Talvik

Talvik: Fullt operativt produksjonsanlegg fra klekking til sjøklar fisk

Kråknesveien 709 , 9540 Talvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Lars Erik Bjørn
Lars Erik Bjørn Eiendomsmegler
Daniel André Adamsen
Daniel André Adamsen Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Næringsbygg / Selveier
Bruksareal 1 548 m²
Bruttoareal 1 587 m²
Tomt 17 902 m² / Festet tomt
Byggeår 1984
Gårdsnummer 12
Bruksnummer 1
FINN.no 328105595
Sist endret 23.11.2023 11:45
Prisantydning 20 000 000,-
Totalpris 20 504 939,-

Beregnet totalkostnad

20 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 500 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 20 000 000,-)) 199,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 3 570,- (Overføring festekontrakter FEFO) -------------------------------------------------------- 504 939,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 20 504 939,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Partners Eiendomsmegling Alta AS presenterer Kråknesveien 709 i Alta Kommune

Det er et Fullt operativt produksjonsanlegg fra klekking til sjøklar fisk. Bygningsmassen har nærmere 1600 kvm BTA. Produksjonsalegget har 330m3 karvolum. Eiendommen har også et eget energianlegg.

Anlegget ble i 1984 Bygget som stamfiskanlegg av NVE i forbindelse med Alta-utbyggingen. Anlegget eies i dag av Finnmark Rensefisk AS, som er en del av Rensefiskgruppen. Rensefiskgruppen har investert 24 MNOK i anlegget siden 2016.

Eiendommen er flat og på nærmere 18 mål. Eiendommen har enkel adkomst direkte fra E6 og med gode parkeringsmuligher. Det antas at det vil være mulig å videreutvikle eiendommen, med bakgrunn i tomtas størrelse. 

Eiendommen ønskes primært solgt slik det fremstår i dag. Driftsutstyr på eiendommen er da verdivurdert av selger til kr. 13.000 000,-. og bygningsmassen er vurdert til kr. 7 000 000,- av takstmann. Men salg av kun bygningen, uten driftsutstyr kan også vurderes, etter nærmere avtale mellom partene.

Innhold

Bygningen inneholder:
- Produksjonshaller
- Verksted
- Lager
- Kontor i tilknytning til produksjonshall
- Laboratorium
- Vannbehandlingsrom
- Kontor i administrasjonsdel
- Pauserom/Kantine
- 2 Hybler
- Dusj, garderober
- 2. etasje for lager / sosialt rom
- Pumpehus på eget festenr.

Utstyr

Anleggsmidler:
- 330 m3 karvolum fordelt på: Startfôring: 16 kar Ø1 - 1m3. Produksjonshall  46kar:18 stk Ø2,5 - 5,5m3 og 28 stk Ø3 - 7,7m3.
- Overvåking
- Fôringsautomater
- Vannbehandling
- Varmepumpe, varmevekslere

Plassert ute:
- Headertanker
- Gasstank
- Varmepumpe plassert i container
- Pumpehus (ved sjø)
- Inntaksledning - kapasitet 300 m3/time
- Leveringsrør

Uteareal

Generell terrengbehandling: Tomta er opparbeidet med gruset og asfaltert parkeringsplasser/lagringsplasser.
Parkering: Gode parkeringsmuligheter for kunder og ansatte.
Tomtens anvendelse:  Den delen av tomten som ikke er bebygd brukes til parkering og lagring.
Miljø og forurensning: Det er forutsatt at det ikke er forurensninger i grunn.
Utbyggingspotensiale: Det vil være mulig å videreutvikle eiendommen, med bakgrunn i tomtas størrelse.

Det ble utført en geoteknisk rapport av NGI i 2019. En vurdering i forbindelse med forslag til utvidelse av anlegget ble gjort i 2023.

Beliggenhet

Kråknesveien 709 har direkte adkomst fra E6. Eiendommen er skjermet av Halselva i sør og Middagsfjellet i nord, uten bebyggelse like ved.

Eiendommen ligger like ved Talvik, som er ei bygd i Alta kommune. Bygda har rundt 300 innbyggere. Talvik oppvekstsenter har  1-10 skole med SFO og barnehage. Bygda har en rekke fritidsaktiviteter og det kan bl.a. nevnes:  Idrettslag, Jeger og fiskerforening, båtforening, musikkorps og revylag. Det er også svømmebasseng og Coop Prix nærbutikk i bygda. Talvik har vakker natur som kan nytes til fots eller via det godt utbygde løypenettet for snøskuterkjøring.

Alta, som er Finnmarks største by,  er en kort kjøretur unna. Det er ca. 25 minutter til Alta sentrum I sentrum finner man bl.a. badeland, kino, bibliotek, treningssenter og Nordlyskatedralen med sin unike arkitektur. I sentrum er også kjøpesentrene Parksentret og Amfi Alta med til sammen cirka 90 butikker. Det er gangavstand til bussholdeplass.

Det er 30 minutters kjøring til Alta Lufthavn. Dette er et av flynavene i Finnmark med flere direkteruter, både innad i fylket og til andre deler av landet.

Løpende kostnader

Eiendomsskatt til Alta Kommune kr. 58 682,-

Boligens areal

Bruksareal: 1 548 kvm, Bruttoareal: 1 587 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 1350 m².
Bruttoareal: 1378 m².

2. etasje:
Bruksareal: 198 m².
Bruttoareal: 209 m².

I tillegg et frittstående pumpehus på eget festenummer.

Adkomst

Direkte adkomst fra E6.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 16.12.92 for produksjonshall med kontorfløy.
Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 18.03.2019  for tilbygg til eksisterende bygg, pumpestasjon samt to stk tank.

Dokumentene følger vedlagt.

Adgang til utleie

Det er mulig å leie ut i dagens tilstand. Bygningsmassen er ganske fleksibel, slik at tilpasninger for andre leietakere vil være minimalt kostnadskrevende.

Oppvarming

Oppvarming i bygget med elkjele og panelovner. Varmekabler i gulv på kontorer, hybler, spiserom etc.

Energianlegg:
Bygget har et moderne energianlegg med varmepumpe, trykkpumper, vannrensing og varmevekslere. Byggeår: 2019. Kapasitet oppvarma vatn til 10 grader: 300 m3/t.

Selger opplyser at det er nedgravd oljetank på eiendommen. Tilstand er ukjent.

Regulering

Eiendommen  er regulert til næringsformål, nåværende. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 91 59 82 89 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Eiendommen omfattes av eiendomsmeglingslovens regler om næringsmegling, jf eml § 1-4 (3).  I samsvar med emf § 1-2 fravikes følgende bestemmelser eiendomsmeglingslove: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8. Eiendomsmegler har derfor gjennomført begrensede undersøkelser om eiendommen, og Interessenter må derfor selv sette seg grundig inn i muligheter for eiendommen og reguleringsplaner samt selv innhente ytterligere informasjon ved behov.
 
Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte takstdokument. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.  Kjøper oppfordres til å besiktige eiendommen før bud inngis.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Kråknesveien 709, 9540, Talvik, Gnr. 12 bnr. 1 Fnr. 12 i Alta kommune

Oppdragsnummer

89-23-0268

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Alta AS sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.