Alta

BOLLO: 80kvm råbygg i naturskjønt område. Bilvei til hytta.

Langvannet 14 , 9517 Alta

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Daniel André Adamsen
Daniel André Adamsen Daglig leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF
Robert Baardsen
Robert Baardsen Saksbehandler / Medieprodusent
Type / Eierform Hytte / Selveier
Bruksareal 80 m²
Bruttoareal 80 m²
Byggeår 2018
Gårdsnummer 35
Bruksnummer 1
FINN.no 193927777
Sist endret 06.10.2020 13:17
Prisantydning 1 450 000
Totalpris 1 501 852
Ligningsverdi 2 568 671,-

Beregnet totalkostnad

1 450 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 172,- (Pantattest kjøper) 36 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 450 000,-)) 1 610,- (Gebyr for overføring av festekontrakt) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 51 852,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 501 852,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for 2019 utgjør kr. 837,- pr. år. Beløpet er inkludert i opplyste kommunale avgifter.

Beskrivelse

Langvannet 14 er et råbygg til en hytte, hvor du selv kan sette ditt preg når den innredes. Beliggenheten ligger idyllisk og naturskjønt til, ikke langt fra Bollovannet og Langvannet. I Bollo er det mange scooterløyper, og Bollo hytteforening vedlikeholder 3 skiløyper i området. På sommeren er det bilvei helt frem til hytten. Fra stuen er det utgang til sydvestvendt og delvis overbygget terrasse. Her er det god plass til både utemøbler og grill. Tomten består for øvrig av en frodig naturtomt. Dette er virkelig stedet for ro og avkobling!

Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet i et populært hytteområde i Alta kommune. Fra sentrum er det ca. 30 minutters kjøring, og på sommeren er det bilvei helt frem til hytta. I Bollo er det mange scooterløyper, og her går bl.a. nr. 7,"Romsdal-Detsika-Stilla". I området er det også oppkjørte skiløyper. Her er det gode jakt- og fiskemuligheter, og på Bollovannet er det mulighet for å bruke robåt.

Tomt

Eierform: Festet tomt, Festeavgift: 15982, Festekontrakt utløper dato: Ikke begrenset
Neste regulering av festeavgift: 2021. Reguleres iht. konsumprisindeks. I henhold til festekontrakten disponerer man et areal på 1000 kvm rundt bebyggelsen.

Garasje / Parkering

Parkering etter områdets gjeldende bestemmelser. Ingen opparbeidet parkering på tomten. Hytten er bare 20-30 meter fra sommervei.

Boligtype, eierform og byggeår

Hytte (Selveier), byggeår: 2018

Byggeår

2018

Byggemåte

Grunnforhold: Topplag er fjernet, markisolasjon under hele hytten.
Grunnmur: Plasstøpt punktfundament som vist på tegning. Plasstøpt pilarer på fundamenter.
Gulv/Bjelkelag: Bjelkelaget er av K-bjelke 48x300 med sponplate gulv 22mm.
Pipe/ildsted: Stålpipe. Ikke medtatt.
Balkonger: Balkonger og inngangsplatter er levert med det enkelte hus der dette fremgår av tegninger. Utført med impregnert trevirke.
Yttervegger/Kledning: Dobbelfalset 19 x 148 mm grunnet panel. Utlektring, ett lag vindsperre og vindtette plate, 148 mm bindingsverk.
Himling: Ikke inkludert.
Dører: Hovedinngangsdør type Cello 4 glass Hvit
Vinduer: Vinduer er i furu/gran med 3-lags glass. Vinduer leveres hvitmalt eller tilsvarende. U-verdi 1,1 (snitt).
Innvendige skillevegger: Innvendig vegger er oppbygd av 48 x 98 mm bindingsverk.
Listverk: Ikke inkludert.
Kjøkken- og garderobeinnredninger: Ikke inkludert.
Bad og Badstu/bod: Ikke inkludert.
Gulv: Ikke inkludert.
Yttertak: Hus med mønedrager og taksperrer.Takplater av stål. Divoroll undertak eller tilsvarende. Det installeres ikke ventilasjon. Ventiler i alle rom.
Takrenner leveres i stål. Nedløp leveres til underkant kledning.
Ventilasjon / blikkenslager / Tekniske installasjoner: Det installeres ikke ventilasjon. Ventiler i alle rom. Takrenner leveres i stål. Nedløp leveres til underkant kledning. Kasser og utforinger kan forekomme utover det som er vist på tegninger.
Elektrikerarbeid: Ikke inkludert. Tilkobling til nettet koster 50.000,- og faktureres SB2 Eiendom AS.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det er gitt byggetillatelse 18.01.2018. I forbindelse med overdragelse av hytten til ny eier må det søkes om endring av ansvarlig utførende. SB2 Eiendom vil være behjelpelig med søknad. Kostnader for å endre ansvarlig søker dekkes av selger. Kjøper må selv selv søke om ferdigattest når hytten er ferdig.

Boligens areal

Bruksareal: 80 kvm
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Arealbekreftelse

Areal er opplyst av selger og ikke kontrollmålt av megler.

Adgang til utleie

Det er lagt opp til en bruksenhet i hytten.

Energimerking

Det har ikke blitt utarbeidet energiattest da kjøper selv skal ferdigstille hytten.

Kommunale avgifter

Kr. 837 pr. år
Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 568 671 pr. 03.10.2020
Verdien er stipulert med skatteetatens kalkulator, og som grunnlag er det lagt 80kvm areal. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Følg veien med start i Detsika eller Romsdal. Når du kommer til krysset som går opp mot Stilla kjører du ca. 350 meter mot Stilla, før du tar av til høyre ned mot Langvannet og Bollovannet. Hytta er på høyre side av veien etter ca. 250 meter. Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Regulering

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Det er tomter for salg i området, så det må regnes med at det blir bygd hytter her. Reguleringsplan med navn Detaljregulering for Bolloseter hyttefelt, planid: 20050008, gjelder. Opplysninger fra Alta Kommune 30.09.2020.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

2006/3293-1/82  Hjemmel til eiendomsrett  
24.08.2006 
Vederlag: NOK 0
KJØPER:FINNMARKSEIENDOMMEN  
Org.nr: 989480731
Gjelder denne registerenheten med flere
Rettighetshavere til festerett
2019/438183-1/200  Hjemmel til festerett  
12.04.2019 21:00 
Vederlag: 0
KJØPER:SB2 EIENDOM AS  
Org.nr: 991041664
2019/438183-2/200  Festekontrakt - vilkår  
12.04.2019 21:00 
gjelder fra dato: 29.05.2018
TOMTEVERDI: NOK 300.000
ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 15.028
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelser om regulering av leien kontrakten opphører hvis tomten ikke er tatt i bruk til formålet innen 5 år fra kontraktens inngåelse
Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Fester har plikt til å bli medlem av eventuelt framtidig veilag
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Hytta er ikke tilknyttet vei, vann og avløp. Det er sommervei ca. 20-30 meter fra hytta.
Veilag: I følge festekontrakten har fester plikt til å bli medlem av eventuelt fremtidig veilag som skal ha ansvaret for drift av parkeringsplass og/eller vei i tilknytning til hyttefeltet, jf veilova §55

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til adamsen@partners.no eller SMS: 95 02 67 64 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.
Vedlegg:
Bygningstegninger, datert 16.10.2017
Grunnkart, datert 30.09.2020
Planstatus, datert 30.09.2020
Festekontrakt, datert 24.05.2018
Info fra bortfester
Eiendomsinformasjon, datert 30.09.2020