Vuku

Inndalen - Velholdt enebolig med meget barnevennlig beliggenhet. Pent opparbeidet tomt.

Ando Indals veg 24 , 7660 Vuku

VISNINGER

17. august onsdag kl. 17:30-18:30

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Liv Kari Sand
Liv Kari Sand Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 100 m²
Bruksareal 120 m²
Tomt 935 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 3
Byggeår 1980
Gårdsnummer 235
Bruksnummer 58
Energimerking F
FINN.no 254714773
Sist endret 02.08.2022 14:09
Prisantydning 1 850 000,-
Totalpris 1 910 242,-

Beregnet totalkostnad

1 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 60 242,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 910 242,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Boligen inneholder følgende rom:
Bad, stue,kjøkken, gang, vaskerom, entré, 3 soverom, 4 boder

Standard

Opplysninger gitt av takstmann:

Taksert objekt er en bolig på en etasje, oppsatt i 1980. Boligen har grunnmur av støpt betong og overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med tømmermannskledning. Sperretak i saltaksform, tekket med profilerte takplater. Boligen har oppvarming med strøm, vedfyring og
varmepumpe. Bygningen er i stor grad i sin opprinnelige utførelse fra byggeår.

HOVEDKONKLUSJON: Vedlikeholdt eiendom. Enkelte bygningsdeler og overflater bærer preg av alder og bruksslitasje. Det må generelt påregnes kostnader vedr. oppgradering og oppussing. De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15-40 år.
Boligen er ikke varmeisolert ihht. dagens krav og spesifikasjoner.

Innvendig overflater:
Gulv- Belegg og laminat.
Vegger- Malte plater, MDF-panel,
våtromsplater og malt strie.
Himling- Malte himlingsplater.

For detaljerte og øvrige opplysninger henvises til rapportens enkeltpunkter. Oppgitte årstall må betraktes som omtrentlige.

Av forhold registrert på befaringen nevnes:
- Vaskerom har passert forventet levetid.
- Vann i krypkjeller.
- Avløpsrør har synlig brekkasje.

Av større påkostninger utført de senere årene nevnes:
- Taktekking fra 2018.
- Nedløp og takrenner fra 2018.
- Platting ved hovedinngang fra 2016.
- Skiftet kledning på på Sør og Øst-vegg i 2018.
- Boligen er utvendig malt i 2018.
- Ytterdør fra 2018.
- Varmepumpe fra 2020.
- Peisovn fra 2018.
- Innvendige fra dører 2018.
- Veranda ved stue fra 2020.
- Kjøkken er opplyst fra 2018.
- Fleste innvendige overflater er pusset opp i nyere tid.

Kjøkken

Kjøkken er opplyst fra 2018.
På gulv er det laminat, vegger har MDF-panel og i himling er det malte plater.
Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter.
Heltre benkeplater med nedfelt oppvaskbeslag i stål
Integrert komfyrtopp, stekeovn, oppvaskmaskin, kjøleskap og fryseskap.
Mekanisk avtrekksvifte over kokeplass.

Bad

Badet er opplyst pusset opp i 2018 med nye våtromsplater og gulvbelegg.
Rommet har gulvvarme. Gulv er belagt med belegg, vegger har våtromsplater
og himling har malte plater. Innredet med dusjkabinett og gulvmontert wc
Mekanisk avtrekk med tilluftspalte i dør. Plastsluk i gulv.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Gulvbelegget er opplyst lagt på dugnad av faglært. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse. Det ble på befaring ikke avdekket noen avvik på gulvbelegg.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i et etablert boligfelt i Inndalen. Ca. 17 km. til Verdal sentrum med offentlige kontorer, banker, forretninger, jernbane, etc.

Kort veg til barnehage, grendehus, skiløype, idrettsplass / fotballbane og naturskjønne omgivelser. Et eldorado for barnefamilier.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Frende

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3

Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Krypkjeller har en uavklart situasjon, konstruksjon med skadepotensiale Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Det er manglende fuktsperre på bakken. Piggmålinger i stubbloftgulv viser verdier opp mot 20,5% %.  Dette betraktes som fuktig trevirke.
Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i vektprosent. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Vaskerommet har passert forventet levetid. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Det er avvik: Avløpsrør i krypkjeller har synlig brekkasje. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.

Det er registrert symptom på fuktskader i konstruksjonen. Det er registret svertesopp, fuktmerker og stedvis råte i undertak. Det ble på befaring ikke målt skadelige fuktverdier i undertak. Stedvis manglende isolasjon.

Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Vinduer fra byggeår har harde og overmalte pakninger.

Det er påvist andre avvik: Dørene har slitte og harde pakninger. Dørblad er noe slitt ved katteluke. Merkbar trekk fra balkongdør på stue. Enkelte avskallinger er observert.

Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Lokale skjevheter og knirk er registrert.

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Sotluke er noe løs.

Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l. Det er påvist andre avvik: Det er observert at boligens eldre innvendige dører har slarke i dørvridere, en del sår/ hakk samt brekkasje i dørblad.

Vannledninger : Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Avløpsrør : Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Sikringsskap med skrusikringer og strømmåler.

Det er utifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.

Innsiden av grunnmuren har misfarging.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbar tiltak:

Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
- Utført arbeid på våtrom.  La plater og gulv privat av faglært. Byggmester Skavhaug (pkt 2.)
- Lagt opp kraner ute og vannmåler. Kulstad VVS (pkt 4.)
- Dårlig drenert/fjelltomt (pkt 5.)
- Satt på nye kontakter etter oppmaling. Egeninnsats. (pkt 13.)

Boligens areal

Primærrom: 100 kvm, Bruksareal: 120 kvm

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Bad, stue,kjøkken, gang, vaskerom, entré og 3 soverom

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: 4 boder

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 935 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på en etasje, oppsatt i 1980.
Boligen har grunnmur av støpt betong og overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med
tømmermannskledning. Sperretak i saltaksform, tekket med profilerte takplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 30.10.1980 for eiendommen. Dokumentet følger vedlagt. I saker hvor det foreligger midlertidig brukstillatelse datert før 01.01.1998, vil det ikke bli utstedt ferdigattest.

Det er avvik mellom byggemeldte tegninger og dagens bruk: Toalettrom er endret til bod. Kjøper bærer selv ansvaret for å søke om godkjenning, og eventuelt utføre nødvendige arbeider vedrørende dette.

Etter gjennomgang i Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på garasjen. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Boligen har oppvarming med strøm, vedfyring og varmepumpe.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 17 965,25 pr. år Eiendomsskatt kr. 2 550,- Feiing kr. 500,- Vann akonto kr. 2 681,50 Vann fastgebyr kr. 1 250,- Avløp akonto kr. 4 843,75 Avløp fastgebyr kr. 1 250,- Renovasjon kr. 4890
Eiendommen har vannmåler. Kommunale avgifter avhenger av forbruk og kan variere fra en termin til en annen. Avgift for vann og avløp er opplyst forutsatt gjennomsnittsforbruk på 151 m3

Eiendomsskatt

Det er i Verdal kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 429 684 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 546 862 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Reguleringsbestemmelser for Garnes, ikrafttredelse 16.02.1984. Id 198400
Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringskart med bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1979/11898-2/67  Rettigheter iflg. skjøte  
23.11.1979  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

Vei/vann/avløp

Offentlig via private stikkledninger

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til liv.kari.sand@partners.no eller SMS: 94 79 05 89 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Ando Indals veg 24, 7660, Vuku, Gnr. 235 bnr. 58 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-22-0074

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.