Steinkjer

Innbydende og innholdsrik enebolig. 5 soverom. Flere flotte uteplasser. Meget gode solforhold. Gangavstand til sentrum

Thulevegen 16 , 7725 Steinkjer

VISNINGER

25. september mandag kl. 18:00-19:00

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Liv Kari Sand
Liv Kari Sand Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

89%

eier sin egen bolig

40%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

35%

har bolig på over 120 kvm

17%

er barnefamilier

25%

er gift

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 132 m²
Bruksareal 135 m²
Tomt 645 m² / Eiet tomt
Soverom 5
Byggeår 1958
Gårdsnummer 197
Bruksnummer 106
Energimerking F
FINN.no 315774471
Sist endret 25.09.2023 11:31
Prisantydning 1 990 000,-
Totalpris 2 056 142,-

Beregnet totalkostnad

1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-)) 15 050,- (Boligkjøperpakke Tryg (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 66 142,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 056 142,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Boligen inneholder:
Loft: 2 stk. soverom, trapperom, kott, kryprom
1.etasje: Bad, stue, kjøkken, entré, vindfang, toalettrom
Sokkel: Gang, 3 stk soverom, bad/vaskerom, vindfang

Standard

Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør
beskrivelse under konstruksjoner.

Bygget er jevnlig vedlikeholdt.
Bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15-40 år,
fortløpende vedlikehold må derfor påregnes.

Overflater innvendig:
Gulv: Laminat, belegg og flis.
Vegger: MDF plater, panel, malt strie og malt panel
Himlinger: Panel og folierte himlingsplater.

Oppgraderinger i flg. rapport:
- Pipebeslag og luftehatt fra 2023.
- Nyere bad i sokkel.
- Fleste innvendige overflater er oppmalt i nyere tid.
- Vannrør til bad i sokkel fra 2022/23
- Terrasse og utvendig trapp fra 2023..

Kjøkken

Kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter.
Nyere benkeplater med vask.
Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin og komfyr.

Bad 1.etasje

Badet i 1. etasje har ukjent alder.
Oppgradert med litexplater og flis på vegger.
Gulv er belagt med belegg, vegger har flis og himling har folierte himlingsplater.
Innredet med vannuttak for dusj og servant. Naturlig avtrekk, tilluftspalte i dør.
Plastsluk i gulv.

Bad/vaskerom

Bad/vaskerom i sokkel fra nyere tid.
Rommet har støpt gulv på grunn, med gulvvarme. Gulv er belagt med flis, vegger har
våtromsplater og panel. Himling har folierte himlingsplater og panel.
Innredet med dusjkabinett, vegghengt toalett, varmtvannbereder og
opplegg til vaskemaskin og baderomsinnredning med heldekkende servant.
Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Plastsluk i gulv.

Beliggenhet

Super beliggenhet i etablert boligområde ovenfor Nordsia i Steinkjer bysentrum. Kort avstand til alle sentrumsfunksjoner. Gangavstand til Eggeområdet med skoler, idrettsanlegg, museumsområder, turstier, m.m.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

IF

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen
mulighet til vurdering utover alder og observasjoner
fra underliggende etg.


Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Vinduer 
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendig > Innvendige trapper  
Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Betydelige termiske skader på gulvbelegg.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000


Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking  
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
Enkelte løse spiker.

Utvendig > Nedløp og beslag 
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid på renner/nedløp/beslag er passert. Takrenner har punktvise lekkasjer.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Dører 
Det er avvik:
Manglede beslag under ytterdører samt utvendig værslitt

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke
på pipe. Avvik i forhold til synlige pipevanger.

Innvendig > Rom Under Terreng 
Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist
fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer.
Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Da vegger i all hovedsak er skjult bak utforede vegger
eller terreng er ikke konstruksjonen i sin helhet kontrollert. Utforede og kledd yttervegger i kjellere er
erfaringsmessig en risikokonstruksjon, ofte beheftet med skjulte skader.
Piggmålinger med hammerelektrode i utforet vegg mot terreng viser verdier opp mot 21 %. Dette
betraktes som fuktig trevirke. Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i vektprosent.
Med en risikokonstruksjon menes at selv om det visuelt og eventuelt med bruk av enklere former for
fuktsøkerinstrumenter / fuktindikasjonsinstrumenter ikke er synlige skader, kan konstruksjonen eller
omkringliggende områder likevel være påført skader. Årsaken er at det er svært små marginer for at skader
oppstår.

Innvendig > Innvendige dører 
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad 
Det er påvist avvik i fuger. Det er påvist sprekker i fliser.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad 
Det er avvik: Det mangler dusjarmatur.

Våtrom > Ventilasjon > Bad 
Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
Det er avvik: Løst panel i hjørne. Usikker løsning med tanke på membran i skyvedør.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom 
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Saltutslag i flisfuger i avlukket til vaskerom.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Det er avvik: Det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/vaskerom
Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.
Det er observert svertesopp på veggpapp i inspeksjonshull mot bad.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.
Enkelte sår/hakk er observert på fronter.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmesentral 
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Anbefaler en utvidet el-kontroll.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Manglende klemlist på grunnmursplast.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Det er avvik: Manglende overlegg på pilar ved tilbygg.

Tomteforhold > Terrengforhold 
Det er avvik: Det anbefales på generelt grunnlag å sikre fall på utvendig terreng ut i fra grunnmur med et fallforhold
på min. 1:50 i 3 meters bredde, dette for å unngå unødvendig fuktbelastning på grunnmuren.
Dette er ikke opprettholdt alle steder.


Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbar tiltak:
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Gjelder vannrør av kobber.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller
soppskader?
JA - Lekkasje på ventilhatt over bad i 1.etasje.

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
JA, både av faglært og ufaglært/egeninnsats
Firmanavn NTE, Rørleggern Verdal
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Bad i kjeller er totalrenovert over siste 6 år. Varmekabler i gulv lagt av NTE.
Rørleggern har lagt nye rør og montert vegghengt wc.
Støp over kabler er gjort ved egeninnsats av eiere. Flytsparkling og sparkling for
fall, samt membran, nytt sluk og flis, veggplater og tak er gjort privat av bekjent
fagperson, men ikke gjennom firma.

På tilknyttet vaskerom i kjeller er det lagt flis med membran under ved
egeninnsats i 2018.

På bad i 1.etasje er det lagt ny isolasjon og delvis ny dampsperre i tak, samt ny
takventil og nye takplater ved egeninnsats. Dampsperre skjøtet med godkjent
dampsperreteip mot eldre dampsperre.

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
JA
Firmanavn Ikke bruk av firma
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Nytt bad i kjeller med ny membran og nytt sluk i 2022. Gjort av person med
fagkompetanse privat og ikke gjennom firma.

4. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
JA, kun faglært
Firmanavn Rørleggern Verdal
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Nye vannrør lagt i kjeller og vaskerom og opp til tilkobling for kjøkken og bad i
1.etasje. Innstallert vannfordelingsskap. Nytt vegghengt toalett. Gjort i
2022/2023.

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen?
JA - Noe råte på en lekt i tak på badet i 1.etasje grunnet lekkasje fra ventilhatt. Dette er
utbedret vår 2023 og ingen tegn til lekkasje etter bytte av ventilhatt.

11. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
JA - Lekkasje på ventilhatt og ved pipehatt. Begge ble skiftet vår 2023

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
JA, både av faglært og ufaglært/egeninnsats
Firmanavn Steinkjer blikk
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Ny ventilhatt og pipebeslag laget og montert av Steinkjer blikk i mai 2023. Noen
nye vindskier på garasje og tilbygg i 2023, dette er egeninnsats.

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
JA, kun faglært
Firmanavn NTE
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Varmekabler i gulv på bad i kjeller ble lagt i 2017 av NTE. Nytt sikringsskap i 2022.
Nytt elanlegg i hele kjeller, samt deler av 1.etasje med nye kurser til bla
oppvaskmaskin. Nye ledninger til utelamper og nye lamper montert ute og inne.
Utførr av NTE. Utelampe på veranda er byttet av eier.

13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om
lavspenningsanlegg)?
JA - Samsvarserklæring fra NTE.

14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
NEI - Ikke utover det som er kontrollert under/etter arbeid av NTE i 2022.

16. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer utover det
som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc.)?
JA - Terrasse/platting er utført av eiere som egeninnsats.
Fliser med membran under på vaskerom er gjort av eiere som egeninnsats

21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
JA - Inndeling og bruk av rom i kjeller er endret. Tømrerarbeid utført av Steinkjer by-
og bygdeservice. I 2018/2019.

21.1 Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?
JA - Godkjent i 2023

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
JA - Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i kjeller er godkjent av
bygningsmyndigheten i Steinkjer kommune. Det er nylig søkt om ferdigattest,
men denne er ikke ferdig behandlet/mottatt ennå.

23. Kjenner du til om det er foretatt radonmåling?
JA - Måling gjort i 2001. Resultat årsmiddelverdi 30 Bq/m3.

TILLEGGSKOMMENTAR
Boligen er renovert og oppusset over siste 6 år. Nye veggplater i kjeller, samt at de fleste overflater er malt. Takplater på tilbygg
er vasket og noen takskruer er byttet ut i forbindelse med ny ventilhatt.
Veranda med utgang fra stue er rehabilitert med bytte av bæring, terrassebord og rekkverk, utført av tømrer privat.
Ny laminat på alle gulv i løpet av siste 6 år. Nye LED taklamper i alle rom i kjeller, samt gang og vindfang oppe. Montert av NTE.

Boligens areal

Primærrom: 132 kvm, Bruksareal: 135 kvm

Sokkel:
Bruksareal: 45 m².
Primærrom: 45 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Gang, 2 stk soverom, bad/vaskerom og vindfang

1. etasje:
Bruksareal: 61 m².
Primærrom: 61 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Bad, stue, kjøkken, entré, vindfang og toalettrom

Loft:
Bruksareal: 29 m².
Primærrom: 26 m².
Sekkundærrom: 3 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 
2 stk. soverom og trapperom

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom
Kott og kryprom

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 645 kvm, Eierform: Eiet tomt
Bygningsmasse fra nabo (gnr 197/ bnr 1547) går over tomtegrense til denne eiendommen. Kjøper overtar all risiko og ansvar vedrørende dette.

Garasje / Parkering

Ved boligen ligger en garasje på 32 m².

Garasjen går over tomtegrense til nabo med gnr 197, Bnr 14, det er gitt tillatelse til dette i tinglyst avtale

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på tre plan.
Boligen har grunnmur av betong og overbygning av trekonstruksjoner,
utvendig kledd med liggende kledning. Sperretak med saltakform, tekket med stålplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Etter gjennomgang i Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på boligen, ei heller garasje. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

Ferdigattest på tilbygg er utstedet den 23.02.1984. Følger vedlagt

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Boligen har oppvarming med strøm, vedfyring og varmepumpe.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 12 808,24 pr. år Eiendomsskatt kr. 6 288,- Vann fastgebyr kr. 1 430,- Vann akonto kr. 61,87 Avløp fastgebyr kr. 1 482,50 Avløp akonto kr. 83,36 Renovasjon kr. 3 462,50

Eiendommen har vannmåler. Kommunale avgifter avhenger av forbruk og kan variere fra en termin til en annen. Avgift for vann og avløp er opplyst forutsatt gjennomsnittsforbruk på 3 m3.

Eiendomsskatt

Det er i Steinkjer kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 3,75 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 599 282 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 157 416 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.

Offentlige planer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Sentrum
Vedtatt av Steinkjer kommunestyre 25.10.2018, ID 50042018002
Delareal 645 m² ArealbrukBoligbebyggelse,Nåværende

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1957/1945-2/68  Bestemmelse om vannledn.  
13.08.1957 rettighetshaver:Knr:5006 Gnr:197 Bnr:14  
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.

1969/2007-1/68  Bestemmelse om bebyggelse  
28.04.1969  rettighetshaver:Knr:5006 Gnr:197 Bnr:106  
rettighetshaver:Knr:5006 Gnr:197 Bnr:111

2020/2526362-2/200  Bestemmelse om veg  
02.06.2020 21:00  rettighetshaver:Knr:5006 Gnr:197 Bnr:106

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Steinkjer kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Det er tinglyst vegrett for eiendommen over parsell gnr 197 bnr 1547.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 79 05 89 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

BYGGETEGNINGER:
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.
Kommentar: Det foreligger ingen plantegninger for Sokkel og loft. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt boligen faktisk er oppført i samsvar med byggegodkjente tegninger.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Thulevegen 16, 7725, Steinkjer, Gnr. 197 bnr. 106 i Steinkjer kommune

Oppdragsnummer

72-23-0088

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.