Alta

BOSSEKOP: Hotell med stor tomt og utviklingspotensiale. Flott beliggenhet med nydelig utsikt.

Bossekopveien 19 , 9513 Alta

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Robert Baardsen
Robert Baardsen Saksbehandler / Medieprodusent
Daniel André Adamsen
Daniel André Adamsen Daglig leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Næringsbygg / Selveier
Bruksareal 687 m²
Bruttoareal 736 m²
Tomt 2 895 m² / Eiet tomt
Byggeår 1952
Gårdsnummer 27
Bruksnummer 4
FINN.no 220978099
Sist endret 15.06.2021 09:56
Prisantydning 12 900 000
Totalpris 13 223 842

Beregnet totalkostnad

12 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 322 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 12 900 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 323 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 13 223 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Bossekopveien 19 er en nærings-/boligeiendom på en flott utsiktstomt i Bossekop. Eiendommen har et stort utviklingspotensiale og kan brukes for både næring- og boligformål.
Tomten er bebygd med hotell hvor det er 10 hotellrom, en hyggelig restaurant/bar samt bagebygning i eget bygg med møterom. I tillegg står det en grillstue på den store selveiertomten. Alle hotellrommene er pusset opp - inkludert bad/wc hvor en stor del av rommene har microcement-overflater på vegger og gulv, samt nytt sanitærutstyr og innredning. Videre er det nytt elektrisk anlegg i 2. og 3. etasje med nye automatkurser som er byttet i 2021, samt skiftet alle vindu i de samme etasjene i nyere tid.
Eiendommen er totalt utbygd med 20 % BYA inkl terrasser/trapper, og har utbyggingspotensiale opp mot 40%, så her er det stort potensiale for videre utvikling.

Innhold

HOTELL
1. etasje: Gang/trapperom, restaurant, kjøkken, grovkjøkken, bar, 3 wc, bøttekott, garderobe, kjølerom, lager og teknisk/ventilasjons rom.
2. etasje: Vindfang, trapperom, gang, lintøyrom og 5 hotellrom m/dusj, klosett og servant.
3. etasje: Trapperom, gang, lintøyrom og 5 hotellrom m/dusj, klosett og servant.
BADEHUS
Møterom, 2 garderober med wc og dusj, teknisk rom/bøttekott og terrasse med overbygg (ikke med i arealet).
GRILLHUS
Oppholdsrom.

Uteareal

Eiendommen er opparbeidet med asfalterte trafikk- og parkeringsarealer, samt forstøtningsmurer av stein, gangtrapper av skifer og impregnert trematerialer, samt rekkverk med utelys i oppkjørsel og gangvei. Eiendommen ligger i skrått terreng, har gode solforhold og en nydelig utsikt mot nord-/nordvest.

Beliggenhet

Fra eiendommen er det ca. 1 km til Alta sentrum. Nærmeste butikksenter (Bossekop) er ca 0,5 km unna med butikker, offentlige kontorer, post mm.
Alta kommune er "15-minutt-byen". Uansett hvor du er i byen, så er du nærmest aldri lenger unna enn 15 minutter - enten det er til badeland, snøscooterløyper, alpinbakke, kjøpesenter eller flyplass. Jakt, fiske og fantastiske turforhold er heller omtrent aldri mer enn 15 minutter unna.
I Sentrum er det bl.a. badeland, kino, bibliotek, treningssenter og Nordlyskatedralen med sin unike arkitektur. Her finner du også kjøpesentrene Parksentret og Amfi Alta med til sammen cirka 90 butikker.

Boligens areal

Bruksareal: 687 kvm, Bruttoareal: 736 kvm
HOTELL:
1.etasje
Bruttoareal: 304 kvm
Bruksareal: 290 kvm
2.etasje
Bruttoareal: 189 kvm
Bruksareal: 170 kvm
3.etasje
Bruttoareal: 170 kvm
Bruksareal: 160 kvm
BADEHUS
Bruttoareal: 63 kvm
Bruksareal: 58 kvm
GRILLSTUE
Bruttoareal: 10 kvm
Bruksareal: 9 kvm
Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adkomst

Eiendommen har adkomst via offentlig vei. Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Ferdigattest / brukstillatelse

Eiendommen har midlertidig brukstillatelse datert 21.06.1994 samt 06.06.1988

Oppvarming

Elektriske termostatstyrte panelovner og stråleovner på bad. Balansert ventilasjonsanlegg med varmeveksler i teknisk rom i 1.etasje.

Regulering

Eiendommen er regulert til sentrumsformål. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til adamsen@partners.no eller SMS: 95 02 67 64 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.
Eiendommen omfattes av bestemmelsene om næringsmegling i lov om eiendomsmegling  se § 1-4(3) jf emf § 1-2.  I samsvar med dette er bl.a. eiendomsmeglingslovens krav til innhenting av opplysninger og innholdet av salgsoppgave fraveket, jf eml § 6-7.  Interessenter anbefales derfor på egen hånd å gjøre de undersøkelser som man vurderer er nødvendig før det gis bud på eiendommen.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Bossekopveien 19, 9513, Alta, Gnr. 27 bnr. 4 i Alta kommune

Eier

Wistven as v. Svein Roar Wistven

Oppdragsnummer

89-21-0143

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Adamsen Eiendomsmegling sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.