Melan / Verdal

Sjarmerende og praktisk halvpart av tomannsbolig på et plan med barnevennlig beliggenhet.

Torgils gate 5 , 7654 Verdal

Type / Eierform Tomannsbolig / Selveier
Primærrom 57 m²
Bruksareal 57 m²
Tomt 519 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 2
Byggeår 1984
Gårdsnummer 16
Bruksnummer 283
Energimerking F
FINN.no 263190725
Sist endret 11.08.2022 14:57
Prisantydning 1 390 000,-
Totalpris 1 438 742,-

Beregnet totalkostnad

1 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 48 742,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 438 742,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Boligen inneholder:
Stue, kjøkken, bad, gang, 2 soverom.

Det er i tillegg oppført et uthus i hagen.

Standard

Praktisk og pen bolig med alt på et plan.

Innvendige overflater: .
Gulv- Laminat og belegg.
Vegger- MDF- plater, malt panel og våtromsplater.
Himling- Malt panel, MDF- panel og takplater.

Kjøkken

Kjøkken ligger åpent til med stue.
På gulv er det laminat, vegger har MDF- plater og i himling er det takplater.
Kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter.
Laminat benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag i stål.
Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin og komfyr.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Det er avvik:
Løst avtrekk inn på viften.

Bad

Badet er opplyst pusset opp i 2010, eldre
belegg og noen eldre sanitære installasjoner. Veggplater og kabinett er skiftet.
Rommet har gulv med gulvvarme. Gulv er belagt med belegg, vegger har
våtromsplater og himling har takplater. Innredet med et gulvmontert wc, VVB, en
enkel servant og et dusjkabinett. Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør.

Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 
Det er påvist utette rørgjennomføringer i våtsone.
Ikke tett belegg, utett våtrom. Ingen synlig sluk under kabinett og ukjent
oppbygging, avløp gjennom gulv. Åpent og utett belegg rundt gjennomføringen.
Videre går det et kobberrør gjennom gulvet under kabinett, leder til avløp fra bereder.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad 
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen),
løsningen eller byggematerialet er uegnet Vindu er plassert i våtsone.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 
Det er avvik:
Misfarging av belegg, trolig etter gulvvarme. Mangelfult fall på gulv,
motfall fra ca. midt på gulvet og mot døren. Manglende ovverrenningshøyde.

Beliggenhet

Boligeiendom beliggende på veletablert og attraktivt og barnevennlig boligområde på Melan. Gangavstand til Verdal sentrum. Svømmehall, barnehage, barne- og ungdomskole er i umiddelbar nærhet.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Eika

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt:

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering
utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone

Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Se kommentar fra punkt kryperom.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Sikringsskap er plassert på et soverom. Inneholder i all hovedsak skrusikringer.
Måler i skap.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Taktekking 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Tekking virker og være over 25 år.

Utvendig > Nedløp og beslag 
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten
av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er oppbrukt. Økende påkjenninger med
rustdannelser på renner mot byggets bakside.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er avvik:
Utvendige omramningsbord er satt helt ned på beslag, reduserer levetiden.
Registert manglende bruk av smådyrsperre. Ihht. registreringer er det ikke krysslektet bak
kledning. Redusert lufting.

Utvendig > Vinduer 
Det er avvik:
Aldrende vinduer. Noe avskallinger, overmalte pakninger.
Vindu på kjøkken er noe vanskelig og åpne/ lukke.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Sotluke er vanskelig og lukke. Ikke fylt opp i bunn av pipen med egnet masse.
Noe riss i pipeløpet. Ikke tilstrekkelig tettet rundt røykrøret fra ovn.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Montering av kobberrør virker og være noe
ufagmessig utført. Løse strekk, skjevheter i rørføringer.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank 
Det er avvik:
Forventet levetid er 15-20 år.

Tomteforhold > Byggegrunn 
Det er avvik:
Skjevheter målt i bygget.

Tomteforhold > Drenering 
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Evt. drenering har en alder på 38 år.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Det er avvik:
Det er kledd igjen rundt bygget mellom terreng og yttervegger.
Dels med trebord og dels med tørrstablet stein og leca. Forsøkt brukt mørtel i enkelte områder. Det er ingen tilrettelagt inngang til kryperommet, via bilder er det registrert organisk materiale liggende på terrenget. Ingen plast utlagt. Lav høyde mellom stubbloftet og terrenget. Innvendige målinger viser en skjevhet opp mot 40mm.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger 
Det er avvik:
Alder over 25 år er oppnådd. Over halvparten av forventet levetid er oppbrukt.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, kun faglært.
Firmanavn: Prosjektpartner AS
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Oppussing av bad 2010.

Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Vet ikke. Det er rettet på en pillar som seg noe, vet ikke hvilket firma som ordnet dette.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun faglært.
Firmanavn: Elman AS
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Utbedring av sikringsskap 2016.

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja. El kontroll NTE nett 2019.

Boligens areal

Primærrom: 57 kvm, Bruksareal: 57 kvm

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Stue, kjøkken, bad, gang, 2 soverom

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 519 kvm, Eierform: Eiet tomt Terrengforholdene rundt boligen er flat. Eiendommen har opparbeidet hage med plen og noe beplantning. Singelbelagt gårdsplass.

Garasje / Parkering

Gode parkeringsmuligheter på egen gårdsplass.

Byggemåte

Taksert objekt er en halvpart av en vertikaldelt tomannsbolig på en etasje, oppsatt i ca. 1984. Boligen er fundamentert på pilarer og overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med tømmermannskledning, liggende kledning på deler av fasader. Sperretak med saltakform, tekket med takplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med strøm og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Kommunale avgifter

Kr. 20 397 pr. år Eiendomsskatt kr. 1 486,- Feiing kr. 500,- Vann areal <150 m² kr. 4 066,25 Vann fastgebyr kr. 1 250,- Avløp areal <150 m² kr. 7 343,75 Avøp fastgebyr kr. 1 250,- Renovasjon kr. 4 501,-

Eiendomsskatt

Det er i Verdal kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 374 167 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 347 001 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Kommunedelplan Verdal by 2017-2030
Bestemmelser og retningslinjer, datert 02.01.2016, sist revidert iht. mindre endring 21.09.2021.
Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den 29.05.2017, sak nr. 45/17.
Delareal 519 m Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Offentlig via private stikkledninger

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis. Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til Martine.Green@partners.no eller SMS: 46 87 38 88 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg..

Det gjøres oppmerksom på at det ikke foreligger byggegodkjente tegninger av boligen i kommunens arkiver. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt boligen faktisk er oppført i samsvar med byggegodkjente tegninger. Kjøper overtar ansvar og risiko vedrørende dette.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Torgils gate 5, 7654, Verdal, Gnr. 16 bnr. 283 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-22-0129

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.