Vulusjøen

Koselig hytte beliggende i populært hytteområde i Heståsdalen. Turmuligheter i flott fjellterreng sommer som vinter.

Vulusjøvegen 1048 , 7608 Levanger

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Sissel Åsvoll
Sissel Åsvoll Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Hytte / Selveier
Primærrom 52 m²
Bruksareal 52 m²
Soverom 2
Byggeår 1979
Gårdsnummer 372
Bruksnummer 1
Energimerking F
FINN.no 322508283
Sist endret 03.11.2023 14:19
Prisantydning 1 280 000,-
Totalpris 1 329 392,-

Beregnet totalkostnad

1 280 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 32 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 280 000,-)) 3 500,- (Overføring av feste) 12 550,- (Boligkjøperpakke (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 49 392,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 329 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkommen til Vulusjøvegen 1048!

Hytte beliggende i populært hytteområde i Heståsdalen. På sommerstid er det kort gange fra parkering til hytta. Hytta har en grei standard, med blant annet innlagt strøm.

Hytteområde i Heståsdalen byr på et flott fjellterreng sommer som vinter. På vinters tid blir det kjørt opp mange mil med flotte skiløyper.

Hytta inneholder følgende rom: Vindfang, dusjrom, stue/kjøkken og 2 soverom

Innhold

Hytta inneholder følgende rom:
Vindfang, dusjrom, stue/ kjøkken og 2 stk. soverom.

Standard

Eldre, normalt godt vedlikeholdt eiendom. Enkelte bygningsdeler og overflater bærer preg av alder og bruksslitasje. Det må generelt påregnes kostnader vedr. oppgradering og oppussing. De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15- 40 år, fortløpende vedlikehold må derfor påregnes.

Innvendige overflater:
Gulv: Tregulv, laminat
Vegger: Panel
Himlinger: Panel, himlingsplater

Kjøkkenet er opplyst å være 4 år gammelt. Av merke Fossline. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter. Benkeplater med en utslagsvask. Avsatt plass og opplegg for et kjøleskap, integrert stekeovn og koketopp. Mekanisk avtrekk over kokeplass.

Beliggenhet

Hytteeiendom beliggende i et flott hytteområde ved Vulusjøen i Levanger kommune. Avstand fra Levanger sentrum er ca. 25 km, med adkomst via Okkenhaug og privat bomveg merket Skallstuggu. Avgift for passering av bom for enkelttur m/personbil. Hytteeiendommen ligger sentralt til i utfartsområde for Levanger og omegn både sommer og vinter. Utsikt mot omkringliggende skog og fjell.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter samt festeavgift. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse:

Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Det er etablert avløpsrør av plast for gråvann ut fra hytta.
Videre opplegg for avløp er ikke kjent. Nærmere undersøkelser anbefales.

Tomteforhold > Drenering
Med hensyn til oppbyggingsmetodikk på pilarer, er det trolig ikke
etablert drenering rundt bygningen.


Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert lokale skjevheter og ujevnheter.
Stedvis merkbar svikt i bjelkelag.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Det er ikke montert røykvarslere
Kostnadsestimat: Under 10 000


Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Nedløp og beslag 
Det er avvik:
Det er ikke montert takrenner og nedløpsrør.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.
Det er avvik:
Det er registrert vær- og aldersslitasje på overflater,
stedvise oppsprekkinger, råte og påkjente bord.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen
mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
Det er avvik:
Det er registrert symptom på aktivitet av mus. Synlige skjevheter og ujevnheter i takkonstruksjonen.

Utvendig > Vinduer 
Det er avvik:
Det er registrert vær- og aldersslitasje, med påkjente karmer og omramminger, avskalinger og misfarginger,
samt stive pakninger. Sprekk i glass i en rute.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik:
Det er registrert lokale skjevheter og ujevnheter. Økende overflateslitasjer på utsatte steder.
Trapp mangler rekkverk. Manglende beslag mellom veranda og yttervegg.
Deler av veranda er gjenbygd, og fundamentering er ikke tilgjengelig for fullverdig inspeksjon.

Innvendig > Overflater 
Det er avvik:
Det er registrert økende overflateslitasjer på utsatte steder med hakk, sår og mindre skader.
Enkelte manglende listverk/avslutninger. Lokale skjevheter og ujevnheter.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Innvendige dører 
Det er avvik:
Det er registrert normal bruksslitasje med hensyn til alder. Enkelte dører har behov for justeringer.

Innvendig > Andre innvendige forhold 
Det er avvik:
Rommet er ikke bygd som tett våtrom og tilfredsstiller ikke gjeldende krav og normer.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken 
Kjøkkenet har ventilator med omluft (kullfilter).

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Sikringsskap er plassert i vindfang.
Skapet inneholder automatsikringer og måler.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Det er avvik:
Det er registrert skjevheter og setninger i enkelte pilarer, samt stedvise riss og avskalinger.
Hytta ligger stedvis lavt mot terreng, og det er lav frihøyde mellom terreng og stubbeloft.
Det er registrert forhøyede fuktverdier ved piggmålinger i stubbeloft og i bærende konstruksjoner
under hytta, med verdier over 19 %. Dette betraktes som fuktig trevirke, med skadepotensiale. Stedvise
misfarginger i stubbeloft .

Tomteforhold > Terrengforhold 
Det er påvist områder på eiendommen med stående vann. Det er myrterreng rundt hytta,
med stedvis fall inn mot kryperom under bygget. Dette gir økt fare for fuktopptrekk.

Fullstendig og detaljert tilstandsrapport ligger vedlagt i prospekt.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

3. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
NEI - Ikke innlagt vann

9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
JA - Mus i tak, men ikke inn i selve hytta

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
JA, kun av ufaglært/egeninnsats
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Utvendig tak og undertak byttet for 4 år siden av meg. Jeg har svennebrev i
tømrerfaget

TILLEGGSKOMMENTAR
Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne
sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til
å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Fullstendig og detaljert egenerklæring ligger vedlagt i prospekt.

Boligens areal

Primærrom: 52 kvm, Bruksareal: 52 kvm

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Vindfang, dusjrom, stue/kjøkken og 2 stk. soverom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Eierform: Festet fellestomt
Utløpsår feste: 04.10.2057.
Festeavgift: kr. 1 885,-  Neste regulering av festeavgift er 01.01.2024. Reguleres i henhold til konsumprisindeks.
Det gjøres oppmerksom på at det ikke er mulig å innløse festetomten.

Garasje / Parkering

På sommers tid er det mulighet for parkering langs vulusjøvegen. Det er da ca. 200m gange til hytta.
På vinters tid er det brøytet parkeringsplass ved vulusjøen, da ca. 2,5 km til hytta.

Byggemåte

Taksert objekt er en hytte på en etasje. Hytta er fundamentert på støpte pilarer med overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med tømmermannskledning. Sperretak med saltaksform, tekket med profilerte plater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Bortleie av bebyggelsen er tillatt iflg. festekontrakt

Oppvarming

Oppvarming med strøm og vedfyring

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 3 207,10 pr. år
Eiendomsskatt kr. 1 682,01
Renovasjon kr. 1 525,-

Det gjøres oppmerksom på at kjøper må hensynta at det kan komme på avgift for feiing/tilsyn av pipe.

Eiendomsskatt

Det er i Levanger kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 2,8 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 180 959 pr. 31.12.2021

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.
Plankart med planbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Offentlige planer

Kommuneplanens arealdel 2022-2040, L2021005
Bestemmelser og retningslinjer, datert 11.02.2022
Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 23.03.2022, sak nr. 21/22
Delareal 724 m² ArealbrukSpredt fritidsbebyggelse,Nåværende

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1988/10419-3/67  Urådighet  
22.09.1988  FESTERETTEN KAN IKKE OVERDRAS / FRAMLEIES
UTEN SAMTYKKE FRA GRUNNEIER
Gjelder feste
 
1988/10419-4/67  Festekontrakt - vilkår  
22.09.1988  ÅRLIG AVGIFT NOK 790
LEIEN KAN REGULERES
TIL 04 10 2057
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 40 62 99 61 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

BYGGETEGNINGER:
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
Kommentar: Vindfang er utbygd i forhold til godkjente tegninger, og det er etablert et dusjrom. Dette er ikke byggesøkt.
Kjøper påtar seg evt. risiko både for fremtidig fortsatt bruk og evt. pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Vulusjøvegen 1048, 7608, Levanger, Gnr. 372 bnr. 1 Fnr. 29 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

72-23-0215

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.