Helgådal

Småbrukstun i flotte omgivelser, 76 daa jord og skog, jaktrettigheter, ingen odel eller konsesjon

Helgådalsvegen 623 , 7660 Vuku

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Sissel Åsvoll
Sissel Åsvoll Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

86%

eier sin egen bolig

74%

har bolig på over 120 kvm

5%

av boligene er nyere enn 20 år

42%

er barnefamilier

37%

er gift

Type / Eierform Landbrukseiendom / Selveier
Primærrom 122 m²
Bruksareal 166 m²
Tomt 82 382 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 5
Byggeår 1955
Gårdsnummer 183
Bruksnummer 20
Energimerking G
FINN.no 317826850
Sist endret 20.09.2023 10:38
Prisantydning 1 590 000,-
Totalpris 1 646 142,-

Beregnet totalkostnad

1 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,-)) 15 050,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 56 142,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 646 142,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkommen til Helgådalsvegen 623 - et småbrukstun med bolighusfra 1955 som fremstår autentisk og sjarmerede. På eiendommen er det også et isolert uthus/snekkerverksted, samt en låve med garasje.

Eiendommen er på totalt 76 daa fordelt på 3 teiger hvorav tunet er på ca 2 daa, ca 27,7 daa fulldyrka jord og ca 46,5 daa skog.
•Stor og innholdsrik enebolig over 3 plan
•Fint tun med romslig tomt omkring
•Velholdt og fin dyrka jord hvor det i dag produseres gras, økologisk.
•Skogen består av lauvskog og gran, det er hogstmoden skog på arealet
•Ingen odel eller konsesjon
•Jaktrett hvor det enten er mulighet for å jakte selv eller utbytte etter avtale med grunneierlaget
•Eiendommen et eldorado for den som ønsker seg hund, katt, hest, høner og andre husdyr om man vil ha det
•Allmeningsrett

Innhold

Boligen inneholder:
1.etasje: Vindfang, bad, gang, soverom, stue, kjøkken, kott, kjellernedgang
2.etasje: Gang, kontor, 4 stk. soverom, kott
Kjeller: Boder/gråkjeller

Ved boligen ligger også et snekkerverksted og en eldre driftsbygning.
Snekkerverksted har et bruksareal på 40 m2.
Driftsbygningen har et bruksareal på 86 m2 i grunnflate. Denne bygningen er over to etasjer.

Standard

Landbrukseiendom med jord, skog og eldre høylager, i Helgådalen i Verdal Kommune. Det er et totalt areal på 74,2 daa, fordelt på 27,7 daa dyrka jord, 45,8 daa produktiv skog og 0,7 daa annet areal. Btgningsmassen består kun av et høylager på dyrkamaka. Velholdt og fin dyrka jord. Skogen består av lauvskog og gran, det er hogstmoden skog på arealet.

Overflater innvendig:
Gulv: Belegg og betong.
Vegger: Malte plater, våtromsplater og mur.
Himlinger: Himlingsplater, malte plater og rupanel/stubbloft.

Kjøkken

Kjøkken i 1. etasje er av eldre dato.
Kjøkkeninnredning med opprinnelige skrog og glatte fronter.
Heldekkende oppvaskbeslag i stål med vask. Enkel servant etablert i rommet.
Avsatt plass for komfyr og et kjøleskap.

Bad

Badet i 1. etasje er av eldre dato.
Rommet har gulv uten gulvvarme. Oppvarming via stråleovn på vegg.
Gulv er belagt med belegg, vegger har våtromsplater og himling har himlingsplater.
Innredet med et gulvmontert wc, servant, uttak til vaskemaskin og et dusjkabinett.
Naturlig avtrekk, ingen tilluft. Sluk i gulv.

Beliggenhet

Eiendom beliggende i Helgådal like ved Granfossen ca. 12 km til Vuku og 22 km fra Verdal sentrum med offentlige kontorer, banker, forretninger,jernbane og butikker. Ca 2 km til Volden, Helgådal montssoriskole.

Fine turområder like i nærheten. Blan tannet populære Rautun. Elva Helgåa(lakseførende) ligger rett ved eiendommen. Bjartan skianlegg med oppskjørte lysløyper og slalombakke med heistrekk. Anlegget har også skytterbane.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Fremtind

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse:

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - 2
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen
mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.


Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Innvendig > Innvendige trapper - 2 
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Generell > Bad 
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Ingen mekanisk avtrekk. Ingen tilluft.
Vann fra kabinett ledes via et avløpsrør gjennom gulvet.
Badet har oversteget sin forventede levetid.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Uoversiktlig kursfortegnelse.
Skapet inneholder i all hovedsak eldre skrusikringer og måler.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000


Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Taktekking - Pappshingel 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
Mose på tekking. Påkjente vindskier på bygget.

Utvendig > Nedløp og beslag 
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Påkjente nedløp.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er avvik:
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Eternitt inneholder asbest. Utvendige omramningsbord er satt helt ned på beslag
rundt vinduer, reduserer levetiden Soltørket og oppsprukket kledning. Spredt råte i
kledning registrert.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Det er avvik:
Ingen lufting langs raft/ ned mot skråhimling i 2. etasje. Ingen ventiler i gavler, øker faren for
kondensering. En del fuktmerker på sperrer og undertak, tørt ved befaring.
Spor etter mus.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Det er avvik:
Det er registrert fuktmerker/malingsavskallinger i vinduskarmer.
Utvendig værslitasje.

Utvendig > Utvendige trapper 
Det er avvik:
Slitasjer i trinn. Mangler rekkverk på en side.

Innvendig > Overflater 
Det er avvik:
Alders og brukslitasjer. Skader i overflater.
Fuktmerker i overgang gulv/ vegg på soverom i 1. etasje. Piggmålinger viser forhøyede
verdier og fare for skjulte skader i yttervegg.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Det er avvik:
Liten riss i pipe på stue.

Innvendig > Rom Under Terreng 
Det er avvik:
Ved søk med kapasitiv fuktindikator ble det registrert forhøyede fuktverdier på fritt eksponerte murvegger
og gulv. På den tiden huset ble bygd, var det ikke vanlig med fuktsikring mot grunnen. Jordfukt vil
derfor trenge inn. Saltutslag og avskallinger.

Innvendig > Krypkjeller
Det er avvik:
Ved tilfeldig kontroll, er vektprosent fukt i stubbloft målt til 18,5 %.
Dette betraktes som fuktig trevirke. Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i
vektprosent. 17-21% Fare for utvikling av sopp og råte. Trevirke med sopp og råteskader er registrert liggende
på terreng i krypkjelleren under stue. Det anbefales og fjerne all organisk materiale og rydde opp i rommet.
Mangelfull utlufting av krypkjeller under stue, generelt fuktig miljø. fare for skjulte skader.
Grunnet vanskelig tilkomst er krypkjeller under stue kun besiktiget via vinduet, nærmere kontroll
anbefales. Krypkjellere er generelt å betrakte som en risikokonstruksjon. Ofte beheftet med fukt, sopp og
råteproblemer. Dette skyldes i hovedsak for dårlig ventilering og jordfukt transport fra grunnen.
Krypkjellere har behov for jevnlig inspeksjon for å kunne stoppe skadeutvikling på et tidlig tidspunkt.

Innvendig > Innvendige trapper 
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører 
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Normal alders og brukskutasje tatt alder i betraktning.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er avvik:
Alders og brukslitasjer.
Eldre vann og avløp- se eget punkt. Tapet sammen avløpsrør.
Fuktpåkjent bunnplate i oppvaskskrog, utslag ved fuktsøk.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank 
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tomteforhold > Drenering 
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Utslag ved fuktsøk i kjeller.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Innsiden av grunnmuren har misfarging.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger 
Det er avvik:
Kondensering på vanninntak i kjeller. Det må opprettes avtale iht. vanntilkobling mellom boliger.
Vannkvalitet mm. er ikke nærmere undersøkt.

Tomteforhold > Septiktank 
Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
JA, kun faglært
Firmanavn Berg og Olsen
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Nytt tak med stige og snøfanger i 2012.

14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
JA - Elkontroll utført 21.12.2022 uten anmerkninger

TILLEGGSKOMMENTAR
Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne
sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til
å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig

Boligens areal

Primærrom: 122 kvm, Bruksareal: 166 kvm

Kjeller:
Bruksareal: 36 m².
Sekundærrom: 36 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Boder/gråkjeller

1. etasje:
Bruksareal: 68 m².
Primærrom: 63 m².
Sekundærrom: 5 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Vindfang, bad, gang, soverom, stue, kjøkken

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Kott, kjellernedgang

2. etasje:
Bruksareal: 62 m².
Primærrom: 59 m².
Sekunærrom: 3 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 
Gang, kontor, 4 stk. soverom

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Kott

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Areal: 82 382 kvm, Eierform: Eiet tomt
Eiendommen er på totalt 76 daa fordelt inn i 3 teiger hvorav tunet består av ca 2 daa, ca 27,7 daa fulldyrka jord og ca 24,2 daa skog.
Det er driveplikt på jorda, og det produseres i dag gras på jorda, økologisk produksjon. Velholdt og fin dyrka jord. Skogen består av lauvskog og gran, det er hogstmoden skog på arealet.
Gjør oppmerksom på at bygningsmasse går over tomtegrense. Kjøper overtar ansvar og risiko vedrørende dette.

Garasje / Parkering

Ja / Ja

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på to etasjer pluss kjeller.
Boligen har grunnmur av betong og overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med
tømmermannskledning og liggende kledning, eternittplater på deler av fasader.
Sperretak med saltakform, tekket med profilerte takplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med strøm og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 7 905 pr. år Eiendomsskatt kr. 1 868,- Renovasjon kr. 4 066,- Slamanlegg kr. 1 971,-

Eiendomsskatt

Det er i Verdal kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi Gnr. 183 Bnr. 20: kr. 142 988,- pr. 31.12.21
Formuesverdi Gnr. 183 Bnr. 14 kr. 17 397,-  pr  kr.  pr. 31.12.21

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Kulturminne registrert i matrikkel.

ARKEOLOGISK LOKALITET:
Art- RØYSFELT
Vernetype- UAVKLART
Kategori- ARKEOLOGISK LOKALITET
Matrikkelført- 16/01-2010
Oppdatert- 06/11-2015

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.

Offentlige planer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER, kommuneplanens arealdel
Vedtatt av Verdal kommunestyre den 26.04.2011, sak nr. 34/11. ID 2008008
Delareal 1 845 m² ArealbrukSpredt boligbebyggelse,Framtidig
Delareal 6 355 m² ArealbrukSpredt boligbebyggelse,Framtidig
Delareal 33 405 m² ArealbrukSpredt boligbebyggelse,Framtidig
Delareal 40 779 m² Arealbruk
LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende

Kommuneplaner under arbeid
Kommuneplanens arealdel, planlegging igangsatt, ID 2022001

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Gnr. 183 Bnr. 14

1947/1918-1/67  Rettighet  
09.08.1947  Rettighetshaver:Berg Ivar  
Lnr: 2065196
LEIEAVTALE
FESTEKONTRAKT
ÅRLIG AVGIFT NOK 5
FESTERETT FOR BESTANDIG
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1957/168-2/67  Føderåd  
21.01.1957  RETTIGHETSHAVER: ELNES KRISTINE OG MARTIN O

1990/11245-1/67  Jordskifte  
13.11.1990  Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

Gnr. 183 Bnr. 20

1910/900010-1/67  Rettighet  
02.02.1910  Rettighetshaver:Nessemo Halvor  
Lnr: 2065851
LEIEAVTALE
FESTEKONTRAKT
ÅRLIG AVGIFT NOK 10
BEST. OM VARIGHET
 
1954/3224-3/67  Bestemmelse om gjerde

1954/3224-2/67  Bestemmelse om kloakkledn  
02.09.1954  rettighetshaver:Knr:5038 Gnr:183 Bnr:20

Gnr. 183 Bnr. 27

1924/900088-1/67  Erklæring/avtale  
02.09.1924 
BESTEMMELSER OM AT DELER AV EIENDOMMEN/PÅSTÅENDE BYGNINGER/
TILBEHØR ER UNNTATT.

Vei/vann/avløp

Ikke tiloblet offentlig vann og avløp

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 40 62 99 61 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

BYGGETEGNING:
Det foreligger ikke tegninger
Kommentar: Rommene er benevnt iht. dagens bruk, ikke mulig og kontrollere opp mot Kommune/byggesøknad da ferdigattest og
tegninger ikke foreligger.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Helgådalsvegen 623, 7660, Vuku, Gnr. 183 bnr. 20 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-23-0204

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.