Verdal

Moderne leilighet beliggende i 3.etasje på Garpa. Lettvint og sentralt med lave felleskostnader pr. mnd!

Frydenlundgata 15 , 7650 Verdal

VISNINGER

5. desember mandag kl. 16:30-17:00

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM

NABOLAGSPROFIL

92%

eier sin egen bolig

100%

har bolig mellom 60-120 kvm

14%

er gift

17%

har høyskoleutdanning

45%

har inntekt over 200.000

Type / Eierform Leilighet / Borettslag
Primærrom 43 m²
Bruksareal 46 m²
Tomt 1 874 m² / Fellestomt
Oppholdsrom 1
Soverom 1
Etasje 3
Byggeår 1971
Gårdsnummer 19
Bruksnummer 573
Energimerking E
FINN.no 282172633
Sist endret 24.11.2022 13:16
Prisantydning 1 590 000,-
Totalpris 1 671 643,-
Fellesutgifter 3 384,-

Beregnet totalkostnad

1 590 000,- (Prisantydning) 73 661,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 1 663 661,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 7 982,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 671 643,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Leiligheten ligger fint til i 3.etasje i et trivelig og veldrevet borettslag på Garpa med egen veranda med utsikt til omkringliggende bebyggelse.

Boligen inneholder:
Bad, stue, kjøkken, sovealkove, bod

Standard

Boligen fremstår som lys og moderne med tidsriktige løsninger.

Overfølger innvendig:
Gulv: Parkett og flis.
Vegger: Flis, malt panel og malte slettvegger av plater og mur.
Himlinger: Malt sletthimlinger av plater og støpt dekke.

Kjøkken

Kjøkken i leiligheten er opplyst fra 2019.
Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter.
Heltre benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag av type Blanco.
Integrerte hvitevarer.

Bad

Badet i leiligheten er av ukjent alder.
Rommet har gulv med gulvvarme. Gulv er belagt med flis, vegger har flis og himling
har malte plater med spotter av nyere dato. Innredet med et gulvmontert wc,
baderomsinnredning og et dusjhjørne med vendbare dusjdører.
Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Støpejernsluk i gulv fra byggeåret.

Beliggenhet

Populær beliggenhet på Garpa, med kort avstand til alle servicefasiliteter. Gang- og sykkelvei til Stiklestad. Fine turområder. Nært til skole og barnehage.

Felleskostnader

3 384 pr. mnd. Ifølge vedlagt regnskap fra forretningsfører, inkluderer fellesutgiftene blant annet; forsikring, honorar styret/revisjon/forretningsfører, kommunale avgifter, andre driftskostnader mm

Felleskostnadene inkluderer:
Renter på fellesgjeld kr. 163,-
Fellesutgifter kr. 2 111,-
Avdrag på fellesgjeld kr. 660,-
Tilleggsytelser: TV/Internett kr. 450,-

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste fellesutgifter. Utgifter til strøm og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.

Andel fellesgjeld

Kr. 73 661,- pr. 03.11.2022

Avdrag fellesgjeld

Kr. 660,- pr. 03.11.2022

Andel formue

Kr. 12 768,- pr. 03.11.2022

Borettslag

Borettslag: Frydenlund Borettslag, Orgnr: 947357638

Pliktig medlemskap i boligbyggelaget for alle eiere, men medeier må i tillegg betale årlig avgift.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning som dekker tap av felleskostnader.
Tinglyst legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.

Fellesgjeld / lånevilkår

Borettslagets totale fellesgjeld kr. 3 145 604,- pr. 03.11.2022

Spesifikasjon av lån:

Lånenummer: 14612378, Husbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 03.11.2022: 0.72% pa.
Antall terminer til innfrielse: 4
Saldo per 03.11.2022: 110 541
Andel av saldo: 2 589
Første termin/første avdrag: 01.03.2010 ( siste termin 01.09.2024 )

Lånenummer: 42136820553, Sparebank 1 Midt-Norge
Annuitetslån, 12 terminer per år.
Rentesats per 03.11.2022: 3.49% pa.
Antall terminer til innfrielse: 122
Saldo per 03.11.2022: 3 035 064
Andel av saldo: 71 073
Første termin/første avdrag: 30.01.2018 ( siste termin 30.12.2032 )
3 mnd NIBOR + 1,5% margin p.a. med etterskuddsvis kapitalisering ved innbetalt terminbeløp

Rentekostnader fellesgjeld

Kr. 163,- pr. 03.11.2022

Forsikring

If Skadeforsikring Nuf Polisenummer: SP588967

Vedtekter / husordensregler

I følge vedtektene er det krav om styregodkjennelse av ny eier.
Vedtektene og husordensreglene følger som vedlegg. Interessenter bes sette seg inn i disse før eventuell budgivning.

Husdyrhold

Husdyrhold skal i følge husordensreglene godkjennes av styret.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad 
Det er avvik:
Oppmalte fliser, avskalling må kunne påregnes. Noe svertesopp i fuger. Nyere himling.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 
Det er avvik:
Oppmalte fliser, avskalling må kunne påregnes.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 
Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten
av forventet brukstid for membran/tettesjikt er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på
funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Utslag ved fuktsøk i våtsone og et stykke ut på gulvet. Ikke unormalt da vann vil bli stående i flislimet etter dusjing. Forholdet gjøres oppmerksom på ihht. alder på badet. Rørføringer er åpent lagt og kommer opp gjennom gulvet, også i dusjsone. Dette er utsatte områder med tanke på lekkasjer.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad 
Det er avvik:
Wc renner noe og sisterne fylles med jevne mellomrom.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Enkelte nyere kobberrør i oppvaskbenk. Boden er innredet med uttak til en vaskemaskin, samt en utslagsvask. Videre er varmtvannsbereder plassert i et skap. Ingen utslag ved tilfeldige fuktmålinger ved befaringen, men det bemerkes om at boden ikke er
bygd opp som et tett våtrom og evt. lekkasjer vil medføre skader. Varsomhet må utføres.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse,
men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank 
Det er avvik:
Forventet levetid er 15-20 år.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
JA, kun faglært
Firmanavn: Rørlegger`n AS
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Bytte av armatur høsten 2019

2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
JA, kopi av faktura

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
JA, kun faglærte
Firmanavn: Boligbyggelaget Midt
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Nytt tak 2021

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
JA, kun faglærte
Firmanavn: Elman AS
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Elektrisk anlegg 2019

13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om
lavspenningsanlegg)?
JA - Henvises til Elman AS

14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
JA - Elman AS / Boligbyggeglaget Midt

Boligens areal

Bruksareal: 46 m².
Primærrom: 43 m².
Sekundærrom: 3 m².

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Bad, stue, kjøkken, soverom

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Bod

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 1 874 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Parkering på borettslagets tomt. Det er mulighet for leie av garasje etter annsinnitetsprinsippet.

Byggemåte

Taksert objekt er en leilighet beliggende i 3. etasje i et bygg med flere leiligheter.
Hovedsakelig yttervegger av mur/tegl.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedet for eiendommen den 23.03.1971. Følger vedlagt.

Adgang til utleie

I henhold til Lov om borettslag § 5-5 kan man med godkjenning fra styret i borettslaget leie ut leiligheten til andre for opp til tre år dersom man har bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene. Se for øvrig vedtektenes for utfyllende bestemmelser.

Oppvarming

Oppvarming med strøm og en luft til luft varmepumpe.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 317 354 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 142 474 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.

Offentlige planer

Kommunedelplan Verdal by 2017-2030
Bestemmelser og retningslinjer, datert 02.01.2016, sist revidert iht. mindre endring 21.09.2021.
Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den 29.05.2017, sak nr. 45/17, ID 2013011

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Offentlig via private stekkledninger.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 46 87 38 88 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av boligen. Sovealkove er innkledd og danner eget rom.Kjøper overtar ansvar og risiko vedrørende dette.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig

Adresse og matrikkel

Frydenlundgata 15, 7650, Verdal, Gnr. 19 bnr. 573, andelsnr. 9 i Frydenlund Borettslag med orgnr. 947357638 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-22-0289

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.