Alta

78 stk prosjekterte lagerseksjoner. 72kvm, isolert og GSM-styrt portåpner - UTSOLGT!

Altahøyden Sør , 9513 Alta

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Daniel André Adamsen
Daniel André Adamsen Daglig leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Næringsbygg / Eierseksjon
Bruksareal 72 m²
Bruttoareal 72 m²
Tomt 7 276 m² / Fellestomt
Byggeår 2022
Gårdsnummer 27
Bruksnummer 1567
FINN.no 207477016
Sist endret 06.12.2022 09:31
Prisantydning 1 250 000,-
Totalpris 1 258 767,-

Beskrivelse

Lagerseksjoner Nord er et nytt og spennende tilbud i Alta. Det blir bygget fire bygg med totalt 78 seksjoner. Tre av byggene har 20 seksjoner, og ett har 18 seksjoner. Med areal på ca. 72 kvm er dette et perfekt sted for lagring av bobil, campingvogn, tilhenger eller snøscooter. Bygget er isolert, slik at det er tørt og varmt hele året. Dette er et konsept som vi tror vil passe for både en forbruker og håndverker. Hver seksjon er på ca. 6x12 meter, med takhøyde på 6 meter. Det leveres røropplegg til vann og avløp i hver seksjon, og stoppekran i egen teknisk rom. Videre blir det elektrisk leddheiseport med GSM-styrt portåpner. Det kan kjøpes og sammenslås flere seksjoner om ønskelig. De tre første seksjonene ble utsolgt på kort tid, men det er ledige seksjoner i bygg D.

WWW.LAGERSEKSJONERNORD.NO

Beliggenhet

Lagerseksjonene skal være på Thomasbakken i Alta kommune, i området Altahøyden Sør. Fra lagerseksjonene er det ca. 1,5 km til Bossekop og ca. 3 km til Alta sentrum.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter er ikke fastsatt ennå da det ennå ikke er bygget og seksjonert. Ta kontakt med megler ved spørsmål.

Informasjon fra Alta kommune ang. kommunale avgifter:
"Området er industriområde, regulert som et næring så da er det næring selv om privatpersoner som kjøper. Årspris: Det blir ett vann abonnement kr. 1636,- eks. mva. og ett avløp abonnement kr. 2105,- eks. mva. pr seksjon. Når det er næring skal forbruk vann og avløp måles gjennom vannmåler, vannmålerleie fra kr. 380-,- til kr. 1679,- avhengig av målerens dimensjon. Kubikkpris er i dag 7,27 eks mva. på vann og 9,67 ,- eks mva. på avløp."

I tillegg kommer eiendomsskatt. Denne er stipulert til å være ca. kr 5600,- kr pr år. Det legges ikke opp til noe renovasjon.

Sameie

Eiendommen vil bli seksjonert, og det blir opprettet et eierseksjonssameie for bygg A og B, og et eget sameie for bygg C og D. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Forøvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette. Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 gang folketrygdens grunnbeløp.

Boligens areal

Bruttoareal: 72 kvm
Total bruttoareal bygg A: ca. 1440 kvm
Total bruttoareal bygg B: ca. 1440 kvm
Total bruttoareal bygg C: ca. 1296 kvm
Total bruttoareal bygg D: ca. 1440 kvm

Adkomst

Adkomst via dels kommunal og privat vei.

Ferdigattest / brukstillatelse

Selger skal fremskaffe midlertidig brukstillattelse til overtakelse. Kjøper er kjent med at ferdigattest normalt vil foreligge først en god stund etter overtagelse.

Adgang til utleie

I utkastet til vedtekter står følgende om utleie: "Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg, pantsettelse og utleie. I forbindelse med utleie skal det straks gis skriftlig melding til styret om leietakers navn samt kontaktinformasjon både til leietaker og eier. Utleie krever samtykke fra styret i sameiet. Samtykke kan ikke nektes uten at det foreligger saklig grunn."

Oppvarming

Bygget er isolert, og eventuell oppvarmingsløsning kan bestilles som tilvalg. Uten tilført varme kan det oppstå kondens på innsiden ved visse temperaturer.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes normalt av skatteetaten i etterkant av at man har overtatt eiendommen. Se http://www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Regulering

Eiendommen er regulert til næringsbebyggelse. Reguleringsplan er vedlagt i salgsoppgaven.

Budgivning

Lagerseksjonene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker (og det brukes kjøpsbekreftelse). Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to-2-seksjoner eies av en og samme juridiske person.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Kredittvurdering/Hvitvaskingsloven
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøperne. Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §31, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 gang folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Altahøyden Sør, 9513, Alta, Gnr. 27 bnr. 1567 i Alta kommune

Oppdragsnummer

89-21-9000

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Alta AS sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.