Vuku

Super familiehytte med attraktiv beliggenhet ved Tronsmoen i Vera. 3 soverom. Bilveg helt frem

Tronsmoen 84 , 7660 Vuku

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Liv Kari Sand
Liv Kari Sand Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Hytte / Selveier
Primærrom 71 m²
Bruksareal 78 m²
Oppholdsrom 1
Soverom 3
Byggeår 2010
Gårdsnummer 199
Bruksnummer 1
Energimerking C
FINN.no 317914148
Sist endret 25.09.2023 12:49
Prisantydning 1 400 000,-
Totalpris 1 450 992,-

Beregnet totalkostnad

1 400 000,- (Prisantydning) Omkostninger 35 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 650,- (Boligkjøperpakke (valgfritt)) 1 000,- (Overføring av feste) -------------------------------------------------------- 50 992,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 450 992,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Hytta inneholder:
Kjøkken, stue, gang, vindfang, toalettrom, badstue, 3 stk. soverom og bod

Standard

Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon. Bygget er jevnlig vedlikeholdt.

Kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter. Benkeplater med nedfelt vask.
Avsatt plass og opplegg for komfyr, platetopp for gass, microbølgeovn og et kjøl/fryseskap.
Det er plassert en liten oppvaskmaskin på toppen av en hylleseksjon på kjøkkenet.

Det er ikke innlagt vann og avløp til hytta foreløpig, men det er etablert
tre rom ved hverandre som inneholder bad, badstue og wc.
Rommene er ikke utført som godkjente våtrom, det er montert elektiske varmekabler i området.
Rom med innredning, vask og vaskeplass/dusj:
Innredet med innredning med heldekkende servant, speil, det er ingen krane.
Det er også skap og bord i rommet, montert dusjforheng foran vaskeplass/dusj.

Plassbygd badstue med flis på gulv, trepanel på vegger og i himling.
Innredet med badstudør og trebenker . Badstuovn av typen elektrisk.
Ventileringen av rommet er ikke funksjonstestet.

Overflater innvendig:
Gulv: Lakkert tregulv, flis,
Vegger:Lakkert trepanel
Himlinger: Lakkert trepanel

Hytta er fundamentert på pilarer av tre og betong med
overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med
liggende trekledning. Sperretak med saltakform, tekket med shingel.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er festeavgift, strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Årlig medlemskap i velforening utgjør kr. 6.000,-. (brøyting, vedlikehold veg og oppkjøring av skiløyper)

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse:

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover
alder og observasjoner fra underliggende etg.


Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Utvendig > Taktekking
Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen.
Det er avvik: Det er påvist råte i tekkingen. Det er lite/ingen lufting under tekkingen, bordtaket
ligger helt ned på spillblikk. Registrert råte i flere vindskier og dekkbord.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Det er ikke montert rekkverk.
Det ble observert underdimensjonerte bærende bjelker, råte i bærende bjelker, deformasjoner på
bærende bjelker og pilarer. Terrassebord bærer preg av alder, vær og bruksslitasje,
observert oppsprekking og påbegynnende råte, samt rust på skruer. Terreasser dekker et stort areal,
observerte avvik gjelder nødvendigvis ikke alle områder.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Utvendig > Utvendige trapper 
Det er ikke montert rekkverk.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor
en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Det er høydeforskjeller på bjelkelaget, det bærer
preg av at fundamenter ikke har vært stabile. Det var tydelig tegn til fukt ved avløp fra vaskeplass,
fuktmåler viste også høy verdi i det området.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
Det er påvist skade som følge av angrep av fukt/råte.
Det er avvik: Det ble registrert fuktskade i etasjeskilleren under dusj/vaskeplass.
Ufagmessig utførelse av fugemasse rundt lufterør til wc og i dusj/vaskeplass.
Registrert bom under flere fliser, og en sprukket flis. Manglende lister på vegg.
Rommet er ikke utført som et godkjent våtrom.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner > Ventilasjon 
Ingen ventilering utover åpning av vindu.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter  
Det er avvik: Det ble observert fundamenter og bjelker med relativt store skjevheter og deformasjoner.
Det er ifølge eier satt inn noen ekstra fundamenter av betong for 5-6 år siden,
og de er forsøkt forankret til grunnen med bolter.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000


Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Nedløp og beslag 
Det er avvik: Det ble observert et taknedløp som har sprukket/er skadet.
Taknedløp avsluttes ved grunnen, vann ledes ikke bort fra hytta og tomta.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er avvik: Det ble registrert lite lufting bak kledning flere steder ved beslag i overgang terrasse og vegg.
Vegger og kledning har liten avstand til grunnen og vegetasjonen i enkelte områder.
Observerte avvik reduserer levetiden til kledningen. Eier har opplyst at det har vært mus i hytta, det er et
tegn på manglende mustetting i vegger eller stubbeloft.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i
trevirket. Vinduer bærer preg av alder og værslitasje.
Det mangler beslag under og over vinduer.

Utvendig > Dører 
Det er avvik: Ytterdør: Døren tar i karm og terskel, det er slitasjemerker som følge av det.
Det er vanskelig å se om det er beslag eller tekking under terskel.
Dørblad har slitasje i form av kloremerker, alder og værslitasje.
Døra er tung å låse, da døren må presses inn og løftes for å kunne vri om nøkkelen.
Balkongdør:
Håndtaket er litt løst. Døren tar ujevnt mot karm, gjør at den er litt tung å
stenge, tegn til at døren står skjevt. Det er synlig byggskum under døren, usikkert om
beslag går opp under døren. Ellers normal alder og bruksslitasje.
Bod dør:
Mangler beslag over dør og under terskel. Ikke foret og listet på innsiden, alder og bruksslitasje.

Innvendig > Overflater 
Det er avvik: Tregulvet bærer generelt preg av stor slitasje på overflaten.
På flere soverom er det tydelige merker etter at det har vært montert noe på enkelte vegger og områder
på gulv. Manglende lister, synlig plast og isolasjon.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Det er avvik: Det er vanskelig tilkomst til sotluke. Det ble observert at pipa er skjev under stubbloftet,
det kan se ut som fuge imellom pipe-elementer har sprukket.
Pipa står direkte på grunnen. Puss på pipe går ikke helt ned til gulv, synlig glippe ved list.

Innvendig > Innvendige dører 
Det er avvik: De fleste dørene tar i karm, terskler og dørblad har fått merker og slitasje på grunn av dette.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er avvik: Svellet skrog over kokeplass. Skade/svellet front på skuffe.
Stor glippe mellom benkeplate og vegg. Observert håndtak som er løst.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Det er avvik: Ventilator var løs på befaringstidspunktet, eier har opplyst at dette skal ordnes før salg.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Badstue 
Det er avvik: Gulvet har ingen sluk Det er manglende fuge mot dørterskel.
Manglende hjørnelist på vegg, synlig plast i vegg.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Sikringsskap er plassert på innvendig bod. Skapet inneholder sikringer og måler.

Tomteforhold > Terrengforhold 
Det er avvik: Hytta ligger lavt ned mot terrenget på en side og terrenget skrår mot hytta, det kan derfor forekomme
rennende vann og snøopphopning mot hytta. Hytta ligger på et platå, like ved en relativt bratt
skråning.

Tomteforhold > Septiktank 
Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

7. Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller
lignende?
JA - Hytten står på pilarer. Pga av skjevhet i di, er det satt opp ekstra søylefundamenter. I tillegg er
det satt om stål vinkler som er boret i grunnen og hytten.

9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
JA - Har vært mus i hytten

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
JA, kun av ufaglært/egeninnsats
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Det ble lagt nytt tre tak, for ca 10 år siden. under er dette er det papp tak.

18. Kjenner du til forslag til- eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak
som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser?
JA - Hytteforening er i gang med å legger frem vann på vegg til hver hytte i foreningen

Boligens areal

Bruksareal: 78 m².
Primærrom: 71 m².
Sekundærrom: 7 m².


Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Kjøkken, stue, gang, vindfang, toalettrom, badstue, 3 stk. soverom

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Bod

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Eierform: Punktfestetomt, Festeavgift: 2100, Neste regulering av festeavgift er 2025   Bortfester og fester har gjensidig forkjøpsrett. Salg til andre enn bortfester kan bare skje med bortfesterens samtykke. Framleie av festerett ikke tillatt.
Ingen rett til vannforsyning. Vegvedlikehold pt kr. 1000,- pr. år

Garasje / Parkering

Bilveg helt frem. Parkering ved hytta

Byggemåte

Taksert objekt er en fritidsbolig på en etasje.
Hytta er fundamentert på pilarer av tre og betong med overbygning av trekonstruksjoner,
utvendig kledd med liggende trekledning. Sperretak med saltakform, tekket med shingel.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedet for eiendommen den 21.10.2010. Følger vedlagt.

Adgang til utleie

Ikke adgang til utleie uten bortfesters samtykke

Oppvarming

Oppvarming med strøm og vedfyring. Luft til luft varmepumpe etablert på stue, stemplet med årstall 2022.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter C

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 3 723 pr. år Eiendomsskatt kr. 1663,- Feiing/tilsyn kr. 535,- Renovasjon kr. 1 525,-

Eiendomsskatt

Det er i Verdal kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 349 884 pr. 31.12.2021

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Regulerngsbestemmelser for Tronsmoen Hytteområde på eiendommmen Gnr. 199 Bnr. 1 For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler. Ikrafttredelse 25.09.2000, ID 2000005
Delareal 90 m Formål Annet kombinert formål
Utdyp. Landbruksområde/hytteområde

Offentlige planer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER, kommuneplanens arealdel
Vedtatt av Verdal kommunestyre den 26.04.2011, sak nr. 34/11. ID 2008008

Kommuneplaner under arbeid
Kommuneplanens arealdel, planlegging igangsatt, ID 2022001

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

2005/11704-2/67  Festekontrakt - vilkår  
11.11.2005  ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 1.500
Pant for forfalt festeavgift
Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Ikke tilkoblet offentlig vann og avløp. Veg helt frem til hytta.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

BRANNVESENET MIDT IKS:
Avvik eller anmerkninger som er registrert:
Anm.: Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at det finnes minst ett godkjent
slokkeutstyr som kan brukes i alle rom. Avstanden mellom hver slokkeenhet bør ikke være
mer enn 25 meter. Kunne ikke se noe slukkeutstyr i hytta

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 79 05 89 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Tronsmoen 84, 7660, Vuku, Gnr. 199 bnr. 1 Fnr. 3 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-23-0202

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.