Åsestranda/Hatlane

Frittliggende næringsbygg med sentral plassering. Nyere ventilasjonsanlegg, mulighet for parkering og god adkomst.

Borgundvegen 673 , 6016 Ålesund

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Marianne Stenseth
Marianne Stenseth Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

79%

eier sin egen bolig

19%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

62%

har bolig på over 120 kvm

70%

av boligene er eldre enn 20 år

38%

er barnefamilier

Type / Eierform Næringsbygg / Selveier
Bruksareal 69 m²
Bruttoareal 79 m²
Byggeår 1940
Gårdsnummer 49
Bruksnummer 55
Energimerking G
FINN.no 211592156
Sist endret 26.04.2021 10:08
Prisantydning 1 490 000
Totalpris 1 528 592

Beregnet totalkostnad

1 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 38 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 528 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Lokalene og bygget har gjennomgått en betydelig oppgradering siste årene og fremstår nå i en i stor grad moderne form.
Eiendommen er et mindre frittliggende næringsbygg på ett plan beliggende langs Borgundvegen i Hatlane/Åsestranda ca 9 km øst for Ålesund sentrum.
Eiendomsmarkedet for næringsbygg av denne type varierer en del. Dette bygget er av størrelse/ standard og beliggenhet som gjør det godt egnet for mindre bedrifter både innen kontor og butikk etc.
De senere år har det i bygget vært drevet butikk, frisør, dør-/vindusforretning, men og i lang tid før det kiosk etc.
Det er ingen leieforhold på eiendommen, vurdering basert på anslått leienivå.
Eiendommen har en trafikal god plassering mellom Moa og Ålesund - med kort veg til sentrale trafikkårer.

Innhold

Bygget går over 1 etasje og inneholder: Tilbygg med egen inngang,  bod og wc-rom, kjøkkenrom, stort hovedrom mot inngang fra gate, 2 rom mot nord.

Standard

Innvendig er lokalene oppusset i 2015. Lagt laminat på gulv, malte vegger med malte Hunton-panelplater på noen vegger og
malte innvendige tak. Videre er vegger og tak i stor grad malt opp igjen senere tid.
Bod har enklere/eldre overflater.
WC-rom
WC rom har flislagte gulv/vegger. Innredning med servant og WC. Ca 100 l varmtvannstank.
Ventilasjon primæranlegg
Det er i 2016 montert inn et nytt balansert ventilasjonsanlegg.
Det legges til grunn det blir utført service på anlegget.
Elektrisk primæranlegg
Påvist automatsikringer i el-skap. Skrusikringer på hovedsikringer.

Beliggenhet

Nærområdet består i hovedsak av i hovedsak boligbygg fra forskjellige tidsepoker og
bygningstyper. Videre noen enkelt stående næringsbygg i området.
Borgundvegen går rett ved eiendommen - god adkomst med buss/bil.
Buss stopp ved eiendommen.

Boligens areal

Bruksareal: 69 kvm, Bruttoareal: 79 kvm
1. etasje:
Bruttoareal: 79 m²
Bruksareal: 69 m². : Butikklokale e.l., kontor, lagerrom, wc og bod.
Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adkomst

Borgundvegen går rett ved eiendommen - god adkomst med buss/bil.

Tomt

Eierform: Eiet tomt
I stor grad planert til ei flat tomt - noe skråning i bakkant.
Tomta er i stor grad anvendt til bygget samt til parkering.

Garasje / Parkering

Det er opparbeidet mulighet for 3-4 biloppstillingsplasser for biler på egen tomt.

Byggemåte

Byggegrunn er ukjent.
Bygget er oppført i èn etg i murkonstruksjoner.
Mur/grunnmur er utvendig pusset og malt for 5-6 år siden. Lagt pyntefliser i hjørner. malt på nytt igjen senere år.
Utvendige dører og vinduer
Det er i front montert nyere 2-lags pvc vinduer/dør fra 2016 med 2-lags glass.
Boddør er ei malt hvit ytterdør av nyere dato.
Tak har antagelig trekonstruksjon.
Papptekking - ukjent alder. Det har vært foretatt stedvise utbedringer iflg eier.
Innvendige
Det er ukjent om det er noe drenering rundt huset utover drenerende masser.
Flislagt platt ved inngangsparti - ellers asfaltert areal.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattes datert 22.11.82  for tilbygg. Dokumentet følger vedlagt.

Adgang til utleie

Utifra størrelse -standard og egne parkeringsmuligheter rett utenfor anses et leienivå på ca kr 10-12.000 pr mnd som et realistisk leienivå. Den har senere år vært utleid for ca kr 10 500 pr med til frisør m.m.
Det er ingen leieforhold på eiendommen, vurdering basert på anslått leienivå.
Etter opplysning fra selger ble det inngått en leieavtale til avtalt pris, uten å teste leiepris i markedet.

Oppvarming

Varmepumpe.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca x 000 kwh.
Energiforbruket vil variere.

Kommunale avgifter

Kr. 6 285 pr. år

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 319 791 pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til næring. Eiendommen ligger i område som i kommuneplan er avsatt til bolig.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Ingen kjente

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1937/901822-1/58  Bestemmelse om gjerde - 26.04.1937 
1956/300688-1/58  Bestemmelse om vannledn.  - 08.03.1956 
Vegvesenets betingelser vedtatt
1979/5696-1/58  Erklæring/avtale - 19.09.1979 
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr.[ 8.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
 
1986/431-1/58  Erklæring/avtale -15.01.1986 
 Bestemmelse om benyttelse
 
1988/8746-1/58  Rettighet  - 31.10.1988 
Rettighetshaver:Røder Hans Jørgen  
Fnr: 101147
Rettighetshaver:Tysse Anne-Karin  
Fnr: 010545
LEIE AV NÆRINGSLOKALE
LEIE-TID: 5 ÅR
MÅNEDLIG LEIE NOK 8,000
LEIEN KAN REGULERES
BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
KONTRAKTEN KAN PANTSETTES
KONTRAKTEN KAN IKKE OVERDRAS/UTLEIES UTEN SAMTYKKE FRA
HJEMMELSHAVER/UTLEIER
 
2000/11218-1/58  Rettighet - 31.08.2000 
Rettighetshaver:JAM JAM AS  
Org.nr: 982184592
LEIE AV NÆRINGSLOKALE
Leietid 10 år
Fra dato 01/08/2000
Bestemmelser om forlengelse
Inntatt bestemmelser om leiesum.
Leiekontrakten skal ha prioritet etter nåværende og fremtidige pengeheftelser.
Bestemmelse om garasje/parkering
Med flere bestemmelser

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Ålesund kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendommens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til marianne@aursnespartners.no eller SMS: 90 59 88 08 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Borgundvegen 673, 6016, Ålesund, Gnr. 49 bnr. 55 i Ålesund kommune

Eier

Hilde Rimereit

Oppdragsnummer

79-21-0019

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Aursnes & Partners Eiendomsmegling Ålesund sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.