Tvistvold

Innholdsrik enebolig over 1. etasje og kjeller på 182m² BRA. Stor tomt 1008m². Gode solforhold. Kort veg til sentrum.

Gamle Kongeveg 70 , 7650 Verdal

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Petter Røstad Olsen
Petter Røstad Olsen Eiendomsmegler MNEF / Prosjektansvarlig

NABOLAGSPROFIL

77%

eier sin egen bolig

69%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

53%

har bolig på over 120 kvm

33%

av boligene er nyere enn 20 år

29%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 132 m²
Bruksareal 182 m²
Tomt 1 008 m² / Eiet tomt
Soverom 3
Byggeår 1970
Gårdsnummer 16
Bruksnummer 184
Energimerking F
FINN.no 318444941
Sist endret 06.09.2023 10:06
Prisantydning 2 990 000,-
Totalpris 3 081 142,-

Beregnet totalkostnad

2 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,-)) 15 050,- (Boligkjøperpakke Tryg (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 91 142,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 081 142,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkommen til Gamle Kongeveg 70 - enebolig på 182m² BRA over 1. etasje og kjeller. Utmerket beliggenhet på Tvistvold - et godt etablert, tilbaketrukket og rolig område, samtidig kort veg til sentrum med "alle" fasiliteter.

- Romslig tomt på 1008m².
- 1. etasje leies p.t. ut for kr. 12.000,- / mnd.
- Ypperlige solforhold med vestvendt terrasse og hage.
- Flere rom er overflateoppusset i løpet av de 2 siste årene.
- Kjelleretasje med egen inngang.
- Inneholder bl.a. 2 bad, 2 stuer og 2 kjøkken.
- Singel-lagt gårdsplass og enkel garasje.
- Utvendig malt både fasade og tak 2023.
- Barnevennlig og rolig beliggenhet.

Innhold

Boligen inneholder følgende rom:
1. etasje: Vindfang, toalettrom, kjøkken, 3. stk soverom, stue, bad, bod og kott.
Kjeller: Gang, bad, stue/ kjøkken, hobbyrom og 3. stk boder.

Inn mot boligens gavlvegg er det bygd en enkel garasje.

Standard

Innformasjon fra byggesakskyndig:
Eldre, noe vedlikeholdt eiendom. Imidlertid har fortsatt de fleste bygningsdeler og overflater preg av alder og bruksslitasje. Det må generelt påregnes kostnader vedr. oppgradering og oppussing. De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15-40 år, fortløpende vedlikehold må derfor påregnes.

Innvendige overflater:
Kjeller:
Gulv- Laminat, belegg og betong.
Vegger- Murvegger, panel, malte plater og rupanel.
Himling- Rupanel, pusset himling og takplater.

1. etasje:
Gulv- Laminat, belegg og flis.
Vegger- Plater, malte plater, tapet og panel.
Himling- Takplater.

Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Beliggenhet

Eiendom beliggende i et etablert boligfelt ved Gamle Kongeveg i Verdal kommune. Ca. 1,5 km. til Verdal sentrum med offentlige kontorer, banker, forretninger, jernbane, etc. Utsikt mot omkringliggende bebyggelse og bygder.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:
Utvendig > Taktekking
Det er avvik: Taktekkingen inneholder asbest. Taktekking har oversteget forventet levetid Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er avvik: Oversteget sin forventede levetid. Rust i renner og avskallinger av spillblikk. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Balkong ved soverom
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. Løst rekkverk.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tomteforhold > Oljetank
Det foreligger krav om sanering av oljetank. Det er i forskriftene fastsatt krav om kontroll av oljetanker. Det er eiers ansvar å sørge for at det blir
gjennomført. For tanker som tas ut av bruk skal påfyllingsrør låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at røret ikke er i bruk. Det skal aldri være innhold i tank som ikke er i bruk. Tanker som permanent tas ut av bruk , skal tømmes og graves opp. Fra og med 1. januar 2020 ble det forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger. Nedgravde oljetanker som ikke er konvertert til biobrensel, regnes som tatt ut av bruk
og skal fjernes. Du kan søke om å få tillatelse til at tanken bli liggende, om den for eksempel ligger under en bærende konstruksjon. I noen få tilfeller kan kommunen gi tillatelse til at tanker som er tatt permanent ut av bruk, ikke graves opp, men i stedet rengjøres og fylles med rene løsmasser som sand, grus eller lignende. Selv om tillatelse til å la tanken ligge er gitt, er eier ansvarlig om det senere oppdages lekkasje. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Ikke etablert lufting mellom isolasjon og undertak over rom som er etablert med panel, kan medføre kondensering. En del fuktmerker på undertak og ved pipe med saltutfellinger. Tørt ved befaring, men kan med fordel holdes under oppsikt. Manglende lufting langs raft, dette kan medføre kondensproblemer og isdannelser langs raft. En del spor etter mus. Ødelagt undertak ved gjennomføringer av lufterør, synlig taktekking. Se bemerkede forhold ang. tekking.

Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker trevirket. Fuktmerker/malingsavskallinger i eldre vinduer/ karmer registrert. Fuktskadet vindusforinger i kjeller og bad. Utvendige omrammingsbord på vinduer er stedvis satt helt ned på beslag, skadeutsatt løsning med fare for fuktopptrekk og påfølgende råteskader. Boligens vinduer vurderes til å være aldringslitt.

Utvendig > Dører
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Manglende pakninger, trekk kan oppstå.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konstruksjonene har skjevheter.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Synlig svellinger/skader på vegg i toalettrom. Utslag ved fuktsøk. Laminatgulv går stedvis ikke under lister, manglende ferdigstillelse av gulv ved dører og kjøkken i kjeller.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist riss i overflate. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Feieluke er var ikke tilgjengelig for inspeksjon ved befaring grunnet fullagret bod.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er registrert fuktskjolder/fuktskader på overflater. Registrert noe riss/sprekker i puss og mur. Utvendig avskalling. Utslag ved fuktsøk på fritt eksponerte overflater med saltutslag og avskallinger. Utforede og kledd yttervegger i kjellere er erfaringsmessig en risikokonstruksjon, ofte beheftet med skjulte skader. Piggmålinger med hammerelektrode i utforet vegg mot terreng på stue viser verdier opp mot 19%. Dette betraktes som fuktig trevirke og skjulte skader kan ikke utelukkes. Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i vektprosent. 0-17% betegnes som tørt trevirke.
17-21% Fare for utvikling av sopp og råte. 21-30% Stor fare for sopp og råte (Trevirket er fibermettet ved 28 %) Fuktmerker i hjørne ned mot gulv på stue, tørt ved befaring. Alder på 51 år er oppnådd. Det ble registrert fukt på alle fritt eksponerte kjellergulv, en del saltutslag. På den tiden dette huset
ble bygd, var det ikke vanlig å legge fuktsperre (plast) på grunnen. Jordfukt vil derfor trenge inn. Kjellervinduer ligger tett ned mot terrenget, utsatt ihht. overvann etc. Med en risikokonstruksjon menes at selv om det visuelt og eventuelt med bruk av enklere former for fuktsøkerinstrumenter / fuktindikasjonsinstrumenter ikke er synlige skader, kan konstruksjonen eller omkringliggende områder likevel være påført skader. Årsaken er at det er svært små marginer for at skader oppstår.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Generelle bruksslitasje på innerdører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er avvik: Veggplater er løse i hjørnelist ved våtsone.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Lokalt motfall ved dør.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er avvik: Det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Enkelte våtromsplater er løse i hjørner. Vinduet er plassert i våtsone, skadeutsatt løsning.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad
Det er avvik: Det er benyttet plast i vegg mot bad. Skadeutsatt løsning med fare for kondensering. Det bør kun være ett tettesjikt mot bad.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er avvik: Generell alders- og bruksslitasje på innredning og overflater. Noe svelling av laminat ved kjøleskap, tørt ved befaring. Alder har en vesentlig betydning i forhold til lekkasjer og skader, alle materialer og tetteanordninger har levetidsbetingelser og følgelig naturlig slitasje.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er avvik: Halve av forventet levetid på ventilator har passert

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks.
spalte/ventil ved dør.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå
ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Anbefaler en utvidet el-kontroll.

Tomteforhold > Drenering
Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik: Det anbefales på generelt grunnlag å sikre fall på utvendig terreng ut i fra grunnmur med et fallforhold på min. 1:50 i 3 meters bredde, dette for å unngå unødvendig fuktbelastning på grunnmuren. Dette er ikke opprettholdt alle steder.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.

Fullstendig og detaljert tilstandsrapport ligger vedlagt i prospekt.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
"Ja, kun faglært. Ble bygget et nytt bad i kjeller samt oppgradinger av baderom i hovedetasje. Firma: Krzysztof Szado
Org nr 918 678 433"

Pkt. 2.2.: Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
"Ja. Faktura."

Pkt. 12: Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
"Ja, kun faglært. Innherred maleservice. Tak/fasade er vasket ned og malet opp. Gjort av malerfirma 2023"

Pkt. 20: Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel eller lignende?
"Ja."

Pkt 20.1: Hvis ja, er rommene som benyttes til ovennevnte godkjent til beboelse (rom til varig opphold) av bygningsmyndighetene?
"Nei. Kjeller er ikke godkjen som egen enhet men er tidligere leid ut for 6500kr / mnd"

Pkt. 21: Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
"Ja. Satt inn kjøkken og bad i kjeller 2021"

Pkt. 21.1 Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?
"Nei. Bruksendring er ikke søkt / godkjent".

Pkt. 24. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller målinger?
"Ja boligsalgsrapport ifm. salg 2023".

Fullstendig og detaljert egenerklæring ligger vedlagt i prospekt.

Boligens areal

Primærrom: 132 kvm, Bruksareal: 182 kvm

Kjeller:
Bruksareal: 95 m².
Primærrom: 48 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, bad, stue/ kjøkken og hobbyrom.
Sekundærrom: 47m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: 3. stk boder.

1. etasje:
Bruksareal: 87 m².
Primærrom: 84 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, toalettrom, kjøkken, stue, 3. stk soverom og bad.
Sekundærrom: 3m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Bod og kott.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 1 008 kvm, Eierform: Eiet tomt
Eiendommen består av 2 gnr/bnr.

Garasje / Parkering

Parkering på egen eiendom samt i garasje.

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på en etasje pluss kjeller, oppsatt i ca.1970. Boligen har grunnmur av betong og overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med tømmermannskledning og liggende kledning. Sperretak med saltakform, tekket med eternittplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedet for boligen den 10.06.1970. Følger vedlagt.

Det gjøres oppmerksom på at det er foretatt søknadspliktige tiltak i kjeller. Dette er ikke byggesøkt og godkjent av kommunen,og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på garasjen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

Adgang til utleie

Boligen kan i sin helhet fritt leies ut.
Ingen egen godkjent utleiedel.

Hoved-delen (1. etasje) leies p.t. ut for kr. 12.000,- / mnd. Leieavtalen ble sagt opp i august, med 3 mnd. oppsigelsestid.

Oppvarming

Oppvarming med strøm og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 22 478,51 pr. år Eiendomsskatt: Kr. 2 366,- Vann 151 - 180 m²: Kr. 5 151,25,- Avløp 150- 180 m²: 8 257,50,- Vann fastegbyr: 1 500,- Avløp fastgebyr: kr. 1 337,50,- Feiing/ tilsyn: kr. 756,- Renovasjon (ekstern leverandør): kr. 3 091,26,-

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 495 511 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 783 841 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.

Kommunedelplan Verdal by 2017-2030.
Plan id: 2013011.
Ikrafttredelse: 29.05.2017.
Delareal: 57m², Arealbruk: Veg, nåværende.
Delareal: 871m². Arealbruk: Boligbebyggelse, nåværende. Områdenavn: B1.

Kommuneplaner under arbeid:
Plan id: 2022001.
Status: Planforsalg.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1969/5394-2/67  Rettigheter iflg. skjøte  
25.08.1969  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Verdal kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 99 56 02 98 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens utnyttelse av eiendommen. Opprinnelig byggegodkjent "kjeller-rom" er omgjort til hobbyrom (innredet som soverom, ikke omsøkt/godkjent som soverom), bad og kjøkken. Dette er en bruksendring fra s-rom til p-rom, som er søknadspliktige tiltak. Videre er opprinnelig byggegodkjent hobbyrom i kjeller er omgjort til stue /kjøkken og vaskerom omgjort til bod. Innvendig trapp fra 1. etasje til kjeller er også tatt bort. Utover dette er det ikke gjort vesentlige endringer iht. opprinnelge byggegodkjente tegninger. Kjøper påtar seg evt. risiko både for fremtidig fortsatt bruk og evt. pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og ev. kostnader forbundet med dette.

Det foreligger ikke byggetegninger av garasjen.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Gamle Kongeveg 70, 7650, Verdal, Gnr. 16 bnr. 184 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-23-0190

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.