Alta

GAMLE SENTRUM: Næringseiendom med sentral plassering og bredt utviklingspotensiale.

Meieriveien 3 , 9510 Alta

BE OM SALGSSUM
Daniel André Adamsen
Daniel André Adamsen Daglig leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF
Robert Baardsen
Robert Baardsen Saksbehandler / Medieprodusent
Type / Eierform Næringsbygg / Selveier
Bruksareal 226 m²
Tomt 1 043 m² / Festet tomt
Byggeår 2003
Gårdsnummer 29
Bruksnummer 324
FINN.no 197968843
Sist endret 03.12.2020 13:50
Prisantydning 2 990 000
Totalpris 3 032 592

Beregnet totalkostnad

2 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 41 250,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 42 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 032 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Meieriveien 3 er et næringsbygg med sentral plassering og enkel adkomst på Gamle Sentrum. Eiendommmen er regulert til offentlig eller privat tjenesteyting, hvilket betyr at det er et bredt utviklingspotensiale. Bygget har tidligere vært brukt som fjernvarmeanlegg, basert på returvirke.
Utdrag fra reguleringsplan:
- Området skal brukes til forretningsbebyggelse i inntil 2 etasjer med tilhørende anlegg og funksjoner. Kjeller/underetasje tillates.
- Høyeste tillatte mønehøyde er 10,0 meter (for bygning med saltak). For bygning med pulttak eller flatt tak tillates høyeste gesims inntil 8,0 m.

Innhold

1. etasje består av bad, kontor, fyrrom og disponibelt rom. I underetasjen er det silo.

Beliggenhet

Meieriveien 3 ligger i et populært område på Gamle Sentrum, vel 1,5 km fra Alta Sentrum. Eiendommen er på 1043 kvm, og har et stort utviklingspotensiale. Beliggenheten er tett på E6.
Alta kommune er "15-minutt-byen". Uansett hvor du er i byen, så er du nærmest aldri lenger unna enn 15 minutter - enten det er til badeland, snøscooterløyper, alpinbakke, kjøpesenter eller flyplass. Jakt, fiske og fantastiske turforhold er heller omtrent aldri mer enn 15 minutter unna.
I Sentrum er det bl.a. badeland, kino, bibliotek, treningssenter og Nordlyskatedralen med sin unike arkitektur. Her finner du også kjøpesentrene Parksentret og Amfi Alta med til sammen cirka 90 butikker.
I Alta er det mange idrettsklubber uansett hvilket lokalmiljø du velger, og en god dugnadsånd er noe som gjerne kjennetegner en Altaværing fra øst til vest.

Ferdigattest / brukstillatelse

Bygget har ferdigattest datert 19.01.2004

Boligens areal

Bruksareal: 226 kvm
Det finnes flere forskjellige tegninger av bygget, med oppgitt BRA fra 194-217 kvm. I kommunens opplysninger står det 226 kvm, og vår måling viser ca. 225 kvm. Interessenter anbefales derfor å kontrollmåle bygget.

Oppvarming

Det finnes ingen normale oppvarmingskilder. Hovedkilde for oppvarming har vært varme fra ovn som brenner i fjernvarmeanlegget.

Adkomst

Eiendommen har adkomst via offentlig vei med innkjørsel fra Meieriveien.

Regulering

Eiendommen er regulert til "Offentlig eller privat tjenesteyting" (973 kvm) og "Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur" (70 kvm). For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til adamsen@partners.no eller SMS: 95 02 67 64 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Eiendommen overtas i den stand den fremstår på visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Rør i bakken til fjernvarmeanlegget er ikke en del av eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.
Vedlegg:
Bygningstegninger
Ferdigattest, datert 19.01.2004
Grunnkart, datert 30.10.2020
Planstatus, datert 30.10.2020
Eiendomsinformasjon, datert 30.10.2020