Stranda

Stranda - Næringseiendom med gode utleiemuligheter midt i Stranda sentrum.

Allmenningen 1 , 6200 Stranda

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Arild Berentzen
Arild Berentzen Daglig leder / Partner
Type / Eierform Næringsbygg / Selveier
Bruksareal 404 m²
Bruttoareal 447 m²
Tomt 200 m² / Eiet tomt
Byggeår 1956
Gårdsnummer 52
Bruksnummer 161
FINN.no 176394407
Sist endret 16.12.2020 11:27
Prisantydning 3 200 000
Totalpris 3 281 342

Beregnet totalkostnad

3 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 80 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000,-)) -------------------------------------------------------- 81 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 281 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Kontor-/forretningseiendom på 3 etasjer beliggende i Stranda sentrum. Eiendommen ligger i et etablert område med kontor, forretnings- og boligbygg i nærområdet. Det er ferge, kollektivtransport, hotell og kommunesenter like i nærheten. Eiendommen ligger sentralt til og har meget god beliggenhet i forhold til profilering og synliggjøring av virksomhet.
Eiendommen har i dag 3 etasjer, men er regulert for inntil 5 etasjer, der bruken av 3-5. etasje er valgfritt til bolig eller kontor. Oppdragsgiver har også naboseksjonene i 2. og 3. etasje på hhv 231 kvm og 129 kvm som kan innlemmes om ønskelig. Seksjonene her har egen trappeoppgang og takterrasse og innehar de samme reguleringsbestemmelsene.
Eiendommen ligger i på hjørnet av Strandgata / Sjøgata og Allmenningen i Stranda sentrum, og har tidligere vært benyttet til leilighet, kontor, frisørsalong og nå som butikklokale med lager.
Det er ferge, kollektivtransport, hotell og kommunesenter like i nærheten. Eiendommen ligger sentralt til og har meget god beliggenhet i forhold til profilering og synliggjøring av virksomhet.
Bygget fremstår med normalt vedlikehold utvendig men har noe eldre standard innvendig og det vil være påregnelig med noe oppgradering og fornying.
Tomten er fullt utbygget. Uteareal er opparbeidet med støpte fortau med elektriske varmekabler. Tomten har en liten helling mot øst.

Innhold

Kontor/forretningsbygg på 3 etasjer pluss loftsetasje, oppført ca 1956. Bygget inneholder butikk/forretning i 1. og 2. etasje. 3. etasje har tidligere vært kontor og består av 5 rom, diverse ganger, toalettrom og trapperom. Loftsetasjen har lav takhøyde og blir brukt til lager/kryploft.

Standard

Gulv:
1. etasje og 2. etasje har laminat på gulv
3. etasje har tepper og vinylbelegg på gulv.
Støpt gulv/etasjeskiller i loftsetasjen.
Vegger:
1. etasje i all hovedsak malte veggplater. Store vindusflater mot øst og sør.
2. etasje har malte veggplater og panel på vegger.
3. etasje har tapet, malte/plater/murpuss og eikepanel på vegger.
Himling:
1. etasje har nedsenket systemhimling med integrerte lyskasser og ventilasjon
2. etasje og 3. etasje har malt betong i tak.
Innvendig trapp i felles trapperom av betong fra byggeår. Rekkverk i metall. Det er tepper og vinylfliser på trinn og trapperepo. Innvendig trapp mellom 1. etasje og 2. etasje av treverk med åpne trinn. Rekkverk i treverk.
Det er murt pipe fra byggeår i boligen. Pipen er ikke i bruk. Det har tidligere vært sentralfyr i bygget men denne er fjernet. Det står fortsatt igjen radiatorovner etter tidligere sentralfyr, men disse er ikke i bruk og har ingen funksjon.
Det er observert vannrør av kobber i huset. Avløpsrør av støpejern.
Enkelt toalettrom i 2. etasje og 3. etasje med vinylfliser på gulv og malte murvegger. Toalett og servant. Eldre standard.
Det er etablert balansert ventilasjon i 1. etasje. Ventilasjon i 2. og 3. etasje er mangelfull. Det er noen små veggventiler under vinduer, men ventilasjonen er ikke i henhold til dagens krav.
Det er sikringsskap i hver etasje. 2 skap med krussikringer, et skap med automatsikringer. Det ble foretatt kontroll og oppgradering av ene skapet for ca 6 år siden.
Det er montert varmeelementer i tak i 1. etasje og 2. etasje. Det er installert varmekabler i fortau foran bygget.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i på hjørnet av Strandgata /Sjøgata og Allmenningen i Stranda sentrum. Eiendommen har tidligere vært benyttet til leilighet, kontor, frisørsalong og nå som butikklokale med lager.

Ferdigattest / brukstillatelse

Finnes ikke. Tilbakemedling fra Stranda kommune: Ferdigattest / brukstillatelse ligger ikke i arkivene til Stranda kommune.

Boligens areal

Bruksareal: 404 kvm, Bruttoareal: 447 kvm
1. etasje:
Bruksareal: 124 m².
2. etasje:
Bruksareal: 130 m².
3. etasje:
Bruksareal: 130 m².
Loft:
Bruksareal: 20 m².
Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Eiendommen kan fritt leies ut, og er pr. i dag utleid for kr. 230.508,- pr. år med 6 mnd. løpende oppsigelsestid.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, eiendomsskatt, strøm og forsikringer.

Formuesverdi

Formuesverdi finnes ikke på denne eiendommen ifølge melding fra Skatteetaten.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Eiendommen ligger midt i Stranda sentrum, og har enkel adkomst. Se kart for nøyaktig beskrivelse.

Regulering

Eiendommen  er regulert til bolig/forretning/kontor, og ligger i reguleringsplanen som BFK2 som sier: Maks. 5, min. 3 høgder. Eventuell 5. Etg. skal vere tilbaketrekt frå fasadeliv. Gesimshøgd maks. 16 m.
1.etg. kan nyttast til forretning. 2. høgda kan nyttast til forretning eller kontor. 3., 4. og 5. høgda kan nyttast til kontor eller bustad. Maks BYA=100%
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne forsikring iht. vilkår.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til arild@aursnespartners.no eller SMS: 90 70 85 96 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.