Vuku

Praktisk leilighet med 2 soverom i 1. etg. ved elva. 2 boder.

Bredingsberg 5C , 7660 Vuku

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Sissel Åsvoll
Sissel Åsvoll Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Leilighet / Borettslag
Primærrom 60 m²
Bruksareal 60 m²
Tomt 1 977 m² / Fellestomt
Etasje 1
Byggeår 1923
Gårdsnummer 139
Bruksnummer 7
Energimerking C
FINN.no 253868188
Sist endret 04.08.2022 14:53
Prisantydning 450 000,-
Totalpris 1 523 205,-
Fellesutgifter 6 885,-

Beregnet totalkostnad

450 000,- (Prisantydning) 1 065 223,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 1 515 223,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 7 982,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 523 205,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Leiligheten inneholder:
Bad, stue, kjøkken 2 soverom, vindfang

Standard

Opplysninger fra bygningssakkyndig:
Overflater innvendig:
Gulv: Parkett og flis.
Vegger: MDF- plater og flis
Himling: Takplater.

Taksert objekt er en leilighet i et bygg med flere enheter.
Taksert leilighet er på et plan og ligger i 1. etasje, bygget er
opplyst oppsatt i ca. 1923. Leiligheter etablert i 2013.
Av forhold registrert på befaringen nevnes:
- Avvik på våtrom.
- Normale brukslitasjer som må kunne forventes etter bruk
over noe tid.
- Kjøkkenet har behov for enkelte tiltak.
For detaljerte og øvrige opplysninger henvises til rapportens
enkeltpunkter.

Kjøkken

Kjøkken i leiligheten ligger åpent til med stue.
På gulv er det parkett, vegger har MDF- plater og i himling er det takplater.
Liten plate på vegg bak vask. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte
fronter. Laminat benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag i stål.
Avsatt plass til et kjøleskap. Integrerte hvitevarer ellers.
Mekanisk avtrekksvifte over kokeplass.

Bad

Badet i leiligheten ligger med tilkomst fra stue.
Rommet har gulv med gulvvarme. Gulv er belagt med flis, vegger har flis og
himling har takplater. Innredet med uttak til vaskemaskin, et gulvmontert wc,
en baderomsinnredning og et dusjhjørne med vendbare dusjdører.
Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Plastsluk i gulv.

Beliggenhet

Leiligheter med sentral beliggenhet i Vuku ca.: 15 km fra Verdal sentrum. I umiddelbar nærhet finnes, daglivare med post i butikk, Bærja kafè, skole, barnehage, friluftsområder og badeplasser.

Felleskostnader

Informasjon hentet fra foretningsfører:
Kr. 6 885 pr. mnd.

Ifølge vedlagt regnskap fra forretningsfører, inkluderer fellesutgiftene blant annet; forsikring, honorar styret/revisjon/forretningsfører, kommunale avgifter, andre driftskostnader mm

Felleskostnadene fordeles slik pr. mnd:
Felleskostnad renter kr. 1 096,-
Felleskostnad avdrag kr. 3 530,-
Felleskostnad driftsdel kr. 1 796,-
Tilleggsytelser: Tillegg elektroniske fellesavtaler kr. 463,-

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste fellesutgifter. Utgifter til strøm og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.

Andel fellesgjeld

Andel fellesgjeld kr. 1 065 223,- pr. 18.03.2022

Avdrag fellesgjeld

Avdrag fellesgjeld er kr.  pr. mnd og betales via felleskostnadene

Andel formue

Andel fellesformue kr. 86 755,- pr. 18.03.2022

Borettslag

Borettslag: Filialen Borettslag, Orgnr: 912260836

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning som dekker tap av felleskostnader.
Tinglyst legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.

Fellesgjeld / lånevilkår

Borettslagets totale fellesgjeld kr. 6 655 811,-.

Spesifikasjon av lån:

Lånenummer: 14634656410, Den Norske Stats Husbank
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 18.03.2022: 0.89% pa.
Antall terminer til innfrielse: 44
Saldo per 18.03.2022: 6 655 812
Andel av saldo: 1 065 224
Første termin: 30.06.2018Første avdrag: 30.12.2021 ( siste termin 31.12.2043 )
Flytende rente

Rentekostnader fellesgjeld

Rentekostnader fellesgjeld er kr. 1 096,- pr. mnd og betales via felleskostnadene

Forsikring

If Skadeforsikring Nuf Polisenummer: SP704062

Vedtekter / husordensregler

I følge vedtektene er det krav om styregodkjennelse av ny eier.
Vedtektene følger som vedlegg. Interessenter bes lese og sette seg inn i disse.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
Løse lyslister. Striper i front til oppvaskbenk. Løse sokler.
Ikke tettet mellom benkeplater og vegg. Skader i veggplater.
Slitasjer på kjøkkenbenk.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Det er avvik:
Rengjøring må utføres

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad 
Det er avvik:
Kanting og trapping i veggflis, fremstår noe ufagmesig. Utslag ved fuktsøk rundt avløp
til vaskemaskin og blandebatteri til dusj.
Ingen dokumentasjon foreligger på oppbygging av badet.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) Ingen dokumentasjon foreligger på
oppbygging av badet.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 
Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det
 foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".

Innvendig > Overflater 
Det er avvik:
Noe økende slitasje på parkettgulvet foran kjøkkeninnredning.
Skader i veggplater over kjøkkenbenk. Noen løse hjørnelister og gulvlist.
Fuktskadet veggplate i soverom mot kjøkken, tørt ved befaring.
Skjev kasse på soverom mot bad, gulvlist dekker ikke helt mot gulv.
En del hull i vegger etter tidligere oppheng, noe som må kunne forventes etter bruk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre

Innvendig > Innvendige dører 
Det er avvik:
En god del sår og striper på karmer og lister. Mangler terskel inn til et soverom, og skade i en
terskel.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.

Boligens areal

Primærrom: 60 kvm, Bruksareal: 60 kvm
Primærrom: 60 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Bad, stue, kjøkken 2 soverom, vindfang

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 1 977 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Ja / Nei

Byggemåte

Inspisert leilighet ligger i 2. etasje.
Inngangsdør via en felles utvendig trapp.
Utvendige fasader er kledd med stående trekledning

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedet for eiendommen den 02.09.2013. Følger vedlagt.

Oppvarming

Det er installert Luft til luft varmepumpe.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 340 117 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 224 419 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Reguleringsplan for Vuku sentrum, ikrafttredelse 31.10.2011 med ID 2011003
Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringskart med bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Offentlig via private stikkledninger

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til Sissel.asvoll@partners.no eller SMS: 40 62 99 61 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Det praktiseres ikke forkjøpsrett i borettslaget

Adresse og matrikkel

Bredingsberg 5C, 7660, Vuku, Gnr. 139 bnr. 7, andelsnr. 3 i Filialen Borettslag med orgnr. 912260836 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-22-0064

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.