier
Primærrom 149 m²
Bruksareal 219 m²
Tomt 71 136 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 4
Byggeår 1959
Gårdsnummer 256
Bruksnummer 37
Energimerking G
FINN.no 263911965
Sist endret 10.08.2022 14:16
Prisantydning 4 140 000,-
Totalpris 4 257 492,-

Beregnet totalkostnad

4 140 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 103 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 140 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 117 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 257 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Våningshuset inneholder:
2.etasje: Gang, 4 soverom, trappeoppgang til mørkloft
1.etasje: Kjøkken, stue, bad, gang, kjellernedgang
Kjeller: Gråkjeller med boder og bakstrom

Standard

Overflater innvendig:

Kjeller:
Gulv- Betong.
Vegger- Pusset mur og malte plater.
Himling- Rupanel.

1. etasje:
Gulv- Parkett, laminat og belegg.
Vegger- Strie, malte plater, malt panel og våtromstapet.
Himling- Takplater og malt sletthimling.

2. etasje:
Gulv- Laminat, belegg og tregulv.
Vegger- Malt panel, plater, strie og malt panel.
Himling- Malte sletthimlinger og takplater.

Kjøkken

Kjøkken i 1. etasje er opplyst fra ca. 1992.
På gulv er det laminat, vegger har strie og i himling er det takplater.
Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter.
Laminat benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag i stål.
Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin, komfyr og et kjøleskap

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Det er avvik: Løst avtrekksrør inn på vifte. Filter mangler.

Bad

Badet i 1. etasje er opplyst pusset opp i ca. 1991.
Rommet har gulv med gulvvarme. Gulv er belagt med belegg, vegger har tapet og
himling har takplater. Innredet med et gulvmontert wc, dusjhjørne
med forheng og en baderomsinnredning. Mekanisk avtrekk. Støpejernsluk i gulv.

Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:
Våtrom > Generell > Bad 
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Buler med løs tapet flere steder, dette også i våtsonen. Løst oppbrett av
belegg i våtsonen, sprekk i belegg. Misfarging på gulvbelegg. Slitasjer i innredning.
Forsøkt tettet tapetskjøt i våtsonen. Skjulte skader kan ikke utelukkes.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

Beliggenhet

Eiendom beliggende på Mule i Levanger Kommune. Ca 7 km fra kommunesenter med offentlige
kontorer, skoler, forretninger etc. Bygningene på eiendommen ligger sentralt i forhold til de dyrkede arealer på eiendommen. I tillegg skogarealer  beliggende i Elgåsen ca. 7 km fra gårdstunet. Gårdstun omkranset av plenarealer, trær og prydbusker.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Gjensidige Polisenummer: 90741490

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Utvendig > Dører - 2 
Det er avvik: Mye slitasjer og avskallinger.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik: Løst rekkverk på balkong.
Synlig fuktskadet himling under balkong, lekkasjer. Råteskader i stolper som holder opp balkong.
Ikke tett overgang mellom takoverbygget og yttervegg. Generelle slitasjer.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tomteforhold > Terrengforhold 
Terreng faller inn mot bygning.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Taktekking 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Ingen større skader registrert fra bakkenivå.

Utvendig > Nedløp og beslag 
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid på renner/nedløp/beslag er oppbrukt. Ødelagt feste på nedløp. Aldringslitasjer.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er avvik: Lite eller ingen lufting inn bak kledning. Registrert råte i flere områder.
Ikke tett utførelse i overgang yttervegg til bolig og tak til car- port

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Det er avvik: Manglende lufting, ingen lufting langs raft. Stedvis fuktmerker, tørt ved befaring. Økende
misfarginger på undertak mot gavler og ned langs raft, trolig som følge av kondens på vinters tid.
Noe uryddig isolering. Påkjente vinduer med enkelt glass og isolerglass i gavler.
Utvendig råte i kasser.

Utvendig > Vinduer  
Det er avvik: Normal slitasje ihht. alder. Økende slitasje på koblavinduer og vinduet på badet.
Noe malingsavskallinger.

Utvendig > Dører
Det er avvik: Slitasjer.

Innvendig > Overflater 
Det er avvik: Normal alders og brukslitasjer. Stedvis økende slitasje, dette som på parkettgulv etc.
Mangler stedvis avslutninger/ listverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre

Innvendig > Pipe og ildsted 
Pipevanger er ikke synlige. Innkledd på en side. Noe beksot på pipe på mørkloftet.

Innvendig > Rom Under Terreng 
Det er avvik: Utslag ved fuktsøk på alle fritt eksponerte overflater.
Da denne boligen ble bygd var det ikke vanlig og legge plast i grunn under støpen.
Jordfukt vil trekke opp i vegger og gulv. Saltutslag og avskallinger. Piggmålinger i trevirke viser 18,5 %.
Piggmålinger i stubbloft viser opp mot 17, 5 %. Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i
vektprosent.

Innvendig > Innvendige trapper 
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav
til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører 
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Gjelder eldre støpejernsrør/rør fra byggeåret og eldre
dato.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon 
Det er avvik: Avvik på avtrekk på kjøkken. Ingen tilluft til badet.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank 
Det er avvik: Eldre bereder, forventet levetid er 15-20 år. Vanndråper under bereder,
trolig kondens eller liten lekkasje.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
I all hovedsak eldre anlegg, kontroll anbefales.
Løs stikk på soverom mot sørvest. Skade på stikk på soverom mot nord.

Tomteforhold > Byggegrunn 
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Drenering 
Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger 
Det er avvik: Alder over 25 år er oppnådd. Over halvparten av forventet levetid er oppbrukt.

Tomteforhold > Septiktank
Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

1.Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, soppskader, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller?
Ja - Sprekk i belegg ved dusj

2.Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats
Firmanavn: Bjørås Farvehandel
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Det ble støpt ned varmekabler på eksisterende betonggulv og baderomsbelegg på veggene i 1992 av meg selv.Belegget på gulvet ble lagt av fagfolk.

4. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats
Firmanavn Sveberg Rør A/S
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Jeg selv gravde nytt avløp inn til grunnmur.Sveberg rør a/s det innvendige.

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i
underetasje/kjeller?
Ja - Det har vært litt innsig i vaskekjeller der vannledningen kommer inn.

7. Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller
lignende?
Ja - Det er riss i grunnmur og delingsvegg. Dør til bad er litt skjev, den er fra huset ble bygget. Dette skjedde første vinteren i følge mine foreldre.

11. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja - Det er lekkasje på luftebalkong over inngangsdør.

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
 Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats
Firmanavn: Det var 2 snekkere som ikke hadde noe firmanavn
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Det ble skiftet vinduer på soverom-kjøkken-stue og kledning på veggene mot vest og sør.

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun faglært
Firmanavn Tensio og Elman
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Elman innstalerte lys og stikkontakter i kjeller og stikkontakter i carport og på terasse ved inngang og til varmepumpe.

14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
Ja - Det var kontroll av elanlegget i 2014.

18. Kjenner du til forslag til- eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser?
Ja - E-6

25. Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare,
tinglyste forhold eller private avtaler)?
Ja - Vannledning og avløp til eiendommene mulelia 230 og 258 går over eiendommen. 230 var tidligere kårhus på gården og 258 var tidligere eiet av min onkel. Det var far og onkel som gravde dette da de bygde her.

Boligens areal

Bruksareal (BRA): 219 m²
Primærareal (P-rom): 149 m²
Sekundærareal (S-rom): 70 m².

kjeller:
Bruksareal: 67 m²
Sekundærareal: 67 m²
Primærrom: x m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Gråkjeller med boder og bakstrom

1. etasje:
Bruksareal: 76 m².
Primærrom: 74 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Kjøkken, stue, bad, gang

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Kjellernedgang

2. etasje:
Bruksareal: 76 m².
Primærrom: 75 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 
Gang, 4 soverom

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Trappeoppgang til mørkloft

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Areal: 71 136 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Car - port bygd inn mot boligens gavlvegg.
Yttervegger av trevirke, kledd med stående og liggende trekledning.
Saltak tekket med profilerte takplater. Fundamentert ned på støpt mur, jordgulv.

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på to etasjer pluss kjeller, opplyst oppsatt i 1959.
Boligen har grunnmur av betong og overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med
tømmermannskledning. Sperretak med saltakform, tekket med takplater

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.
Det foreligger en jordleieavtale som løper til 31.12.2027 på årlig leieinntekt på kr 20 000,-. Denne avtalen kan justeres etter 5 år, altså i 2023. Se vedlagt jordleieavtale for mer informasjon.

Oppvarming

Oppvarming med strøm og ved. Varmepumpe luft/ luft.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 13 604 pr. år Eiendomsskatt kr. 2 206,- Feiing kr. 1 500,- Vann (forutsatt 150 m³ i gjennomsnittforbruk) kr. 3 444,- Renovasjon kr. 4 794,- Slamanlegg kr. 1 660,-

Eiendomsskatt

Det er i Levanger kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 495 334 pr. 31.12.20

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Bestemmelser og retningslinjer, kommuneplanens arealdel
Vedtatt av Levanger kommunestyre den 13.04.2011, sak nr 18/11, med Id L2008018
Delareal 71 136 m, Arealbruk:
LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende

Odel

Det hviler odel på eiendommen. Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg odelen. Dersom odelsløsning benyttes iht. odelsloven § 40 heves avtalen mellom partene så snart ev. dom på odelsløsning foreligger. Kjøper kan i så tilfelle kreve erstattet eventuell differanse mellom kjøpesum og løsningssum fra selger. Selger holder av en odelsgaranti for perioden en odelsløsning evt kan rettes.

Konsesjon

Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeideog sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept, dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne.
Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 (1) nr. 1 - 4 eller § 9(2) - (4). I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtakelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1951/2144-1/67  Erklæring/avtale  
21.07.1951  Bestemmelse om kloakkledning
Vegvesenets betingelser vedtatt
 
1953/3388-2/67  Bestemmelse om vannrett  
29.09.1953  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:256 Bnr:40  

1953/4513-1/67  Best. om adkomstrett  
19.12.1953  Vegvesenets betingelser vedtatt
 
1956/120-1/67  Erklæring/avtale  
14.01.1956  Bestemmelse om felles vannverk/ledning.
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikkledninger
Eiendommen er tilknyttet privat avløp med septikkum.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til Sissel.asvoll@partners.no eller SMS: 40 62 99 61 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Mulelia 232, 7609, Levanger, Gnr. 256 bnr. 37 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

72-22-0004

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.