Nestvold.

Lekker 4-roms endeleilighet, fint beliggende i 2.etg. Meget gode solforhold fra vestvendt terrasse. Biloppstillingsplass

Tord Folesons gate 28A , 7654 Verdal

VISNINGER

18. august torsdag kl. 18:00-19:00

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Kristen Fostad
Kristen Fostad Eiendomsmegler
Liv Kari Sand
Liv Kari Sand Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Leilighet / Borettslag
Primærrom 86 m²
Bruksareal 91 m²
Soverom 3
Etasje 2
Byggeår 2020
Gårdsnummer 16
Bruksnummer 340
Energimerking C
FINN.no 267932440
Sist endret 15.08.2022 10:24
Prisantydning 1 290 000,-
Totalpris 3 993 516,-
Fellesutgifter 8 410,-

Beregnet totalkostnad

1 290 000,- (Prisantydning) 2 695 534,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 3 985 534,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 7 982,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 993 516,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Leiligheten inneholder følgende rom:
Bad, 3. stk soverom, gang, stue/ kjøkken og bod.

Kjøkken

Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter. Laminat benkeplater med nedfelt oppvaskbeslag i stål. Avsatt plass og opplegg for et kjøleskap. Integrerte hvitevarer.

Bad

Badet er fra byggeåret. Rommet har gulv med gulvvarme. Gulv er belagt med flis, vegger har flis og himling har malte plater. Innredet med et vegghengt wc, en baderomsinnredning, uttak til vaskemaskin og et dusjhjørne. Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Plastsluk i gulv.

Beliggenhet

Nestvold ligger mellom Melan og Ydsedalen, kun 1 km fra sentrum. Selv om området ligger sentralt, får man en følelse av at man bor landlig til. Det er nettopp dette som gjør Nestvold så attraktivt.

Fra din nye bolig på Nestvold har du turstier rett utenfør døren. Enten du vil på kafé på Verdalsøra, til Trones for å spille golf eller rett og slett bare nyte hverdagen i din nye bolig er dette et område for deg.

Gode solforhold med vestvendte takoverbygd terrasse.

Felleskostnader

8 410 pr. mnd.

Felleskostander: Kr. 1 002,-
Renter på fellesgjeld: kr. 5 620,-
Fellesutgifter: Kr. 1 389,-
TV/ internett: Kr. 399,-

I henhold til opplysninger fra forretningsfrer dekker fellesutgiftene blant annet; kommunale avgifter, div vedlikehold, styrehonorar, forsikring (bygget), TV/ internett, kontigenter m.m.

Felleskostnader etter avdragsfri periode

Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 01.12.2035 utgjøre ca kr 6 301,00 per måned for denne boligen. Total felleskostnad etter avdragsfri periode vil da være kr. 14 711,-. ut ifra dagens lånebetingelser.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste fellesutgifter. Utgifter til strøm og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.

Andel fellesgjeld

Andel fellesgeld pr. 29.07.22 er kr. 2 695 534,-

Avdrag fellesgjeld

Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 01.12.2035 utgjøre ca kr 6 301,00 per måned for denne boligen.

Andel formue

Andel formue pr. 29.07.22 er kr. 43 618,-

Borettslag

Borettslag: Nestvoldjordet Borettslag, Orgnr: 924765437

Det gjøres oppmerksom på at det er pliktig medlemsskap i borettslaget. Kr. 600 pr. år.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Borettslaget er ikke tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnad.

Ingen IN- ordning.

Fellesgjeld / lånevilkår

44841543502, Aasen Sparebank
Annuitetslån, 12 terminer per år.
Rentesats per 29.07.2022: 2.7% pa.
Antall terminer til innfrielse: 460
Saldo per 29.07.2022: 40 763 798
Andel av saldo: 2 695 534
Første termin: 01.11.2020Neste avdrag: 01.12.2035 ( siste termin 01.11.2060 )
Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 01.12.2035
utgjøre ca kr 6 301,00 per måned for denne boligen

Rentekostnader fellesgjeld

Rentekostnad pr. 29.07.22 er kr. 5 620,-.

Vedtekter / husordensregler

Vedtektene og husordensreglene følger som vedlegg.

Husdyrhold

Det er forbudt å holde dyr i borettslaget. Selv om det er et forbud mot dyrehold, kan brukeren av boligen søke styrets godkjennelse til det. Dersom gode grunner taler for dyreholdet, og det ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen, vil søknaden bli innvilget. Beboere som holder dyr skal sørge for at det ikke sjenerer noen, eller etterlater ekskre- menter på borettslagets område. Det er kun tillatt med ett dyr pr. leilighet.

Se pkt. 6 i husordenreglene vedlagt prospekt.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
Pkt. 12: Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
"ja. Grande. Utetthet på tak."

Boligens areal

Primærrom: 86 kvm, Bruksareal: 91 kvm

Følgende rom er oppgitt som primærrom: Bad, 3. stk soverom gang og stue/ kjøkken.


Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Eierform: Fellestomt

Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Biloppstillingsplass.

Byggemåte

På eiendommen ligger et leilighetsbygg over to etasjer. Leiligheten er en endeseksjon i 2. etasje. Hovedinngang fra bakkeplan via et hellebelagt uteområde, utgang til en balkong via en balkongdør på stue. Bygget har liggende bordkledning på utvendig fasader.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 15.10.2020.

Adgang til utleie

Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Oppvarming

Oppvarming med strøm.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 754 494 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 716 177 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til boligbebyggelse- blokkbebyggelse. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.
Plankart med reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Offentlige planer

Reguleringsplan, Nestvoldjordet.
Plan id: 2012012.
Ikraftredelse: 29.05.2017.
Delareal 33 m²
RPHensynsonenavn H190_2
RPSikring Andre sikringssoner
Delareal 791 m²
Formål Boligbebyggelse-blokkbebyggelse
Feltnavn BBB3
Delareal 90 m²
Formål Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse
Feltnavn BG3

Kommunedelplan Verdal by 2017-2030
Plan id: 2013011
Ikrafttredelse 29.05.2017.
Delareal 881 m²
Arealbruk Boligbebyggelse,Framtidig
Områdenavn B5

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Andel i realsameie
2021/1033687-1/200  Opprettelse av realsameie  
24.08.2021 21:00 
Denne matrikkelenhet har andel i: 
Knr:5038 Gnr:16 Bnr:336  18/121 
 
2021/1033687-1/200  Opprettelse av realsameie  
24.08.2021 21:00 
Denne matrikkelenhet har andel i: 
Knr:5038 Gnr:16 Bnr:341  18/121 
 
1901/900131-1/67  Skjønn  
16.03.1901 
Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1905/900379-1/67  Skjønn  
16.11.1905 
 Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1905/900380-1/67  Erklæring/avtale  
16.12.1905 
Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1942/1151-1/67  Erklæring/avtale  
14.07.1942 
Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/stikkrenner m.m.
NSBs betingelser vedtas
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1964/5453-1/67  Erklæring/avtale  
08.10.1964 
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1965/5242-3/67  Skjønn  
02.11.1965 
Grensegangssak
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1970/922-1/67  Jordskifte  
11.02.1970 
Grensegangssak
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Offentlig, via private stikkledninger.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til liv.kari.sand@partners.no eller SMS: 94 79 05 89 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig.

Adresse og matrikkel

Tord Folesons gate 28A, 7654, Verdal, Gnr. 16 bnr. 340, andelsnr. 13 i Nestvoldjordet Borettslag med orgnr. 924765437 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-22-0180

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.