Alta

NY PRIS! - Øvre Alta: Boligtomt på 966 kvm i nydelig boområde - like ved Altaelva!

Steinfossveien - Tomt nr. 1 , 9518 Alta

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Daniel André Adamsen
Daniel André Adamsen Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

77%

eier sin egen bolig

77%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

48%

har bolig på over 120 kvm

82%

av boligene er eldre enn 20 år

42%

er barnefamilier

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 966 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 24
Bruksnummer 538
FINN.no 283881186
Sist endret 16.08.2023 15:31
Prisantydning 2 150 000,-
Totalpris 2 217 769,-

Beregnet totalkostnad

2 150 000,- (Prisantydning) Omkostninger 53 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 150 000,-)) 199,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 67 769,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 217 769,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

WWW.ALTAELVAEIENDOM.NO

Har du noen gang drømt om å bo ved Altaelva? Nå har du muligheten! Vi har boligtomter for salg i Øvre Alta, med elva som nabo - og nå kan vi med glede presentere tomt 1 for salg.

Her er rolige omgivelser utenfor bykjernen, med kort vei til barnehage, barneskole og naturen. En unik mulighet til å bosette seg rett ved verdens kanskje mest kjente lakseelv! Tomtene ligger ved det som har vært Camp Alta, ved Steinfossveien i Øvre Alta. Her er boligfeltet Steinfossholmen til venstre for tomtefeltet, med bolighus som bebyggelse i et familievennlig område i rolige omgivelser utenfor bykjernen.

I umiddelbar nærhet har du også Øvre Alta Skole, med klassetrinn fra 1-7 klasse. Holmen Naturbarnehage er også i nærheten, i tillegg til IMI barnehage sin avdeling ved Øytun. Øvre Alta har også en stor og flott kunstgressbane, ballbinge, og lysløyper til ski og turer. Det er også planlagt opparbeidet lekeplass og friområde på området ved tomtene. Med andre ord har du kort vei til både skole, fritids- og friluftsaktiviteter. Med Altaelva såpass tett plassert sier det seg selv at dette er en unik mulighet for å bosette seg i både vakre og rå naturomgivelser, med kort avstand til det meste. Det er forventet at tomtene skal være klar for overlevering i uke 10/2023

Tomt 1: 966 kvm - Pris: 2.350.000 + omk
Tomt 3: 968 kvm - Pris: 2.550.000 + omk - SOLGT!
Tomt 4: 978 kvm - Pris: 2.650.000 + omk - SOLGT!

Beliggenhet

Bebyggelsen i området består av eneboliger, barneskole og småhus til næringsformål. Det ligger her to campingplasser, samt andre næringstomter. Det etableres 4 eneboligtomter i det nye feltet, samt 3 rekkehustomter med 3 enheter for hvert av rekkehusene. Det planlegges å starte oppføring av rekkehus sommeren 2023.

Løpende kostnader

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp pr i dag. Kommunale avgifter begynner ikke å løpe før byggetillatelse er gitt og eiendommen er bebygd. Kontakt Alta kommune for mer utfyllende informasjon.

Boligens areal

Ikke opparbeidet råtomt på flatt terreng. Romslig tomt med gode solforhold, der tomt nr.1 er på 966 kvm, tomt nr.3 er på 968 kvm og tomt nr.4 er på 978 kvm. Tomtene opparbeides i henhold til de krav som framkommer i reguleringsbestemmelsene. Mindre arealavvik kan forekomme. Kjøper aksepterer dette.

Adkomst

Adkomst fra privat, nyetablert vei. Det er per i dag ikke opparbeidet innkjørsel.

Formuesverdi

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Tomtene er regulert til boligformål. Reguleringsplanen «Detaljregulering for Camp Alta, Steinfossveien» planid 5403-20210004 er gjeldene. Vedtatt i planutvalget 7.september 2022 og ligger på kommunens hjemmeside. Deler av eiendommene er i en flomfaresone. Se rekkefølgebestemmelser punkt 6.1.1 for mer informasjon.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 95 02 67 64 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Fradeling av tomtene er godkjent. Gnr og Bnr tildeles fra kommunen etter kommunen har gjort sine oppmålinger. Tinglyste rettigheter vil dermed oppdateres for eiendommene.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Steinfossveien - Tomt nr. 1, 9518, Alta, Gnr. 24 bnr. 538, leilighetsnr. 1 i Alta kommune

Oppdragsnummer

89-22-0208

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Alta AS sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.