Bringsåsen, Vera.

Trivelig og fin hytte beliggende skjermet til i Bringsåsen/Vera.

Bringsåsen 21 , 7660 Vuku

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Liv Kari Sand
Liv Kari Sand Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 65 m²
Bruksareal 65 m²
Oppholdsrom 1
Soverom 2
Byggeår 1995
Gårdsnummer 200
Bruksnummer 1
Energimerking F
FINN.no 276737266
Sist endret 09.11.2022 01:42
Prisantydning 840 000,-
Totalpris 872 842,-

Beregnet totalkostnad

840 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 840 000,-)) 600,- (Overføring av feste) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 32 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 872 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Hytta inneholder:
Stue, kjøkken, 2 soverom, enkelt dusjrom, innredet rom og vindfang.

Standard

Overflater innvendig:

Gulv- Malt tregulv og lakkert tregulv.
Vegger- Panel og malt panel.
Himling- Behandlet panel, rukledning og panel.

Kjøkken

Kjøkken i hytten er fra byggeåret, fronter er malt opp. Kjøkkeninnredning med heltre skrog og profilerte fronter i heltre. Heltre benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag. Enkelt avløp ut av hytten. Avsatt plass for komfyr på gass, gassflaske i oppvaskbenk.

Bad

Hytta har et enkelt dusjrom. Her kan man stelle seg etter en aktiv dag ute på fjellet.

Beliggenhet

Hytte beliggende i Verdal kommune i Vera, Bringsåsen.
Det er ca. 55-60 km til Verdal sentrum.
Etablert hyttefelt med spredt hyttebebyggelse. Adkomst via stikkvei fra hovedvei med låsbar bom. Parkering ved felles parkeringsplass, ca. 10-15 min. gange på dels klopplagt sti til hytten ved sommerstid.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter og festeavgift. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker. Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Selger opplyser også at de betaler kr. 1 950,- for bom og brøyting av vei.

Forsikring

Storebrand

Tilstandsgrader (TG2) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
 
Utvendig > Taktekking 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Skader i takplater ned mot gradrenne. Stedvis bulker i tekking og fargeforskjell.
Avskalling i gradrenne. Ufagmessig sammenkobling mellom tekking og
yttervegg over do og bod, synlig presenning opp på kledning. Lekkasje inn på doet.

Utvendig > Nedløp og beslag 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Mangler nedløp på tilbygd utebod. Skader i renner, med nedheng og motfall.
Mangler renne på mindre deler av hytten. Misfarging på spillblikk.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Ikke krysslektet bak kledning, redusert lufting. Knyttes usikkerhet til om det er klemlekt
over skjøter på vindsperre. Registrert områder uten smådyrsperre.
Stedvis lav høyde mellom terreng og terreng.

Utvendig > Vinduer 
Stedvis avskallinger.
Utvendige omramningsbord er satt helt ned på blikkbeslag, reduserer levetiden.

Utvendig > Dører 
Ikke innfelt blikkbeslag under terskel til dører. Ytterdøren tar noe i terskel/ karm.
Utett mellom dørblad og karm på ytterdør, synlig lysinnslipp. Påkjent balkongdør.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Merkbar høydeforskjell midt etter gulvet.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Manglende kontrollmulighet.

Innvendig > Innvendige dører 
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Normale slitasjer. Dør til do trenger mindre justering.

Innvendig > Andre innvendige forhold 
Fremstår som et utedo. Ikke sluttførte overflater og sammenkoblinger.
Synlig fukt i overgang gulv/ vegg. Ingen undertak, synlig tekking med plast mellom.

Tekniske installasjoner > Andre installasjoner 
Eldre anlegg, liten batteribank. Lav batterispenning.
Noe ufagmessig montert ledningsføringer. Løs ledning på doet.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Innvendige målinger av hytten viser en skjevhet på overkant 20 mm.
Registrert skjevheter i fundamenter under hytten. Lav høyde under hytten, tilstrekkelig kontroll er ikke
utført. Registrert noe nedheng i enkelte stubbloftsplater.

Kontruksjoner som ikke er undersøkt:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
Ihht. bilder tatt via en liten åpning inne på doet er følgende registrert over soverom og vindfang/tidligere bod. Plassbygde sperrer. Stedvis manglende isolering. Spor etter mus. Fuktmerker på sperrer. Ikke etablert godkjent undertak, brukt plastikk. Følgende er nevnt i egenerklæring: Liten lekkasje fra pipe ved snøsmelting. Drypper på gulv i baderom.

Innvendig > Andre innvendige forhold - 2

Tomteforhold > Byggegrunn

Fullstendig og detaljert tilstandsrapport ligger vedlagt i prospekt.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

6.   Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker,pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?
JA - Liten lekkasje fra pipe ved snøsmelting. Drypper på golv baderom.

7.   Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
JA -  En ujevnhet stuegolv

11. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
JA - Delvis defekt altandør

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
JA - Kun av ufaglært / egeninnsats
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Takoverbyggaltan. 2010. Hans Roger Dypdahl

Boligens areal

Primærrom: 65 kvm, Bruksareal: 65 kvm

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Stue, kjøkken, 3 soverom, enkelt dusjrom og vindfang.

Kommentar:
Do/ bod er ikke målbart areal og ikke medtatt i hyttens rombenevnelse. Soverom fra vindfang har himlingshøyde under 2,2 meter.


Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Eierform: Festet tomt.
Festeavgift: Kr. 2 300,-
Neste regulering av festeavgift: 2024. Reguleres i henhold til konsumprisindeks.
Bortfester: Værdalsbruket AS.
Bortfetser opplyser at det er mulighet å innløse tomten.

Parkering

Parkering ved felles parkeringsplass, ca. 10-15 min. Gange på dels klopplagt sti til hytten ved sommers tid.

Byggemåte

Hytte på en etasje.
Hytten er fundamentert ned på pilarer og har overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med tømmermannskledning. Sperretak med saltakform, tekket med takplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Kommunale avgifter

Kr. 3 133,99 pr. år Eiendomsskatt kr. 1 203,99 Feiing kr. 500,- Renovasjon kr. 1 430,-

Eiendomsskatt

Det er i Verdal kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 133 054 pr. 31.12.2020

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Reguleringsbestemmelser for hyttefelt Stortjern/Bringsåsen.
ID 1984011. Ikreafttredelse 03.09.1986.
Arealbruk: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1995/2801-2/67  Festekontrakt - vilkår  
03.04.1995  festetid: 80 år
ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 800
Kan overdras uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Ikke tilkoblet offentlig vei, vann og avløp

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Brannvesenet Midt IKS

Avvik eller anmerkninger som er registrert:
Avvik.: Det er ikke benyttet typegodkjent skorstein i fritidsboligen og avstandskrav er ikke tilfredsstillende. Vi anbefaler å bytte ut eksisterende røykrør med en typegodkjent stålskorstein, med helisolerte moduler i etasjeskiller og takoverføringer.

Anm.: Takstige mangler. Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget, ref. forskrift om brannforebygging § 6.

Anm.: Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at det finnes minst ett godkjent slokkeutstyr som kan brukes i alle rom. Avstanden mellom hver slokkeenhet bør ikke være mer enn 25 meter. Eksisterende slukkeutstyr er for gammelt og må byttes ut.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 79 05 89 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Det gjøres oppmerksom på at byggegodkjente tegninger ikke stemmer med dagens bruk. Tidligere bod ved hytte er bygd sammen med hytten i dag,
boden er nå et soverom. Endring fra s- rom til p- rom er søknadspliktig, det er ikke søkt om bruksendring.
Videre er det fasade endring. Tilbygd utedo og en utebod, ikke tegnet inn i byggemeldte tegninger.

Kjøper påtar seg evt. risiko både for fremtidig fortsatt bruk og evt. pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.


Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Bringsåsen 21, 7660, Vuku, Gnr. 200 bnr. 1 Fnr. 121 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-22-0237

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.