Alta

3 SOLGTE - Øvre Alta: Rekkehus med Altaelva som nabo

Steinfossveien , 9518 Alta

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Daniel André Adamsen
Daniel André Adamsen Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

77%

eier sin egen bolig

77%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

48%

har bolig på over 120 kvm

82%

av boligene er eldre enn 20 år

42%

er barnefamilier

Type / Eierform Rekkehus / Selveier
Primærrom 0-94 m²
Bruksareal 0-94 m²
Tomt 0-978 m² / Eiet tomt
Soverom 2 - 3
Byggeår 2024
Gårdsnummer 24
Bruksnummer 145
FINN.no 280595895
Sist endret 25.05.2023 22:23
Prisantydning 2 350 000 - 4 700 000,-
Totalpris 2 422 769 - 4 722 439,-
Fellesutgifter 1 125 - 1 410,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
1 m2 2 350 000,-
3 m2 2 550 000,-
R02-1 3 94 m2 94 m2 4 700 000,-
R02-2 2 75 m2 75 m2 3 750 000,-
R02-3 3 94 m2 94 m2 4 700 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Rekkehusene som skal bygges i Steinfossveien i Øvre Alta gir deg muligheten til å bo i vakre naturomgivelser rett ved verdens kanskje mest kjente lakseelv. Her har du muligheten til å bo i en helt ny og nøkkelferdig bolig, med kort vei til barnehage, skole og med Altaelva som nabo. Det blir bygget 9 boliger fordelt på 3 bygg - hvorav 6 av boligene er for salg nå!

Er dette ditt nye hjem? Du kan gi bud på nettsiden www.altaelvaeiendom.no

Beliggenhet

Boligfeltet i Steinfossveien er ca. 6 km fra Alta Sentrum. Fra rekkehusene er det gangavstand til både skoler, turområder, fotballbane og ikke minst Altaelva.
Alta kommune er "15-minutt-byen". Uansett hvor du er i byen, så er du nærmest aldri lenger unna enn 15 minutter - enten det er til badeland, snøscooterløyper, alpinbakke, kjøpesenter eller flyplass. Jakt, fiske og fantastiske turforhold er heller omtrent aldri mer enn 15 minutter unna.

I Sentrum er det bl.a. badeland, kino, bibliotek, treningssenter og Nordlyskatedralen med sin unike arkitektur. Her finner du også kjøpesentrene Parksentret, Handelsparken og Amfi Alta med til sammen ca. 90 butikker. I Alta er det mange idrettsklubber, uansett hvilket lokalmiljø du velger, og en god dugnadsånd er noe som gjerne kjennetegner en Altaværing fra øst til vest.

Adkomst

Eiendommen har adkomst via offentlig vei.

Areal

Primærrom: 75 kvm - 94 kvm, Bruksareal: 75 kvm - 94 kvm
R01-1
Bruksareal: 94 m².
Primærrom: 94 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Entré, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 3 soverom og kontor.

R01-2
Bruksareal: 75 m².
Primærrom: 75 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Entré, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 2 soverom og kontor.

R01-3
Bruksareal: 94 m².
Primærrom: 94 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Entré, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 3 soverom og kontor.

R02-1
Bruksareal: 94 m².
Primærrom: 94 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Entré, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 3 soverom og kontor.

R02-2
Bruksareal: 75 m².
Primærrom: 75 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Entré, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 2 soverom og kontor.

R02-3
Bruksareal: 94 m².
Primærrom: 94 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Entré, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 3 soverom og kontor.

R03-1
Bruksareal: 94 m².
Primærrom: 94 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Entré, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 3 soverom og kontor.

R03-2
Bruksareal: 75 m².
Primærrom: 75 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Entré, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 2 soverom og kontor.

R03-3
Bruksareal: 94 m².
Primærrom: 94 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Entré, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 3 soverom og kontor.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert XX. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på ca. 1125 kvm, ca. 1160 kvm og en tomt som fradeles på ca. 1122 kvm, som eies hver for seg av hvert sameie. Tomten opparbeides i henhold til vedlagte situasjonsplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Parkering

Hvert rekkehus disponerer to parkeringsplasser på felles parkeringsplass. I tillegg er det noen gjesteparkeringsplasser og HC-parkering. Øvrig parkering etter områdets gjeldende bestemmelser.

Boder

Hvert rekkehus får sin egen utebod på ca. 5 kvm i nærhet av felles parkeringsplass.

Internett / TV

Opplegg for at fiber og kabel TV kan etableres.

Ventilasjon

Luftbehandling vil skje via balansert ventilasjonsanlegg. Aggregat plasseres primært på vaskerom/bod, men endelig plassering i hver leilighet avgjøres i detaljfasen.

Tilvalg

Enkelte tilvalgsmuligheter vil være mulig hvis du er tidlig ute. Tilvalgsliste er vedlagt i salgsoppgaven.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.
Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake et forholdsmessig beløp av kjøpesummen. Eventuell gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.
Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Eiendommen vil bli seksjonert, og det blir opprettet et eierseksjonssameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette. Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 gang folketrygdens grunnbeløp.

Velforening

Realsameie for tomtene og boenheter
Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene. Sameie for rekkehusbyggene vil opprettes i tillegg, og driftes av hvert sameie.

Adgang til utleie

Rekkehusene leveres ikke med utleiedel.

Forsikring

Eiendommen er forsikret av utbygger frem til overtakelsen. Etter dette vil bygningsmassen bli forsikret av sameiet. Innbo og løsøre må
forsikres av eier.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.

Vei/Vann/Avløp

Privat og offentlig vann, avløp og renovasjon. Adkomst inn til boligfeltet fra offentlig kommunal vei, men veien inne på feltet er privat vei.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er regulert til boligformål.
Reguleringsplanen "Detaljregulering for Camp Alta, Steinfossveien", planid 5403-20210004 gjelder. Vedtaksdato fra Alta Kommune: 07.09.2022

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

1 125 pr. mnd. Estimerte felleskostnader er kr. 15,- pr./m² pr måned. Dette inkluderer felles bygningsforsikring, snømåking/sandstrøing, utvendig vedlikehold, festeavgift og strøm til fellesareal. Endeling felleskostnader vedtas på stiftelsesmøtet for sameiet..
Estimerte felleskostnader er kr. 15,- pr./m² pr måned. Dette inkluderer felles bygningsforsikring, snømåking/sandstrøing, utvendig vedlikehold, festeavgift og strøm til fellesareal. Endeling felleskostnader vedtas på stiftelsesmøtet for sameiet.
Eksempel
BRA 75 x 15 = Kr. 1125 pr mnd.
BRA 94 x 15 = Kr. 1410 pr mnd.
BRA 75 x 15 = Kr. 1125 pr mnd.

Oppgjør

Kjøpesum + omkostninger skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto to dager før overtakelsen, samt eventuelle tillegg for tilvalg gjort etter kontraktsinngåelse. Innbetaling skal være synlig og tilgjengelig på meglers klientkonto senest overtakelsesdagen. Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadsføringslova.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum + omkostninger skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto to dager før overtakelsen, samt eventuelle tillegg for tilvalg gjort etter kontraktsinngåelse. Innbetaling skal være synlig og tilgjengelig på meglers klientkonto senest overtakelsesdagen.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Steinfossveien, 9518, Alta, Gnr. 24 bnr. 145 i Alta kommune

Oppdragsnummer

89-22-9002

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.