Alta

Stor eiendom godkjent for utvikling. 2 boliger, garasje, verksted og driftsbygning. Tett på Alta sentrum.

Prestegårdsveien 15, 17 og 19 , 9514 Alta

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Robert Baardsen
Robert Baardsen Saksbehandler / Medieprodusent
Daniel André Adamsen
Daniel André Adamsen Daglig leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 436 m²
Bruksareal 606 m²
Bruttoareal 668 m²
Tomt 10 501 m² / Eiet tomt
Byggeår 1974
Gårdsnummer 27
Bruksnummer 1531
Energimerking F
FINN.no 233012799
Sist endret 03.01.2022 11:50
Prisantydning 19 990 000,-
Totalpris 20 505 742,-

Beregnet totalkostnad

19 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 499 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 19 990 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 515 742,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 20 505 742,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Prestegårdsveien 15, 17 og 19 er en eiendom på 10.501 kvm med et stort utviklings-potensiale. Eiendommen er avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg. Her er mulighet for både forretning og et stort antall leiligheter. Hvis ønskelig kan man ha fortsatt drift av stall, med mulighet for leie av 200 mål dyrket mark.

Eiendommen inneholder to boliger med tre boenheter, og mulighet for en fjerde i sokkel til generasjonsbolig. Hovedbolig bygd i 1974 med generasjonsbolig fra 2007. Bolig 2 er bygd i 1980 og har kjøkken og bad fra 2020.

Videre er det flere garasjer pluss verksted. Driftsbygning på 1005 kvm bygd i 1974 og stålhall i 2003.

Eiendommen er i et flott og naturskjønt område, like ved Alta sentrum. Tomten er opparbeidet med plen, beplantning og store asfalterte parkeringsarealer.

Innhold

Informasjon fra Alta kommune:

"I kommuneplanens arealdel er det området avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Det er også krav om felles planlegging for det området. Dvs at det er krav om at det utarbeides en reguleringsplan. Så hvis det skal gjøres noe der så må det avklares med planavdelingen om reguleringsplan må lages eller om det kan gis dispensasjon fra det kravet."

"Gjeldende plan er kommuneplanens arealdel planID 20170001 vedtatt den 16.02.21. Eiendom 27/1531 er avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg og har feltnavn BKB8 med krav om felles planlegging. For oversikt i kart kan du gå inn på kommunens kartportal: https://www.geodata.alta.no/

Bestemmelser og vedlegg til bestemmelser finner du via denne linken: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_5403/gl_planarkiv.aspx?planid=20170001

Feltet har i boligbyggeprogrammet (angitt som vedlegg 12 i kommuneplanens bestemmelser) blitt vurdert å ha et potensiale for 50 boenheter i blokk og planutvalget anbefaler utbygging i perioden 2021-23.

I kommuneplanens bestemmelse jf. pkt. 2.15.6 gjelder følgende bestemmelse:
Definisjonen av tiltak er definert i plan- og bygningslovens § 1-6.

Det betyr dermed at det må utarbeides en reguleringsplan hvis du skal bygge ut eiendommen.

Hvis intensjonen med utbygging på eiendommen ikke er utvikling til bolig- og forretninger kan det søkes om dispensasjon fra plankravet om felles planlegging (utarbeidelse av reguleringplan) for tiltak på eiendommen. Det forutsetter at tiltaket som ønskes utført på eiendommen ikke tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering jf. PBL §19-2. Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt jf. PBL §19-2.

En søknad om dispensasjon fra krav om felles planlegging sendes til Alta kommune v/avdeling for samfunnsutvikling, pb.1403 9506."

Uteareal

Opparbeidet tomt med plen, beplantning og asfalterte parkeringsarealer.

Beliggenhet

Prestegårdsveien 15, 17 og 19 har en meget bra beliggenhet tett på Alta Sentrum. Alta kommune er "15-minutt-byen". Uansett hvor du er i byen, så er du nærmest aldri lenger unna enn 15 minutter - enten det er til badeland, snøscooterløyper, alpinbakke, kjøpesenter eller flyplass. Jakt, fiske og fantastiske turforhold er heller omtrent aldri mer enn 15 minutter unna.

I Sentrum er det bl.a. badeland, kino, bibliotek, treningssenter og Nordlyskatedralen med sin unike arkitektur. Her finner du også kjøpesentrene Parksentret og Amfi Alta med til sammen cirka 90 butikker.

I Alta er det mange idrettsklubber uansett hvilket lokalmiljø du velger, og en god dugnadsånd er noe som gjerne kjennetegner en Altaværing fra øst til vest.

Boligens areal

Primærrom: 436 kvm, Bruksareal: 606 kvm, Bruttoareal: 668 kvm

PRESTEGÅRDSVEIEN 15 (Byggeår: 1974)
Hovedbolig, 1.etasje:
Bruksareal: 108 m².
Primærrom: 105 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue , kjøkken, gang, entre, bad/vaskerom, 2 stk soverom og kontor. S-rom: Bod.

Hovedbolig, Underetasje:
Bruksareal: 96 m².
Primærrom: 85 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Oppholdsrom m/kjøkkenkrok, 2 stk soverom, vindfang, entré, bad, vaskerom, relaxrom og badstue. S-rom: Bod.

PRESTEGÅRDSVEIEN 17 (Byggeår: 2007)
Generasjonsbolig, 1.etasje:
Bruksareal: 108 m².
Primærrom: 95 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue, kjøkken, entré, vaskerom, bad, 2 stk soverom. S-rom: 2 stk boder.

Generasjonsbolig, kjeller:
Bruksareal: 103 m².
Primærrom: 0 m². S-rom: Uinnredet rom.

PRESTEGÅRDSVEIEN 19 (Byggeår: 1980)
Enebolig 2, 1.etasje:
Bruksareal: 98 m².
Primærrom: 96 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue, kjøkken, 2 stk soverom, vindfang, entré og bad. S-rom: Garderobe.

Enebolig 2, kjeller:
Bruksareal: 93 m².
Primærrom: 55 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Arbeidsrom, trapperom, gang, bad, badstue, vaskerom og soverom. S-rom: 5 stk boder.

Driftsbygning, 1.etasje (byggeår 1974, tilbygg 2003):
Bruksareal: 1005 m².

Driftsbygning, kjeller:
Bruksareal: 145 m².

Driftsbygning, hems:
Bruksareal: 269 m².

Verksted (byggeår: 1976):
Bruksareal: 89 m².

Garasje:
Bruksareal: 79 m².

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adkomst

Eiendommen har adkomst via offentlig vei.

Ferdigattest / brukstillatelse

Bolig 2 har ferdigattest datert 28.8.81. Det foreligger verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for de andre byggene. Kontakt eiendomsmegler for mer informasjon.

Adgang til utleie

Det foreligger tre bruksenheter.

Oppvarming

Fyring med ved, strøm og noe bruk av varmekabler.

Formuesverdi

BOLIG 1 (Prestegårdsveien 15):
Formuesverdi som primærbolig kr. 958 725 pr.
Formuesverdi som sekundærbolig kr. 3 451 408 pr. 22.04.2021

GENERASJONSBOLIG (Prestegårdsveien 17):
Formuesverdi som primærbolig kr. 746 060 pr.
Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 685 814 pr. 22.04.2021

BOLIG 2 (Prestegårdsveien 19):
Formuesverdi som primærbolig kr. 925 854 pr.
Formuesverdi som sekundærbolig kr. 3 333 074 pr. 22.04.2021

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til framtidig kombinert bebyggelse og anleggsformål, hvor det er krav om felles planlegging. Se reguleringskart som er vedlagt i salgsoppgave. For ytterligere opplysninger om regulering og reguleringsplaner, vennligst ta kontakt med megler eller Alta kommune.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven, og det anbefales å lese denne.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til adamsen@partners.no eller SMS: 95 02 67 64 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). 

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Prestegårdsveien 15, 17 og 19, 9514, Alta, Gnr. 27 bnr. 1531 i Alta kommune

Oppdragsnummer

89-21-0091

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Alta AS sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.