Kjerknesvågen

Enebolig med uthus/redskapbod og stor tomt

Vågavegen 405 , 7670 Inderøy

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Sissel Åsvoll
Sissel Åsvoll Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

81%

eier sin egen bolig

53%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

83%

har bolig på over 120 kvm

38%

er barnefamilier

37%

er gift

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 101 m²
Bruksareal 113 m²
Tomt 1 317 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 3
Soverom 2
Byggeår 1979
Gårdsnummer 67
Bruksnummer 7
FINN.no 323907579
Sist endret 26.10.2023 09:47
Prisantydning 1 490 000,-
Totalpris 1 543 642,-

Beregnet totalkostnad

1 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,-)) 15 050,- (Boligkjøperpakke (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 53 642,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 543 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Boligen inneholder:
Gang, toalettrom, stue, kjøkken, 2. stk. soverom, bad, gang 2, toalettrom 2, 2 stk. boder.

På eiendommen er det også oppført et uthus/redskapsbod.

Standard

Overflater innvendig:
Gulv: Belegg, laminat, teppe
Vegger: Malte plater, panel, tapet/strie
Himlinger: Himlingsplater , panel

Kjøkken

Kjøkkenet har ukjent byggeår.
Kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter.
Benkeplater med vask. Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin,
komfyr og et kjøleskap. Mekanisk avtrekk over kokeplass.

Bad

Bad av eldre dato, ukjent byggeår.
Rommet har støpt gulv med gulvvarme. Gulv er belagt med malt belegg, vegger har malte
plater og himling har himlingsplater. Innredet med vegghengt baderomsinnredning,
dusjkabinett og varmtvannsbereder. Ingen avtrekk eller tilluft. Plastsluk i gulv.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Kjerknesvågen med nærhet til sjøen og kaianlegg.
Ved kaia har man kiosk, butikk, badeplass m.m. Kjerknesvågen kai er et yndet samlingspunkt for bygda.
På Kjerknesvågen og ellers i kommunen er det et mangfold av muligheter for aktiviteter ute og inne, alt fra ballspill, ski, friluftsliv og fiske både innenlands og sjøfiske.
Fra Kjerknesvågen tar man seg til Straumen på ca. 10 minutter, og der finnes sentrum med offentlige kontorer, bank, restauranter, vinmonopol med mye mer.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Utvendig > Taktekking 
Det er avvik:
Det er registrert generell alders- og værslitasje på tekking og overflater, med avskalinger, korrosjon,
deformasjoner o.l. Ufagmessig utførelse av tekking, som er lektet opp
på eldre bølgeblikkplater. Ukjent oppbygging og funksjon på evt. undertaksløsning.
Det er registrert påkjente vindskier med råteskader.
Tekkingen er stedvis svært begrodd av mose.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Utvendig > Nedløp og beslag 
Det er avvik:
Det mangler takrenner og nedløp. Det er registrert skjevheter, slitasjer og
korrosjonsskader i øvrige beslagsløsninger, samt ufagmessig utførelse.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er avvik:
Det bemerkes at eternitt inneholder asbest, som må påregnes sanert.
Det er registrert vesentlig vær- og aldersslitasje på overflater, stedvise oppsprekkinger, skader, råte og
påkjente bord. Omrammingsbord er stedvis satt helt ned på beslag,
samt bordkledning går helt mot terreng, dette er en skadeutsatt løsning med fare for fuktopptrekk og
påfølgende råteskader. Det er registrert ufagmessig utførelse, stedvis manglende lufting bak kledning,
hjørnekasser o.l. er ikke ferdigstilt, og har ukjent tettefunksjon.
Store deler av boligens bakside er gjengrodd, og ikke tilgjengelig for inspeksjon.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Utvendig > Dører 
Det er avvik:
Hovedytterdør tetter ikke mot karm, og er fuktskadet i nedre deler.
Begge dører har vesentlige overflateslitasjer.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendig > Overflater
Det er avvik:
Det er registrert stedvise vesentlige overflateslitasjer, skader og skjevheter/ujevnheter,
samt fuktskader/fuktpåkjente overflater med råteskader og svertesopp, stedvis manglende
listverk og avslutninger.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert vesentlige skjevheter og ujevnheter,
samt stedvis knirk.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er avvik:
Det er registrert insekter - symptom på fuktig miljø Utforede og kledde yttervegger og gulv i rom under
terreng er erfaringsmessig en risikokonstruksjon, ofte beheftet med skjulte skader.
Med en risikokonstruksjon menes at selv om det visuelt og eventuelt med bruk av enklere former for
fuktsøkerinstrumenter / fuktindikasjonsinstrumenter ikke er synlige skader, kan konstruksjonen eller
omkringliggende områder likevel være påført skader. Årsaken er at det er svært små marginer for
at skader oppstår. Hulltaking er foretatt på utforet yttervegg i soverom.
Piggmålinger i utforet vegg mot terreng viser verdier på 29 %.
Dette betraktes som vått trevirke, med skadepotensiale.
Det er registrert fuktpåkjente overflater, med misfarginger og svertesopp.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innvendig > Innvendige trapper  
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Innvendige dører 
Enkelte av innvendige dører har betydelige skader Det er registrert alders- og bruksslitasje på dører.
Enkelte dører tar i karm/terskel, og har behov for justeringer. Slitasje i låskasser og vridere.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Generell > Bad 
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Det er registrert alders- og bruksslitasje på overflater og utstyr.
Sluk og evt. membran/tettesjikt nærmer seg forventet levetid.
Stedvis forhøyede fuktutslag på overflater, og fuktpåkjente vegg- og himlingsplater, samt sprik i
plateskjøter. Skjevheter og ujevnheter. Rommet mangler tilluft- og avtrekksmulighet.
Rommet er ikke bygd som tett våtrom, og tilfredsstiller ikke dagens krav og normer for slik
bruk. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet
skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med
bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en
detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Mekanisk vifte startet ikke ved befaring, og er trolig defekt.
Det er registrert vesentlige slitasjer på overflater og utstyr. Svertesopp og misfarginger i fuger.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom 2
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Det er registrert generelle bruks- og aldersslitasjer, samt enkelte fuktpåkjente overflater.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Utvidet el-kontroll anbefales med bakgrunn i anleggets alder, samt
registreringer av mangelfull sikring av strømførende ledninger, og manglende dokumentasjon.
Om fullstendig kontroll av anlegget ønskes ut over en enkel visuell kontroll, må en el-takstmann
engasjeres.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold 
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tomteforhold > Terrengforhold
Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000


Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Det er registrert symptom på fuktskader i konstruksjonen.

Utvendig > Vinduer - 2 
Det er avvik:
Det er registrert påkjente karmer og omramminger, med stedvis råte og svertesopp.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik:
Det er registrert overflateslitasjer, skjevheter og skader i konstruksjon.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Det er registrert ufagmessig utførelse av puss- og
beslagsløsninger. Avskalinger og manglende beslag registrert, med fare for fuktopptrekk
og påfølgende råteskader. Værpåkjente overflater.

Innvendig > Krypkjeller 
Det er avvik:
Krypkjellere er generelt å betrakte som en risikokonstruksjon. Ofte beheftet med fukt, sopp og
råteproblemer. Dette skyldes i hovedsak for dårlig ventilering og jordfukttransport fra grunnen.
Krypkjellere har behov for jevnlig inspeksjon for å kunne stoppe skadeutvikling på et tidlig tidspunkt.
Med bakgrunn i omkringliggende terrengs beskaffenhet, samt registreringer av fuktdannelser og
misfarginger på grunnmurer, er det sannsynlig at evt. krypkjeller har avvik vedrørende fuktforhold.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad 
Det er i hulltakingen påvist feil utførelse av konstruksjonen. Ingen skade konstatert.
Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.
Det er registrert bruk av plast på varm side i veggkonstruksjonen. Dette gir økt kondensfare. Det er
brukt isopor som isolasjon i vegg, dette er ugunstig mtp. dannelse av giftgasser ved brann.
Ingen unormale fuktutslag registrert.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er avvik:
Det er registrert bruks- og aldersslitasje på innredning og overflater. Stedvise hakk og sår, samt enkelte
svellinger og fuktpåkjente veggplater.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon 
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmesentral 
Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.
Ingen dokumentasjon på service fremlagt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank 
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tomteforhold > Drenering 
Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.
Det er registrert forhøyede fuktutslag på eksponerte overflater i rom mot terreng, samt
misfarginger/fuktmerker.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Det er avvik:
Det er registrert stedvise sprekk- og rissdannelser, samt avskalinger, misfarginger, mosebegroelse og
eksponert isopor. Store deler av baksiden av boligen er gjengrodd, og
ikke tilgjengelig for inspeksjon. Pga. terrengets beskaffenhet er det nærliggende å
anta at grunnmur er utsatt for fuktbelastning og jordtrykk.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger 
Det er avvik:
Alder over 25 år er oppnådd. Over halvparten av forventet levetid er oppbrukt.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller
soppskader?
JA - Sprekk i gulvbeleg

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker,
pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?
JA - Må sette opp varmeskjold rundt ovn

9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
JA - Mus

11. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
JA - Ja når det regner mye drypper det på vaskeromet

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
JA, kun faglært
Firmanavn Nte elektro
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Byttet støpsler på stue og nytt inmat i sikringsksap

13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om
lavspenningsanlegg)?
JA - Gjort av fag følk

14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
JA - Ja, i våren 2023

Boligens areal

Bruksareal: 113 m².
Primærrom:  110 m².
Sekundærrom: 12 m².

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Gang, toalettrom, stue, kjøkken, 2. stk. soverom, bad, gang 2, toalettrom 2

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
2 stk. boder


Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 1 317 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Nei / Ja
God plass til parkering på tomta.

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på en etasje.
Boligen har grunnmur av betong og lettklinkerblokker og overbygning av trekonstruksjoner,
utvendig kledd med liggende kledning, samt eternittplater på deler av fasader.
Takkonstruksjon med saltaks- og pulttaksform, tekket med profilerte plater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.
Gjør oppmerksom på at det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk
Kommentar: Boligen er tilbygd i forhold til godkjente tegninger, samt enkelte endringer i planløsning. Dette er søknadspliktige tiltak. Kjøper overtar ansvar og risiko vedrørende dette.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med strøm og vedfyring. Luft til luft varmepumpe etablert på stue,

Energimerking


Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 518 546 pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 866 766 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.

Offentlige planer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025
utvalgssak 25/14, vedtatt 16.06.2014
Kommuneplanens arealdel 2014 - 2025, 2. gangs behandling
Eiendommen er regulert til boligformål

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1954/315-1/68  Best. om adkomstrett  
02.02.1954  Vegvesenets betingelser vedtatt
 
1980/1958-1/68  Best. om adkomstrett  
17.05.1980  rettighetshaver:Knr:5053 Gnr:67 Bnr:9  
Med flere bestemmelser
 
1982/1460-1/68  Erklæring/avtale  
10.03.1982  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv
 
1997/1017-1/68  Best. om vann/kloakkledn.  
24.02.1997 Rettighetshaver: Inderøy kommune
Rett til kloakkledn. på nærm. vilkår
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1997/2678-2/68  Borett  
28.05.1997  Rettighetshavere: Per Marius Høyem, f. 27.11.1918 og
Alfhild Pauline Høyem, f. 14.3.1926
 
2021/1451693-2/200  Borett  
17.11.2021 21:00  Rettighetshaver:Høyem Per Anders  
Fnr: 26025641352

Vei/vann/avløp

Offentlig via private stikkledninger

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Sammen med Tryg har vi skreddersydd boligkjøperpakke slik at du kan være trygg på at du har alle forsikringene du trenger. Enten du har kjøpt hus, leilighet eller hytte. Denne gunstige pakken fra Tryg inkluderer også juridisk hjelp hvis du oppdager feil og mangler ved boligen utover det som er opplyst om. Boligkjøperpakken inneholder innboforsikring, renteforsikring for situasjoner der kjøper ikke får solgt nåværende bolig, samt en flytteforsikring for alle de tre boligtypene. For hus og hytte omfatter den i tillegg bygningsforsikring hvor kostnader for å reparere eller gjenoppbygge huset ditt er inkludert. Les mer om forsikringen i produktark for Boligkjøperpakke som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Boligkjøperpakken må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøte. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken siden kostnaden det første året legges til oppgjøret for kjøpesummen for boligen.  Megler/meglerforetak mottar honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 40 62 99 61 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

BYGGETEGNINGER:
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk
Kommentar: Boligen er tilbygd i forhold til godkjente tegninger, samt enkelte endringer i planløsning. Dette er søknadspliktige tiltak.

BRANNVESENET MIDT IKS:
Avvik eller anmerkninger som er registrert:
Avvik Fyringsanlegget fungerer ikke som forutsatt. Innkledd brannmur.
Strålevarme fra ildsted kan antenne brennbart materiale bak brannmur.
Anm. Feil/mangler med pulverapparat
Pulverapparatet er fra 1983 og mangler 10 års service. Forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015
§7, krever ett godkjent slokkemiddel i hver boenhet

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Vågavegen 405, 7670, Inderøy, Gnr. 67 bnr. 7 i Inderøy kommune

Oppdragsnummer

72-23-0252

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.