Bjørnevatn

SANDNES Innholdsrik og familievennlig 1/2 part av 2-mannsbolig med stor terrasse, carport og hage

Sikdalsveien 11 A og B , 9910 Bjørnevatn

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Lars Erik Bjørn
Lars Erik Bjørn Eiendomsmegler
Mia Benedicte Lund
Mia Benedicte Lund Eiendomsmegler / Fagansvarlig

NABOLAGSPROFIL

81%

eier sin egen bolig

74%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

73%

har bolig på over 120 kvm

30%

av boligene er nyere enn 20 år

38%

er barnefamilier

Type / Eierform Tomannsbolig / Eierseksjon
Primærrom 114 m²
Bruksareal 118 m²
Tomt 722 m² / Eiet tomt
Soverom 4
Byggeår 2022
Gårdsnummer 23
Bruksnummer 562
Energimerking B
FINN.no 231020564
Sist endret 15.09.2022 10:27
Prisantydning 4 150 000,-
Totalpris 4 150 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Sikdalsveien 11A og 11B  er 2 stk. 1/2-part av 2-mannsboliger som vil stå ferdig i 3. kvartal 2022! Boligene Har en moderne og meget innholdsrik planløsning. Her er stue og kjøkken flyttet opp i 2. etasje for en maksimal utnyttelse av lys, sol og utsikt. Boligene kan også skilte med 2 bad, eget vaskerom og hele 4 soverom. I tillegg er det egen carport med sportsbod. På toppen av carporten har det blitt plass til en stor terrasse. Utbygger er Fiskebeck Eiendom AS.

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen

Tiltakshaver på prosjektet er Fiskebeck Eiendom AS.  Byggearbeider blir utført av Fiskebeck Håndverk som totalentreprise. Prosjektet består av 2 stk ½-part av 2-mannsbolig.  Boligen oppføres i henhold til gjeldende plan- og bygningslov TEK17. Boligene oppføres samlet sett i energiklasse minimum klasse B.

Leveransebeskrivelsen har som formål å klargjøre hvordan boligene er bygd opp samt hvilke materialer, utstyr og tjenester som inngår i leveransen. Sammen med evt. salgsoppgave/kjøpekontrakt, kontrakttegninger og eventuelle andre vedlegg utgjør dette den endelige dokumentasjonen på boligen. Dersom kjøper ønsker endringer i eller tilleggsbestillinger utover denne generelle leveransebeskrivelse, avtales dette senere i egen tilleggsavtale.

Forventet fremdrift

Forventet ferdigstillelse er i 3. kvartal 2022.

Beliggenhet

Boligen bygges i et nyere boligfelt på Sandnes. Herfra er det både fotballbane, lysløype og Alpinanlegg i umiddelbar nærhet. Naturen ligger like bak boligfeltet.

Adkomst

Kjør inn på Langfjordveien fra Sandneskrysset. Ta inn 2. vei til høyre like etter Antons Hagesenter og følg veien oppover. Ta inn 2. vei til høyre. Tomten ligger på høyre side av vegen.

Bebyggelsen

Det er planlagt 2 boliger i ett bygg. Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til sin seksjon og eie en ideell andel i sameiets eiendom og fellesarealer i forhold til sameiebrøk.

Areal

Boligene (pr. enhet):
1.etasje:
BRA (bruksareal): 59 kvm. Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, hall, 3 soverom, baderom og vaskerom: 55,5 kvm.

2.etasje:
BRA (bruksareal); 59 kvm. Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Stue/kjøkken, soverom, bad  og garderobe: 59 kvm.

Carport med utebod:
BRA (bruksareal): 32 kvm. (hvorav utebod er ca. 6 kvm)

Oppgitt areal på boligene er ifølge Fiskebeck Prosjekt, den  24.06.2021. Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Eiendommen er et sameie med 2 seksjoner. Hver seksjon benytter det areal som tillegger sin del av boligen. Samlet areal for tomten er p.t. 722 kvm.  Hver seksjon forventes å disponere et tomteareal på +/- 350 kvm. Arealet er stipulert ut ifra målebrev og vil variere fra bolig til bolig. Boligene vil få et uteområde som er klargjort for plen (ikke tilsådd) og med gruset parkeringsplass.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter. Eiendommen er tenkt seksjonert slik at med både andel av bygning og tilliggende grunn (innkjørsel/p-plass og hage) blir å tilhøre hhv. seksjon 1 og seksjon 2.  Dette vil medføre at det ikke vil bli noe fellesareal på eiendommen.

Parkering

Parkering for en bil i carport. Utendørs parkering på gruset parkeringsplass.

Boder

En innvendig bod i boligens 1. etasje. Garderoberom i tilknytning til soverom i 2.etasje. . Kombinert sportsbod/teknisk rom i carport.

Internett / TV

Det er mulig å tegne avtale om TV/internett fra lokale tilbydere. Abonnement og ev. tilknytningsavgift må betales av kjøper.

Ventilasjon

Boligene leveres med et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning av god kvalitet tilpasset krav for energiklasse minimum B. Det leveres også sentralstøvsuger anlegg med 3 standard uttak 1 i hver etasje og 1 i sokkel på kjøkkeninnredning.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Boligene vil få et uteområde som er klargjort for plen (ikke tilsådd) og med gruset parkeringsplass.

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Sameiet / Forretningsfører

Eiendommen er et sameie med 2 seksjoner. I forbindelse med seksjoneringen av bygget så vil det bli tinglyst vedtekter for sameiet. Utkast til vedtekter er vedlagt i salgsoppgaven. Seksjoneringen skal være utført innen overtagelse av boligene. Det er selgers ansvar å foreta seksjoneringen.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Adgang til utleie

Boligene er godkjent med en boenhet og har ikke separat utleiedel. Boligen kan leies ut i sin helhet

Forsikring

I byggeperioden vil boligene bli forsikret av utbygger. Fra og med overtagelsen må kjøper selv tegne villa og innbo/løsøreforsikring.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Adkomst fra kommunal vei, i henhold til situasjonskart. Vann og avløp i private vann/avløpsrør til offentlig nett.

Formuesverdi

Formuesverdien er ikke fastsatt p.t. da boligene p.t. ikke har blitt bygget. Formuesverdien fastsettes av Skatteetaten etter en beregningsmodell der man tar hensyn til om boligen er primærbolig eller sekundærbolig. Dette avhengig av om boligeier har folkeregistrert adresse i boligen. Se www.skattetaten.no for ytterligere informasjon om dette.

Reguleringsmessige forhold

Området er regulert til boligformål. Reguleringsplan for Langfjord Veien Østre del III, planid. 2007002, gjelder.  Kontakt megler for nærmere opplysninger.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

Det betales ingen felleskostnader.

Kommunale avgifter er ikke fastsatt ennå da boligene ikke er bygget og seksjonert. Sør-Varanger Kommune fastsetter endelige kommunale avgifter (inkl. eiendomsskatt) og det tas derfor forbehold om dette.
Kommunale avgifter faktureres direkte til enhver kjøper fra Sør-Varanger kommune.

Oppgjør

Kjøpesum + omkostninger skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto to dager før overtakelsen, samt eventuelle tillegg for tilvalg gjort etter kontraktsinngåelse. Innbetaling skal være synlig og tilgjengelig på meglers klientkonto senest overtakelsesdagen.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadsføringslova.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger. Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Sikdalsveien 11 A og B, 9910, Bjørnevatn, Gnr. 23 bnr. 562 i Sør-Varanger kommune

Oppdragsnummer

89-21-9011

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.