Verdal / Brauta

3-roms leilighet i 1.etg med gode kvaliteter på Brauta i Vinne. Vestvendt veranda.

Tømmermannsvegen 14A , 7657 Verdal

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM

NABOLAGSPROFIL

86%

eier sin egen bolig

62%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

80%

har bolig på over 120 kvm

8%

av boligene er nyere enn 20 år

39%

er barnefamilier

Type / Eierform Leilighet / Borettslag
Primærrom 72 m²
Bruksareal 75 m²
Tomt 848 m² / Fellestomt
Oppholdsrom 1
Soverom 2
Etasje 1
Byggeår 2021
Gårdsnummer 283
Bruksnummer 192
Energimerking C
FINN.no 275722705
Sist endret 17.08.2023 10:27
Prisantydning 1 160 000,-
Totalpris 3 744 598,-
Fellesutgifter 12 132,-

Beregnet totalkostnad

1 160 000,- (Prisantydning) 2 576 616,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 3 736 616,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 7 982,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 744 598,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Boligen inneholder:
Gang, 2 soverom, stue, kjøkken, bad, bod/tekn.rom

Standard

Lekker og praktisk 3-roms leilighet med alt på ett plan.

Overflater innvendig:
Gulv- laminat og belegg.
Vegger- Malt gips og våtromsplater.
Himling- Malte gips.

Beliggenhet

Leiligheten ligger fint til i Brauta, mellom Verdal sentrum og Vinne. Dette er et rolig og veletablert boligområde med kort avstand til både skole, barnehage, den flotte aktivitetsparken i Vinne, samt Boby`n kjøpesenter. Til Verdal sentrum er det ca 2,5 km.
Leiligheten ligger sør-vestvendt, så her har man gode solforhold på terrassen!

Felleskostnader

Kr. 12 132,- pr. mnd.
Ifølge vedlagt regnskap fra forretningsfører, inkluderer fellesutgiftene blant annet; forsikring, honorar styret/revisjon/forretningsfører, kommunale avgifter, andre driftskostnader mm

Felleskostnadene inkluderer:
Renter på fellesgjeld kr.7 515,-
Felleskostnader kr. 4 167,-
Tilleggsytelser: TV/Internett kr. 450,-

Felleskostnader etter avdragsfri periode

Avdrag fellesgjeld (totalkostnad etter avdragsfri periode): Første avdrag på fellesgjelden forfaller til betaling 12.02.2031. Ut i fra dagens lånebetingelser vil avdraget utgjøre ca. kr 7 373,-. Total felleskostnad vil etter første avdrag bli ca. kr 19 505,- ut i fra dagens betingelser.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste fellesutgifter. Utgifter til strøm og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.

Andel fellesgjeld

Kr. 2 576 616,- pr. 20.03.2023

Avdrag fellesgjeld

Avdrag fellesgjeld (totalkostnad etter avdragsfri periode): Første avdrag på fellesgjelden forfaller til betaling 12.02.2031. Ut i fra dagens lånebetingelser vil avdraget utgjøre ca. kr 7 373,-.

Andel formue

37 181

Borettslag

Borettslag: Tømmermannsvegen 14 borettslag, Orgnr: 927998424

Pliktig medlemskap i boligbyggelaget for alle eiere, men medeier må i tillegg betale årlig avgift.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning som dekker tap av felleskostnader.
Tinglyst legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.

Fellesgjeld / lånevilkår

Borettslagets totale fellesgjeld kr. 10 082 982,- pr. 20.03.2023

Spesifikasjon av lån:

Lånenummer: 14639512, Husbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 20.03.2023: 2.77% pa.
Antall terminer til innfrielse: 58
Saldo per 20.03.2023: 10 082 982
Andel av saldo: 2 576 616
Første termin: 12.08.2022Neste avdrag: 12.02.2031 ( siste termin 12.02.2052 )

Rentekostnader fellesgjeld

Kr. 7 515,- pr. 20.03.2023

Forsikring

If Skadeforsikring Nuf Polisenummer: SP0003748879

Vedtekter / husordensregler

I følge vedtektene er det krav om styregodkjennelse av ny eier.
Vedtektene følger som vedlegg. Interessenter bes sette seg inn i disse før eventuell budgivning.

Husdyrhold

Dyrehold er ikke tillatt iht. borettslagets vedtekter. Styret kan samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag?
Nei. Kan etableres.

Kjenner du til om sameie/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?
Ja. Lengde på avdragsfrihet uavklart.

Boligens areal

Primærrom: 72 kvm, Bruksareal: 75 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 75 m².
Primærrom: 75 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, 2 soverom, stue, kjøkken, bad, bod/tekn.rom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 848 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomten er fellesareal for borettslaget, opparbeidet med plen og asfalterte gangarealer og parkeringsplass.

Garasje / Parkering

Det følger parkeringsplass i carport. Gjesteparkering på felles tomt.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedet for eiendommen den 11.01.2022. Følger vedlagt.

Adgang til utleie

I henhold til Lov om borettslag § 5-5 kan man med godkjenning fra styret i borettslaget leie ut leiligheten til andre for opp til tre år dersom man har bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene.

Oppvarming

Varme i alle gulv. I tillegg til varmepumpe på stue/kjøkken.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C

Formuesverdi

Det gjøres oppmerksom på at det ikke var mulig å innhente formuesverdi. Kalkulator på Skatteetatens sider er derfor benyttet for en ca. verdi, kr. 670 553,-.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål.
Kommunedelplan Verdal by 2017-2030 er gjeldende for området.
Bestemmelser og retningslinjer, datert 02.01.2016, sist revidert iht. mindre endring 21.09.2021. Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den 29.05.2017, sak nr. 45/17.  Id 2013011

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Tinglyst i borettslagets eiendom:

1949/3255-2/67  Bestemmelse om gjerde  
 17.11.1949  Overført fra: 5038-283/35
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1954/1899-2/67  Bestemmelse om veg  
 05.06.1954 Overført fra: 5038-283/35
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1977/13464-3/67  Bestemmelse om vann/kloakk  
25.11.1977  Rettighetshaver:VERDAL KOMMUNE  
Org.nr: 938587418
Uteglemt registrert
Rettet etter tingl. §18
27.10.2020 Arkivref. 20/58227-1
Overført fra: 5038-283/35
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1977/13464-4/67  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler  
 25.11.1977  Rettighetshaver:VERDAL KOMMUNE  
Org.nr: 938587418
Uteglemt registrert
Rettet etter tingl. §18
27.10.2020 Arkivref. 20/58227-1
Overført fra: 5038-283/35
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1977/13464-5/67  Bestemmelse om vann/kloakk  
 25.11.1977  Uteglemt registrert
Rettet etter tingl. §18
27.10.2020 Arkivref. 20/58227-1
Overført fra: 5038-283/35
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Offentlig via private stikkledninger

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 46 87 38 88 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig

Adresse og matrikkel

Tømmermannsvegen 14A, 7657, Verdal, Gnr. 283 bnr. 192, andelsnr. 1 i Tømmermannsvegen 14 borettslag med orgnr. 927998424 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-22-0225

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.