Stormoen, Sul.

Trivelig hyttetun med hytte og anneks. Bilveg helt frem. Selveiet tomt.

Jamtlandsvegen 2829 , 7660 Vuku

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Liv Kari Sand
Liv Kari Sand Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 78 m²
Bruksareal 78 m²
Tomt 895 m² / Eiet tomt
Soverom 2
Byggeår 1976
Gårdsnummer 225
Bruksnummer 28
Energimerking G
FINN.no 266063848
Sist endret 07.12.2022 11:38
Prisantydning 770 000,-
Totalpris 800 492,-

Beregnet totalkostnad

770 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 770 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 30 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 800 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Hytta inneholder følgende rom:
Kjøkken, stue, 2 soverom, stellerom/vask, entre og wc.

 I tillegg er det eget anneks som inneholder: kjøkken, soverom og stue.

Standard

Greit vedlikeholdt eiendom, men enkelte bygningsdeler og overflater bærer preg av alder og brukstillatelse, og må påregnes oppgradert.

Innvendig overflater:
Gulv-Lakkert tre-gulv, malt tre-gulv, belegg, laminat.
Vegger- Malt panel, panel.
Himling- Panel, malt panel.

For detaljert og øvrige opplysninger henvises det til de enkelte punkter i tilstandsrapport.

Kjøkken

Kjøkkenet har malt tre-gulv, malt panel på vegger og malt panel i himling. Innredning med malte fronter, laminat benkeplater og nedfelt stål oppvaskbeslag. Avsatt plass til komfyr. Mekanisk avtrekk over stekesonen. Det er ikke innlagt vann i fritidsboligen, avløp fra vask ut i terreng.

Beliggenhet

Fritidsbolig beliggende i Stormoen, Sul i Verdal kommune.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:
Utvendig > Nedløp og beslag. Takrenner/nedløp har store lekkasjer. Takrenner mot nord er tatt av snøras. Avflassing på pipebeslag.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Ingen ventilering utover åpning av vindu. Kostnadsestimat : Under 10 000.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
Utvendig > Taktekking - 2
Taktekking er falnet i farge. Taktekking er kort ligger inne på spillblikk.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det ble registrert sverresopp i kledning. Fuktpåkjent eldre kledning. Malingsavflassing. Råte i kledning mot nord.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Skjevheter i takkonstruksjon på tilbygg mot nord registrert.

Utvendig > Vinduer
Ved fritidsboligens eldre vinduer ble det registrert fuktpåkjente vinduer med malingsavflassing. Et vindu mot sør med løs list på vinduet.

Utvendig > Dører
Det ble registrert at døra er utett. Døra tar i terskel. Ingen pakninger på døra. Slarke i låsekassen.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det ble registrert slitt spaltegulv og malingsavflassing på rekkverk. Rekkverk er lavt. Store åpninger mellom rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble registrert høydeforskjell på gulv i soverom. Det anmerkes at deler av etasjeskille ikke lot seg inspisere grunnet manglende adkomst til krypekjeller / blindkjeller. Adkomst anbefales etablert og løpende observasjon anbefales.

Innvendig > Innvendige dører
Det ble registret kloremerker på en dør. Enkelte dører er vanskelig å stenge.

Innvendig > Andre innvendige forhold
Det ble registrert tett rørgjennomføring i gulv.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Generell aldersslitasje på kjøkkenet

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Det er ingen avtrekks eller tillufts mulighet fra toalettrommet. Dette er uheldig med tanke på luftutskiftingen på rommet. Manglende avtrekksmulighet kan føre til kondens og fuktproblemer på. Det er ikke tilstrekkelig å sett opp dør for kortere utlufting av våtrommet da det er nødvendig med en
kontinuerlig utlufting av slike rom.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap etablert på soverom. Skapet inneholder skrusikringer og nystrømmåler. Det er installert ny strømmåler i fritidsboligen. De nye målerne registrerer strømforbruket hver time og sender informasjonen automatisk til nettselskapet. Strømmåleren ble etablert i 2018.

Tomteforhold > Byggegrunn
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Sprekker i grunnmur mot nord vest.

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det ble registrert sprekk i grunnmur/ringmur mot nord vest. Skjevheter i pilarer på tilbygg.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
Innvendig > Krypkjeller
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank

For fullstendig og detaljert informasjon. Se vedlagt tilstandsrapport i prospekt.

Branntilsyn

Avvik eller anmerkninger som er registrert:
Anm.: Takstige mangler.
Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget, ref. forskrift om brannforebygging § 6. Dette vil nå settes som en anmerkning slik at eier er klar over kravet
Anm.: Stein i brennkammer er noe ødelagt, ildstedet oppfyller ikke lenger kravet for typegodkjenning. Dette må følges med.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
Pkt. 12: Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
"Ja, kun faglært. By bygg. Tak og vegg."

Pkt. 14: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Ja. El tilsynet"

Pkt. 20:Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel eller lignende?
"Ja."

Pkt. 20.1: Hvis ja, er rommene som benyttes til ovennevnte godkjent til beboelse (rom til varig opphold) av bygningsmyndighetene?
"Ja. Anneks."

Fullstendig utfylt og detaljert egenerklæring ligger vedlagt prospekt.

Boligens areal

Primærrom: 78 kvm, Bruksareal: 78 kvm

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Stue, kjøkken og soverom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Areal: 895 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Parkering på egen eiendom. Ingen garasje.

Byggemåte

Fritidsbolig er oppført i en etasjer over blind og krypkjeller. Grunnmur/ringmuren er oppført i plasstøpt betong og på pilarer av betong. Veggkonstruksjon er oppført av trekonstruksjon og er kledd med stående kledning. Taket er et saltak og er tekket med profilerte plater av metall.
Vindu med 2-lags glass.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med strøm og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Kommunale avgifter

Kr. 3 954 pr. år Eiendomsskatt kr. 1 344,- Feiing kr. 500,- Renovasjon kr. 680,- og kr. 1 430,- ( 2 hytter på samme gnr./bnr.)

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 46 585 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.

Offentlige planer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER, kommuneplanens arealdel
Vedtatt av Verdal kommunestyre den 26.04.2011, sak nr. 34/11. Id 2008008
Delareal 895 m Arealbruk
LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende

Kommunedelplan under arbeid:
Id: 2022001
Status: Planlegging igangsatt.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Eiendommen er ikke tilkoblet offentlig vann og avløp. Offentlig vei.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 79 05 89 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Det gjøres opperksom på at byggegodkjente tegninger ikke stemmer med dagens bruk av hytta. Dette gjelder hele planet på hytta. Se vedlagte byggemeldte tegninger, samt dagens plantegning. Kjøper overtar alt snavr og risiko vedrørende dette.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Jamtlandsvegen 2829, 7660, Vuku, Gnr. 225 bnr. 28 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-22-0131

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.