Malm

Enebolig med god beliggenhet. Vinterhage. Garasje. Stor tomt

Holdervegen 7 , 7790 Malm

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Liv Kari Sand
Liv Kari Sand Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

80%

eier sin egen bolig

55%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

56%

har bolig på over 120 kvm

22%

av boligene er nyere enn 20 år

29%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 115 m²
Bruksareal 180 m²
Tomt 2 565 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 3
Byggeår 1949
Gårdsnummer 708
Bruksnummer 17
Energimerking G
FINN.no 299555650
Sist endret 25.09.2023 12:55
Prisantydning 890 000,-
Totalpris 928 642,-

Beregnet totalkostnad

890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 22 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 050,- (BoligkjøperpakkeTryg (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 38 642,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 928 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Boligen inneholder:
1.etasje: Kjøkken, gang, bad, stue, innglasset veranda
2.etasje: 3 soverom, gang, kott, bod
Kjeller: 3 boder

Standard

Overflater innvendig:
Gulv: Laminat
Vegger: Tapet, malt panel og malte plater
Himlinger: malte plater og malt panel.

Av påkostninger utført de senere årene nevnes i rapporten:
- Enkelte vinduer fra 2013/2014.
- Hagestue fra 2014.
- Garasje fra 2019.
- Ytterdør fra 2014.
- Bad fra 2014.

Kjøkken

Kjøkken er opplyst fra 1984.
Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter.
Benkeplater med vask. Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin,
komfyr og et kjøleskap.

Bad

Badet i 1.etasje fra opplyst fra 2014.
Rommet har påstøp på trebjelkelag, med gulvvarme.
Gulv er belagt med flis, vegger har våtromsplater og himling har mdf-panel med downlights.
Innredet med opplegg til vaskemaskin, dusjkabinett og gulvmontert toalett.
Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Plastsluk i gulv.

Beliggenhet

Eiendom beliggende i landlige omgivelser med utsikt mot omkringliggende spredt bebyggelse og bygder.
Det er ca. 1km til Malm sentrum med offentlige kontorer, forretninger etc

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

If 6311187

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse:

Tomteforhold > Terrengforhold 
Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert

Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Utvendig > Nedløp og beslag 
Det er store deformasjoner i renner og nedløp. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra
taknedløp ved grunnmur.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen.
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Taktekking 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
Taket mangler snøfangere.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det mangler stedvis isolasjon mot 2. etasje.

Utvendig > Vinduer 
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Registrert malingsavflassing generelt på enkelte
vinduer. Utvendige omrammingsbord på vinduer er stedvis satt helt ned på beslag, skadeutsatt løsning
med fare for fuktopptrekk og påfølgende råteskader. Boligens vinduer har nådd forventet levetid.

Utvendig > Dører 
Det er avvik:
Ytterdør tar noe i karm. Balkongdør har harde/slitte pakninger.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Skjevheter i strekkmetalltrapp til hovedinngang.

Innvendig > Overflater 
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Lokale skjevheter og ujevnheter er registrert.

Innvendig > Radon  
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Pipa har rennemerker etter sotvann.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

Innvendig > Rom Under Terreng 
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
Det er avvik:
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
Ved søk med kapasitiv fuktindikator ble det registrert forhøyede fuktverdier på fritt eksponerte murvegger
og gulv. På den tiden huset ble bygd, var det ikke vanlig med fuktsikring mot grunnen. Jordfukt vil
derfor trenge inn.

Innvendig > Krypkjeller 
Det er manglende fuktsperre på bakken.

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører 
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad 
Det er avvik:
Løs sammenføyning mellom våtromsplate.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Det er avvik:
Halve levetiden på ventilator er passert.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
Gjelder vannrør av kobber.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
Gjelder vannrør fra 1984.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon 
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmesentral 
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
Utført årlig service.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank 
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Anbefaler en utvidet el-kontroll

Tomteforhold > Drenering 
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Grunnmuren har sprekkdannelser.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
JA, kun faglært
Firmanavn:  Byggmester sandseter / elekektrisk NTE / flislegging Tisløv / rørlegger Mandelid
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Total renovert byggmester sandseter snekkering. NTE elektriske. Flislegging og avretting av gulv
Tisløv. Rørlegging Mandelid

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
JA - Alt ble gjort i september / oktober 2014

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
JA, kun av ufaglært/egeninnsats
Jeg bygget garasje selv i 2018

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
JA, kun faglært
Firmanavn: Elvis elektro
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Skiftet noe for å få godkjent el-anlegg 2021

14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
JA - Godkjent el-anlegg 2021

Boligens areal

Bruksareal: 180 m².
Primærrom: 115 m².
Sekundærrom: 65 m².

kjeller:
Bruksareal: 47 m².
Sekundærrom: 47 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
3 boder

1. etasje:
Bruksareal: 81 m².
Primærrom: 70 m².
Sekundærrom: 11 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Kjøkken, gang, bad, stue

Følgende rom er oppgitt som sekundærom:
Innglasset verdanda

2. etasje:
Bruksareal: 52 m².
Primærrom: 45 m².
Sekundærrom: 7 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 
3 soverom, gang

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Kott, bod

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 2 565 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Ved boligen ligger en garasje på 45 m². Opprinnelige byggetegninger mottatt fra kommunen stemmer ikke overens med dagens oppsatte garasje.

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på to etasjer pluss kjeller.
Boligen har grunnmur av betong og overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med
tømmermannskledning. Sperretak med saltakform, tekket med profilerte stålplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Boligen har oppvarming med strøm, vedfyring og varmepumpe.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Kommunale avgifter

Kr. 14 996,51 pr. år Eiendomsskatt kr. 4 702,- Feiing/tilsyn kr. 535,- Vann akonto kr. 1 175,62 Vann fastgebyr kr. 1 430,- Avløp akonto kr. 1 482,50 Avløp fastgebyr kr. 1 583,88 Renovasjon kr. 4 087,50

Eiendommen har vannmåler. Kommunale avgifter avhenger av forbruk og kan variere fra en termin til en annen. Avgift for vann og avløp er opplyst forutsatt gjennomsnittsforbruk på 57 m3.

Eiendomsskatt

Det er i Steinkjer kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 3,78 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 448 038 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 612 938 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.

Offentlige planer

Kommuneplanens arealdel 2011-2015 Verran kommune
I krafttredelse 24.02.2011 med ID 50391724001
Delareal 2 564 m² ArealbrukByggeområde,Nåværende

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1947/458-2/68  Bestemmelse om gjerde  
22.02.1947

Vei/vann/avløp

Offentlig vann og avløp i henhold til informasjon fra Levanger kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 79 05 89 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Byggetegninger
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse:

Innglasse vinterhage etablert på altan.
Bad slått sammen med vindfang etter restaurering bad.

Tegninger fra 2.etg finnes ikke i kommunens arkiver. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt boligen faktisk er oppført i samsvar med byggegodkjente tegninger. Eventuell søknad blir kjøpers ansvar.

Byggetegninger for garasje finnes ikke i kommunens arkiver

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt..

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Holdervegen 7, 7790, Malm, Gnr. 708 bnr. 17 i Steinkjer kommune

Oppdragsnummer

72-23-0092

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.