Roan / Brandsøy

Koselig fritidseiendom beliggende i naturskjønne omgivelser med fantastisk utsikt utover sjøen

Brandsøyveien 114 , 7180 Roan

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 45 m²
Bruksareal 48 m²
Tomt 877 m² / Eiet tomt
Byggeår 1980
Gårdsnummer 169
Bruksnummer 39
Energimerking F
FINN.no 274750445
Sist endret 09.11.2022 08:56
Prisantydning 1 190 000,-
Totalpris 1 230 992,-

Beregnet totalkostnad

1 190 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 29 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 190 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 40 992,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 230 992,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Hytta inneholder:
Bad, stue, kjøkken, gang, 2 soverom og bod.

Ved hytten ligger et anneks på 8 m².

Naustet like ved hytta medfølger. I følge selger trenger naustet vesentlig restaurering. I naustet ligger nye takplater, 13 fot båt og 5HK Mariner motor som kan medfølge i handelen.

Standard

Overflater innvendig:
Gulv- Lakkert furugulv.
Vegger- Panel.
Himling- Panel.

Oppgraderinger i flg rapporten:
- Kledning fra 2007.
- Taktekking fra 2007.
- Bad fra 2007.
- Terrasse fra 2008.
- Utvendig malt i nyere tid.

Kjøkken

Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Laminat benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag. ( Det er ikke etablert vann inn til kjøkkenet). Avsatt plass for koketopp og et kjøleskap.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Kun ventiler i yttervegg.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Anlegget har redusert vanntrykk.
Anlegget er ikke isolert og utsatt for frost, anlegget er kun ment til sommerbruk.
Opplyses om at vanntank er plassert på naboeiendom, denne må flyttes da eier av nabotomt ikke tillater dagens plassering.

Bad

Badet er opplyst fra 2007. Gulv er belagt med belegg, vegger har våtromstapet og himling har folierte takplater. Innredet med fortenningstoalett, varmtvannstank og dusjhjørne. Mekanisk avtrekk via toalett, ingen tilluft. Plastsluk i gulv.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Våtrom > Overflater Gulv > Bad 
Det er mulighet for at det kan forekomme
vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på idylliske Brandsøya i Roan. Fantastisk utsikt over sjøen med gode solforhold.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker. Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Sparebank 1 SMN Polisenummer: 5043246/37

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Utvendig > Vinduer 
Det er avvik:
På enkelte vinduer så er utvendige omrammingsbord er satt helt ned på beslag, skadeutsatt løsning med fare for fuktopptrekk og påfølgende råteskader. Det er observert svellinger på enkelte vindusforinger. Vindu med koblet glass på soverom er værslitt med fuktmerker i karmer.

Utvendig > Dører 
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.

Innvendig > Krypkjeller 
Det er avvik:
Det er manglende fuktsperre på bakken.
Det er observert fuktmerker på stubbloftplate under kjøkken.
Det ble ikke målt skadelige fuktverdier.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Anlegget har redusert vanntrykk.
Anlegget er ikke isolert og utsatt for frost, anlegget er kun ment til sommerbruk. Opplyses om at vanntank er plassert på naboeiendom, denne må flyttes da eier av nabotomt
ikke tillater dagens plassering.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Anbefaler en utvidet el-kontroll.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Kun ventiler i yttervegg.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Anlegget har redusert vanntrykk.
Anlegget er ikke isolert og utsatt for frost, anlegget er kun ment til sommerbruk. Opplyses om at vanntank er plassert på naboeiendom, denne må flyttes da eier av nabotomt ikke tillater dagens plassering.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats.
Firmanavn Øverdal og Bye byggservice A/S
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Legging av gulvbelegg ca. 2007

Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
Nei. Kun sommervann og forbrenningstoalett

Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av ufaglært / egeninnstats.
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Bygget ny terasse rundt hytta i 2007-2008.

Boligens areal

Bruksareal: 48 m².
Primærrom: 45 m².
Sekundærrom: 3 ²

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Bad, stue, kjøkken, gang, 2 soverom

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Bod

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 877 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Det er tinglyst parkeringsplass for eiendommen på gnr. 169, bnr.7. Se kart vedlagt i salgsoppgave for merket parkering.

Byggemåte

Taksert objekt er en fritidsbolig med anneks, oppsatt i 1980 og tilbygget i 2007. Hytten har grunnmur av betong og overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med tømmermannskledning. Sperretak med saltakform, tekket med Decra.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Hytten har elektrisk oppvarming og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F

Kommunale avgifter

Kr. 1 843,76 pr. år Feiing kr. 300,- Renovasjon kr. 1 543,76

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 239 505 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

KOMMUNEPLANENS AREALDEL
ROAN KOMMUNE 2019-2030
Vedtatt av Roan kommunestyre 20.06.19, sak 49/19

Eiendommen ligger i område avsatt til fritidsbebyggelse.

Naustet ligger i LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområder) i henhold til kommunedelplan. Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen.

Det er fremmet forslag om fortetting i området, og interessenter må ta høyde for at det kan komme opp flere fritidsboliger i området.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

2017/712790-1/200  Bestemmelse om vannledning  
03.07.2017 21:00 rettighetshaver:Knr:5058 Gnr:169 Bnr:46  

2017/712790-2/200  Bestemmelse om kloakkledning  
03.07.2017 21:00  rettighetshaver:Knr:5058 Gnr:169 Bnr:46

Vei/vann/avløp

Ikke tilkoblet vann og avløp.
Fra hovedveg til parkering er det privat veg.

Forbrenningstoalett cinderella.
Vann må medbringes til hytta. Utvendig vanntank som kan fylles opp. Denne er koblet opp mot badet i boligen. Opplyses om at vanntank er plassert på naboeiendommen, og denne må flyttes da eier av nabotomt ikke tillater dagens plassering. Kjøper overtar ansvar og risiko vedrørende dette.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 46 87 38 88 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av boligen. Planløsning er vesentlig omgjort. Der det opprinnelig var "2 soverom, bod og tørrkl." er det i dag et soverom, gang og bad. Opprinnelig gang og deler av kjøkken er tatt i bruk som soverom, det er også tilbygd en bod. Tilbygg er ikke byggesøkt og det er ikke søkt bruksendring av rommene. Kjøper påtar seg risikoen for både fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.

Anneks/uthus er oppført over tomtegrensen, og en liten del av annekset står på naboeiendommen med gnr. 169, bnr. 46. Kjøper overtar ansvar og risiko vedrørende dette.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Brandsøyveien 114, 7180, Roan, Gnr. 169 bnr. 39 i Åfjord kommune

Oppdragsnummer

72-22-0182

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.