Alta

BOSSEKOP: Seksjonert næringsdel med butikk, kontorer og lager. Beliggenhet med enkel adkomst og nydelig utsikt.

Alma Halses vei 1 , 9513 Alta

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Daniel André Adamsen
Daniel André Adamsen Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Næringsbygg / Eierseksjon
Bruttoareal 1 059 m²
Tomt 2 582 m² / Festet fellestomt
Byggeår 1982
Gårdsnummer 27
Bruksnummer 894
FINN.no 220095529
Sist endret 14.08.2023 10:31
Prisantydning 14 000 000,-
Totalpris 14 351 369,-
Fellesutgifter 27 578,-

Beregnet totalkostnad

14 000 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 199,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 350 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 14 000 000,-)) -------------------------------------------------------- 351 369,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 14 351 369,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Beskrivelse

Alma Halses vei 1 / Sorenskriverveien 36 er to næringsseksjoner sentralt plassert i Bossekop. Sekjonene som selges er i 1.etasje, og med noe areal i underetasje. Disse er innredet til kontorarbeidsplasser og butikk. I tillegg har næringsseksjonene eksklusiv bruksrett til tre lagerarealer samt ventilasjonsrom i underetasjen.

Bygget går over 4 plan med leiligheter i de to øverste. Bygningen er opprinnelig oppført i 1982 og ombygget og oppgradert i 2003/2004, både ut- og innvendig.

Eiendommen er på 2582 kvm, og har en beliggenhet med nydelig utsikt mot sjøen fra de fleste kontor. Det er nærhet til E6, og eiendommen har adkomst fra kommunal vei.

Beliggenhet

Alma Halses Vei 1 er sentralt plassert i bydelsenteret Bossekop. I nærområdet er det blant annet flere butikker, kiosker og bensinstasjoner.

Alta kommune er "15-minutt-byen". Uansett hvor du er i byen, så er du nærmest aldri lenger unna enn 15 minutter - enten det er til badeland, snøscooterløyper, alpinbakke, kjøpesenter eller flyplass. Jakt, fiske og fantastiske turforhold er heller omtrent aldri mer enn 15 minutter unna.

I Sentrum er det bl.a. badeland, kino, bibliotek, treningssenter og Nordlyskatedralen med sin unike arkitektur. Her finner du også kjøpesentrene Parksentret og Amfi Alta med til sammen cirka 90 butikker.

Sameie

Sameiets navn er Sameiet Torgsenteret Bossekop, Org nr 992 833 912. Sameiet omfatter bygning på leiet grunn, gnr. 27 bnr. 894 i Alta kommune. Sameiet består av 17 boligseksjoner samt næringsseksjonene nr 18 og 19. I flg. vedtekter har seksjon nr 18 eksklusiv bruksrett til eget ventilasjonsrom i kjeller. Næringsseksjonene har eksklusiv bruksrett i 30 år fra 2020 til tre arealer benevnt Lager 1-3 i Kjeller mot vest. Det skal monteres egen strømmåler for ventilasjonsrom i kjeller hvor seksjon 18 dekker alle utgifter til strøm. Seksjon nr 18 bærer alene alle vedlikeholdsutgifter for dette ventilasjonsrom.

Hva skjer i gården / vedlikehold etc.

Det har vært en vannlekkasje fra tak på bygget. Andel rakreparasjon i 2023: 217.916,- betalt i mai 2023. Mer info kan fås ved henvendelse til megler.

Rentekostnader fellesgjeld

Andel fradragsberettige utgifter 2022: 324.195,-

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
-
-
-
-

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
-
-
-

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Boligens areal

Bruttoareal: 1 059 kvm

U . etasje:
Bruttoareal: 158 m².
Etasjen inneholder lager, garderober/wc, teknisk.
100 kvm Mattilsynet. 58 kvm fellesareal.

1. etasje:
Bruttoareal: 901 m².
Etasjen inneholder butikk, verksted, kontorer, personal-/sanitærrom.
645 kvm Lindbak. 256 kvm Mattilsynet.

Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adkomst

Adkomst via offentlig vei.

Ferdigattest / brukstillatelse

Bygget har midlertidig brukstillatelse datert 09.12.1982. Påbygg: Boliger i 3. og 4. etasje, inkludert personheis har midlertidig brukstillatelse datert: 21.11.2007.

Adgang til utleie

Lokalene som Lindbak leide står p.t. tomme, men betales ut 2023. Lokalene er annonsert for utleie. Budsjetterte leieinntekter for 2024 er 1.733.000 (inkl. lokalene til Lindbak). Utfakturerte leieinntekter for 2023 er 1.650.000, fordelt med 885.000 på Lindbak, 652.000 på Mattilsynet og 113.000 på X-Partner Nord. Felleskostnader er ikke medtatt her.
 

Oppvarming

Hovedoppvarming med elektriske panelovner.

Formuesverdi

Ligningsverdi år 2023 kr. 16.000.000,-

Kommunale avgifter
Totalt kr. 82.939,- pr. år fordelt slik:
27/894 seksjon 18: 46.851,-
27/894 seksjon 19: 36.088,-

Beløpet er en årsprognose for 2023, og er avhengig av forbruk. Kommunale avgifter inkluderer vann, avløp og eiendomsskatt.

Regulering

Eiendommen er regulert til sentrumsformål. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 95 02 67 64 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte verditakst. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Eiendommen omfattes av bestemmelsene om næringsmegling i lov om eiendomsmegling  se § 1-4(3) jf emf § 1-2.  I samsvar med dette er bl.a. eiendomsmeglingslovens krav til innhenting av opplysninger og innholdet av salgsoppgave fraveket, jf eml § 6-7.  Interessenter anbefales derfor på egen hånd å gjøre de undersøkelser som man vurderer er nødvendig før det gis bud på eiendommen.

Meglers uavhengighet

Det opplyses om at megler har relasjon til oppdragsgiver, men relasjonen er ikke i strid med god meglerskikk.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). 

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Tinglyst legalpant tilsvarende 1 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Alma Halses vei 1, 9513, Alta, Gnr. 27 bnr. 894 snr. 19 orgnr. 992833912 i Alta kommune

Oppdragsnummer

89-21-0126

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, verditakst, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Alta AS sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Vedlegg:
Verditakst, datert 10.05.2017
Bygningstegninger
Midlertidig brukstillatelse
Grunnkart, datert 03.05.2021
Planstatus, datert 03.05.2021
Kopi av vedtekter og husordensregler
Protokoll fra årsmøte 13.04.2021
Seksjonering
Festekontrakt
Eiendomsinfo, datert 03.05.2021

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.